De nieuwe ZEISS Quatera 700 phacomachine is tijdens de testperiode in het Oogziekenhuis ingezet door oogarts Bart Zijlmans tijdens staaroperaties. Zijn bevindingen, uiteraard wat betreft de chirurgische ervaringen met de nieuwe phacomachine, heeft hij met de fabrikant gedeeld. Het ziekenhuis werkt al langer tijd samen met Zeiss. Zo werden in de zomer van 2020, als eerste in Nederland, door het Oogziekenhuis twee digitale operatiemicroscopen in gebruik genomen.

Staaroperaties verbeteren

De nieuwe phacomachine voor cataractoperaties is uitgerust met een innovatieve Quattro pump van ZEISS. Die pomp maakt het mogelijk een constante oogdruk en stabiele voorste oogkamer te behouden tijdens de operatie. Hierdoor kan er met hoger vacuüm worden geopereerd en is er minder phaco-energie nodig tijdens de staaroperatie. De operatie is op deze manier minder schadelijk voor het hoornvlies. De pomp kan er tevens voor zorgen dat het toedienen en opzuigen van BSS vloeistof beter gemonitord en op elkaar afgestemd kunnen worden. Die vloeistof wordt voor, tijdens en na de operatie toegediend, en (deels) weer opgezogen om het oog vochtig te houden.

Een andere innovatie is de zogenoemde Automated Ultrasound, Power on Demand zodat alleen energie gebruikt word bij de occlusie van de phaconaald met lensmateriaal, zodat het niet meer nodig is extra energie toe te dienen. “Mogelijk is het hoornvlies zo sneller helder en het oog sneller hersteld van de operatie, wat voor de patiënt natuurlijk een groot voordeel is”, vertelt oogarts Zijlmans. De toevoeging van een extra grote monitor die gekoppeld kan worden met het Zeiss systeem voor speciale kunstlenzen, zorgt bovendien voor een betere chirurgische workflow op de operatiekamer.

“Het is voor Het Oogziekenhuis Rotterdam waardevol om samen te werken met ZEISS en suggesties aan te kunnen en mogen dragen om hun nieuwste innovatie in cataractchirurgie verder te perfectioneren. Zo werken we samen aan betere apparatuur, met uiteindelijk als doel een sneller herstel voor de patiënt die een staaroperatie krijgt”, aldus Zijlmans.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.