Download den hulpbetoon

Den hulpbetoon is eentje resultaat van ie Project van Werkmethode Zorg voordat kwetsbare ouderen van ie Bestuurlijk Overleg Eerste Streep. Dit is onderdeel van ie Programma Langer Thuis van ie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn plus Sport (VWS).

13 landelijke partijen uit ie medische, sociale plus zorgdomein brachten ter den hulpbetoon actuele inzichten overheen den zorg plus steun aan thuiswonende kwetsbare ouderen gemeenschappelijk. Den hulpbetoon is gebaseerd op den ‘Hulpbetoon Kwetsbare Ouderen’ van Vilans uit 2014.

Den deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Ministerie VWS, Sociaal Werkgelegenheid Nederland, den Vereniging Nederlandse Gemeenten, KNMP plus Actiz.

6-stappenplan integrale zorg

Kern van den hulpbetoon is ie 6-stappenplan. Ie nieuwe, vereenvoudigde plus geactualiseerde stappenplan beschrijft watten persoonsgerichte, proactieve plus samenhangende zorg plus steun voordat thuiswonende kwetsbare ouderen betekent. Den integrale zorg diegene ter den hulpbetoon staat beschreven, richt zichzelf specifiek op zeer kwetsbare thuiswonende ouderen waarbij sprake is van multidomein problematiek plus/of extreme kwetsbaarheid.

Vanaf stap wordt instrumenten, werkwijzen plus methodieken aangereikt diegene promoten wegens afspraken te maken overheen den invulling van den zorg. Zowel wordt suggesties gedaan voordat den verdeling van wentelen plus verantwoordelijkheden tussen den betrokken professionals plus den kwetsbare oudere zelf. Den fundament hiervoor is eentje inventarisatie van wentelen plus verantwoordelijkheden diegene eveneens in ie Project van Werkmethode Zorg voordat kwetsbare ouderen is verricht.

Den hulpbetoon ondersteunt den zorg voordat kwetsbare ouderen op trio niveaus:

  1. individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën plus suggesties plus kunnen hiermee snel aan den slag;
  2. lokale plus regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten wegens den zorg op plaatselijk plus regionaal niveau te organiseren;
  3. landelijke partijen krijgen aanknopingspunten wegens op rustiek niveau te werken aan ie oplossen van knelpunten plus belemmeringen.

Randvoorwaarden

Persoonsgerichte, proactieve plus samenhangende zorg plus steun voordat kwetsbare ouderen is uitsluitend mogelijk mits aan bepalen outillage randvoorwaarden is voldaan. Den afspraken overheen dit randvoorwaarden wordt regionaal tussen den betrokken partijen vervaardigd, passend onder den regionale situatie wegens den zorg voordat kwetsbare ouderen op den gewenste wijze te kunnen bieden. 

Dynamisch document

Den hulpbetoon is eentje dynamisch document. Ene redactieraad vanuit den dertien rustiek partijen zorgt ervoor dat dit up-to-date blijft plus den ervaringen plus ontwikkelingen ter zorg plus welzijn volgt. 

Meer verwittiging