Ie UMC Utrecht heeft Nynke Boonstra vanaf schrikkelmaand 2022 benoemd totdat hoogleraar Verpleegkunde te den Geestelijke Gezondheidszorg. Nynke Boonstra is den allereerste verpleegkundig specialist GGZ diegene te Nederland totdat hoogleraar is benoemd, aldus UMC Utrecht.

Boonstra zullen haar steentje gaan meebetalen aan den wegennet voordat verpleegkundig research op GGZ-gebied. Dit is te Nederland nog hevig beperkt, terwijl ie wegens veel patiënten plus verpleegkundigen gaat. Via den leerstoel Verpleegkunde te den Geestelijke Gezondheidszorg vermag Boonstra meewerken aan ie verbeteren van den zorg van patiënten met ene ernstige psychiatrische kwaal. Zij gaat onder andere research verrichten op ie regio van waardegedreven zorg in dit domein.

Samenvoegen

Zij blijft onderwijs plus research samenvoegen met directe patiëntenzorg te den GGZ. Mits eerste vrouw op dit positie vertegenwoordigt zij den academische top van ene branche diegene voordat tachtig procent uit vrouwen bestaat. Zij is ene rolmodel dat laat zien dat ‘carrière maken aan ie bloemperk’, den wil van veel ambitieuze studenten plus verpleegkundigen, mogelijk is.

Kunstwerk

Boonstra werkt mits praktiserend verpleegkundig specialist erbij KieN, ene aanbieder van ene specialistische zorg op makker voordat mensen met ene psychosegevoeligheid, plus mits redenaar erbij NHL Stenden hogeschool. Zij werkte negen schooljaar mits opleider van verpleegkundig specialisten erbij GGZ Friesland. Vanuit dit ervaring vermag zij mits geen ander den compositie slaan tussen den alledaagse praktijk plus den wetenschap.