Facebooktwitterlinkedinmail

17 schrikkelmaand 2022 – Honingbij ie ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! vermag weer eentje projectsubsidie aangevraagd wordt. Ie programma financiert projecten diegene eraan meebetalen dat mensen met eentje ziekte of restrictie ie leven kunnen leiden waar zij zelf voordat selecteren. Patiëntenorganisaties kunnen maximaal € 100.000 euro aanvragen. Den deadline voordat ie indienen van eentje projectidee is 24 maart. Ter eentje latere ontwikkelingsstadium (17 mei – 21 juni) dien jouw eentje volledig projectplan te.

Doelstelling van dit subsidieronde is ‘Leren van mekaar’. Den gehonoreerde projecten gaan onder begeleiding met mekaar leren, met name overheen overstijgende kwesties voordat den toekomstige patiëntenbeweging. Eentje belangrijke stap te den ontwikkeling van den sector overheen ie versterken van den inzet van ervaringsdeskundigheid plus versterken van den (positie van den) patiënten- plus cliëntenbeweging. Den twee thema’s te dit subsidieoproep zijn Versterken van regionale belangenbehartiging plus Omgaan met den resultaten van den coronapandemie.


Meer verwittiging: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-elkaar/

Twee subsidieoproepen Houvast op onbegrip
Voordat dit subsidiemogelijkheden zijn er verschillende informatiebijeenkomsten, kijk op dit pagina voordat gegevens plus wegens jouw aan te veiligheidsfunctionaris: Toelage – ZonMw
Subsidieoproep Zorg & Veiligheid: Domeinoverstijgend samenwerken.
Samenwerkingsverbanden diegene regionaal samenwerken aan thema’s op ie regio van zorg plus veiligheid voordat mensen met onbegrepen rijrichting plus (zeer) complexe problematiek kunnen totdat 12 april 2022 eentje verzoekschrift indienen. Ie doelwit is ie versterken van den samenwerkingsverbanden wegens ie inrichten van eentje tezamen leer- plus verbeterproces. Vanaf veiligheidsregio vermag eentje subsidieaanvraag wordt voorgelegd van maximaal 400.000 euro (eentje inherent bijdrage van 20% cofinanciering is verplicht). Projecten hebben eentje looptijd van maximaal 3 klas.
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken-1/

Subsidieoproep Startimpuls Kenniswerkplaatsen
Regionale samenwerkingsverbanden op ie regio van onbegrepen rijrichting dienen te dit eerste ontwikkelingsstadium eentje subsidieaanvraag te voordat eentje startimpuls voordat ie vormen van eentje Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Rijrichting. Ter den startfase wordt tezamen den visie, doelen plus inhoudelijke projecten van den werkplaats bepaald. Den subsidieaanvraag voordat den startfase inhouden eentje project van methode waarin uiteen wordt gezet hoe te 4 maanden tijdstip den onderdelen wordt uitgewerkt voordat eentje uitgewerkte subsidieaanvraag te ontwikkelingsstadium 2. Er kunnen maximaal 25.000 aangevraagd wordt. Den deadline 31 mei 2022. (Let op! Voordat den projecten diegene nu gestart zijn met eentje startimpuls voordat eentje Kenniswerkplaats geldt eentje deadline van 17 mei voordat eentje  uitgewerkte verzoekschrift. Dit is dus eenzaam mits jouw eentje startimpuls hebt ontvangen.) Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Rijrichting – ZonMw

Waterput: mindplatform.nl

Dit bulletin is 10 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail