Dit vervangers van den gemeentelijke lijkschouwer willen dan welnu ene introductiemodule forensische heelkunde volgen. Zij mogen te ene veel situaties ene lijkschouw uitvoeren onder supervisie van ene forensisch medicus, mogelijk met behulp van nieuwe beeldtechnologie waarbij real-time is mee te loeren. Ie gaat wegens sterfgevallen na bijvoorbeeld valincidenten te instellingen of indien er sprake is van euthanasie, mits diegene vooraf is ingelogd. Voordat complexere zaken zoals zelfdodingen, ongevallen of misdrijven komt den gemeentelijk lijkschouwer welnu steevast zelf.

Lijkschouw

Volgens den minister is er sprake van ene “urgent plusteken efemeer tekort” aan lijkschouwers te den regio Westelijk-Brabant/Zeeland, te porties van Oost-Nederland, Midden-Nederland, Mokum plusteken Greneboom Liguster. Omdat ene lijkschouw snel moeten wordt verricht, wordt den noodmaatregel hier vooralsnog voordat den hardloopwedstrijd van ene klas van potentieel. Kuipers vindt dit vraag gerechtvaardigd, waargenomen den nijpende situatie.

Kuipers

Omdat den tijdelijke invulling afwijkt van wettelijke regels, heeft Kuipers den regeling besproken met andere departementen, GGD GHOR plusteken den koepel van forensisch artsen. Zowel heeft hij den Inspectie Gezondheidszorg plusteken Jeugdigheid plusteken ie Publiek Ministerie geïnformeerd.

Forensisch artsen

Forensisch artsen uitrichten 10.000 totdat 12.000 lijkschouwen vanaf klas. Dat gebeurt bijvoorbeeld indien er sprake is van alcohol- of drugsmisbruik, ene verkeersongeval, zelfdoding plusteken na ene misdrijf. Daarnaast zijn er vrijwel 7.000 lijkschouwen vanaf klas na euthanasie, wegens te narekenen of den juiste procedures zijn gevolgd. (ANP)