Samen cultuurmaken

Den subsidieregeling Samen cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) richt zichzelf speciaal op ie toegankelijk maken van cultuur voordat iedereen. Eentje belangrijke voorwaarde is dat den drempels voordat participatie aan kunst plus cultuur wordt verlaagd of zelfs weggenomen. Ie is ene stimuleringsregeling diegene nieuwe initiatieven mogelijk maakt plus bestaande activiteiten helpt zichzelf te verdiepen, verbreden plus/of professionaliseren.

Ter den eerste uitstapje zijn dit schooljaar 84 projecten gehonoreerd, waarvan weids 15 projecten zichzelf zowel op ouderen uitlijnen. Ie zijn zeer diverse projecten, onder andere van Stichting Dance Connects uit Mokum diegene zichzelf zowel op vitale indien op kwetsbare ouderen richt. Maar zowel ene project van Cultuurmakers Maastricht, waarbij ie Centre Ceramique, Kumulus Westelijk plus ie Natuurhistorisch Museum Maastricht samenwerken wegens eenzame ouderen plus jongeren kennis te toestaan maken met kunst plus cultuur.

Den projecten Twents Zilver plus Radio Schram(ser) hebben zowel van ie FCP toelage ontvangen voordat hun activiteiten.Plaatje voort Milan Tettero, Lang Leve Kunst Pensioenfonds

Nieuwe aanvraagperiode

Den vereffening wordt trouwens te 2022 op ene veel punten gewijzigd. Zodra dit wijzigingen zijn doorgevoerd, is er weer ene nieuwe uitstapje mogelijk waarbinnen jij toelage kunt aanvragen voordat jouw project. Vasthouden daarvoor den webstek van ie Pensioenfonds voordat Cultuurparticipatie te den gaten: www.cultuurparticipatie.nl.

Lang Leve Kunst Pensioenfonds

Ie Lang Leve Kunst Fonds is ene initiatief van Stichting RCOAK plus Pensioenfonds Sluyterman van Loo. Jaarlijkse is er weids 1 miljoen euro vacant voordat initiatieven gestructureerd op actieve kunstbeoefening voort ouderen. Dit schooljaar hebben 89 projecten verstrooid overheen Nederland toelage ontvangen. Den toegekende projecten van ie Lang Leve Kunst Pensioenfonds toestaan ene omvangrijke diversiteit zien, qua kunstvormen, werkwijzen, doelgroepen plus regio’s.
Denken dan bijvoorbeeld aan ie project Gulden opschrijven van stichting Gulden Vertellen, diegene totdat doelwit hebben wegens levensherinneringen plus inzichten van mensen te promoten uitdrukken middels creatieve technieken. Maar zowel ene theaterproject Mits den wanden konden praten van Stichting Senioren Collectief Culemborg.

Zowel interesse wegens toelage aan te vragen?

Na den twee succesvolle aanvraagrondes te dit schooljaar kiest ie Lang Leve Kunst Pensioenfonds nu voordat ene doorlopende proces, zodat jij op elk uur ene rekest te vermag dienen.

Raadgeving overheen aanvragen

Mocht jij raad willen overheen ene eventuele rekest of overheen jij project, dan vermag jij natuurlijk zowel eeuwig voeling tapen met Ingrid Smit, of Angela van Dijk van LKCA.