Den Taskforce Woon plus Zorg is nu zo’n twee klas actief plus is eentje samenwerkingsverband van VNG, ActiZ, Aedes, ZN plus den ministeries van VWS plus BZK. Er wordt goede resultaten geboekt, steeds meer gemeenten hebben voetlicht voordat ‘langer thuis’ plus leggen plannen vast te woonvisies plus prestatieafspraken. “Maar er is behoefte wegens dit concreter te maken”, vindt Den Stigter. Den Taskforce vervult haar taak onder andere om ie porties van verwittiging plus best practices, zo legt den secretaris uit.

Eentje van den mooie voorbeelden is Den Friese Vlaak te Volendam, waar onder andere woningcorporatie plus gemeente samenwerkten met Den Zorgcirkel wegens eentje geclusterde woonvorm te uitbouwen met meer dan honderdtal appartementen voordat 55-plussers – zowel vitaal mits met behoefte aan intensieve zorg. Monique Cremers, piemel van den raad van bestuur van Den Zorgcirkel, is eentje van den ambassadeurs van den Taskforce Woon plus Zorg, aldus Heleen Stigter.

Kunst van ie samenwerken

Den werkwijze, zoals te zien te den video van Den Friese Vlaak, is exemplarisch voordat den ‘kunst van ie samenwerken’ diegene den Taskforce voorstaat, betoogt Heleen den Stigter. “Ie begint met te toegangsbewijs brengen watten den woonzorgopgave is, plaatselijk of regionaal. Welke bouwplannen zijn er? Watten is den verwachte zorgvraag? Vervolgens moeten jou den hele puzzel met alle partijen leggen. Plusteken vervolgens keuzes maken.” Diegene keuzes wordt ondergebracht te prestatieafspraken, waaraan alle partijen zichzelf committeren. Daarnaast blijft ie pionieren. Partijen weten nooit precies hoe ie uitpakt. Zij nemen risico met jawel, dus eentje goede klik plus eentje gedeelde visie is cruciaal. Plusteken lef!

Wentelen, taken, issues

Ter den presentatie zet Heleen den Stigter helder uiteen welke partijen (gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers/ontwikkelaars plus ouderen) welke bijdrage kunnen leveren of welke rol kunnen spelen. Zij benoemt zowel eentje tal lastige issues binnenshuis dit samenwerkingsprojecten. Zo is ie bijvoorbeeld zaak wegens samen op zoek te gaan zoals financiering voordat kwartiermakers, maar zowel wegens was voltooid te spreken wie verantwoordelijk is voordat leegstand.

Plusteken hoe geldschieter jou (brand)veiligheid? Dat werkt weliswaar verschillend dan te eentje intramurale setting. Hoe zorg jou voordat eentje evenwichtige balans tussen vitale 55-plussers plus zorgbehoeftigen wegens den businesscase rond te krijgen?

Elke woonzorgvorm plus elke wijk heeft behoefte aan ontmoetingsruimtes. Den vraag is eeuwig wie dat financiert plus exploiteert. Somwijlen is dat den gemeente, maar somwijlen kunnen ie zowel alle partijen samen zijn. Den Stigter wijst daarbij op eentje subsidieregeling vanuit ie ministerie van BZK wegens concepten voordat ontmoetingsruimten te financieren. Diegene schaderegeling is sinds dit klas van sterkte.