Ie Nederlands Jeugdinstituut heeft den methodiek Moeders Informeren Moeders vanaf 1 januari overgedragen aan Stichting Families Foundation. Met den overname verwachten Families Foundation dit toegankelijke, cultuursensitieve methodiek meer onder den voetlicht te brengen, wegens zo jonge ouders preventief te ondersteunen. Dit meldt ie NJi. 

Ie NJi heeft priv wegens determineren trainingen plus programma’s noch meer zelf te verzorgen, omdat ie uitvoeren ervan noch meer past te den rol van ie NJi mits onafhankelijk plus publiek kennisinstituut. Dit geldt zowel voordat Moeders Informeren Moeders.

Families Foundation heeft mits missie wegens effectieve programma’s rond opvoeden plus ouderschap te ondersteunen plus te stimuleren. Te Nederland plus waar mogelijk zowel internationaal. Families Foundation zullen den samenwerkingsverband met den huidige vrouwen voortzetten plus vernieuwing stimuleren.

Te goede handen

“Wij zijn vrolijk dat Moeders Informeren Moeders is overgenomen ingevolge Families Foundation”, zegt Rutger Hageraats, directielid van ie NJi. “Ie NJi heeft er vertrouwen ter dat den methodiek te Families Foundation ter goede handen is, zowel inhoudelijk mits zakelijk. Den stichting heeft veel ervaring met den implementatie plus uitvoering van opvoedprogramma’s ter Nederland. Zowel is zij vertrouwd met ie jeugdveld plus den professionals diegene er werkzaam zijn. Families Foundation ziet den meerwaarde plus den kansen ter van dit mooie preventieve plus laagdrempelige programma. Zij staat voordat den waarborging van den continuïteit plus den kwaliteit van Moeders Informeren Moeders”

Belevingswereld van moeders

Moeders Informeren Moeders is ene methodiek diegene aansluit te den belevingswereld van moeders. Geoefend moeders bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting plus ene steuntje ter den rug aan andere moeders. Ie versterkt ie zelfvertrouwen, den zelfredzaamheid plus ie sociale netwerk van moeders plus geven hun nageslacht ene kansrijke start.

Voort: Nationale Zorggids