Vlaanderen plus ie Brusselse Rayon tellen nou zo’n 141 000 mensen met dementie plus dat tal zullen volgens prognoses meer dan vermenigvuldigen totdat 283 000 ter 2070.  Dit vooruitzicht noopt totdat daad. Ie nieuwe dementieplan focust op den typische Vlaamse bevoegdheden: preventie, optimaliseren van den kwaliteit van zorg – zowel ter den thuisomgeving mits ter den woonzorgcentra –, mantelzorgondersteuning plus ie uitdragen van eentje taboedoorbrekende plus genuanceerde beeldvorming overheen den klacht.

  • Beslissend daarom is den stevige voetlicht voordat den kwaliteit van zorg voordat mensen met dementie. Den Vlaamse overheid investeert eentje budget van 159.500 euro wegens ie kwaliteitskader dementie uit te wentelen ter 20 woonzorgcentra plus thuiszorgorganisaties. Ie doelwit is wegens den zorg voorts te optimaliseren plus bijvoorbeeld voetlicht te schenken aan kleinschalig genormaliseerd woon. Zowel den kwaliteit van leven plus bewonerstevredenheid ter woonzorgcentra wordt eentje aandachtspunt. 
  • Er wordt zowel meer gedaan wegens te zorgen dat mensen met dementie den toeverlaat krijgen diegene zij nodig hebben wegens eentje waardig leven te leiden plus dat mantelzorgers er noch enkel voordat staan, bijvoorbeeld ingevolge eentje aanbod psycho-educatie, praatgroepen plus voetlicht voordat interactie plus ontmoeting. Te navolging van den vorige plannen wordt voorts geïnvesteerd ter vorming van hulpverleners. 
  • Daarnaast blijft Vlaanderen zichzelf den komende jaren wedden voordat eentje fixatie-arme methode, met oog voordat alternatieven voordat zowel fysieke mits chemische fixatie. Voorts is er voetlicht voordat ie omgaan met onbegrepen plus/of grensoverschrijdend rijrichting te personen met dementie.
  • Den Vlaamse overheid wil daarenboven kennisverhoging stimuleren, noch enkel te huidige, maar eveneens toekomstige zorgprofessionals, zowel te artsen. Daarom wordt gedacht aan ie inschakelen van referentieartsen diegene den huisarts kunnen ondersteunen te tijdige diagnostiek plus complexe situaties.

Voordat den doelgroepen mensen met jongdementie, mensen met eentje verstandelijke restrictie of met dementie plus eentje migratie-achtergrond ligt er bijkomende plus concrete uitdagingen, zeker op ie vlak van toegankelijkheid van zorg plus inlichting. Den typische problematiek van mensen met eentje restrictie, bijvoorbeeld, vergt specifieke competenties. Ie Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelt eentje opleidingspakket voordat begeleidend personeel van personen met eentje verstandelijke restrictie dat wordt opgesteld ter nauwe samenwerkingsverband met ervaringsdeskundigen plus voorzieningen met ervaring met dementie ter relatie totdat verstandelijke restrictie.

Ie project kwam totdat stand met input van eentje zestigtal belanghebbenden: van mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers totdat professionele hulpverleners zoals artsen, apothekers, ziekenfondsen, thuiszorgdiensten. Zowel den koepelorganisaties, den Vlaamse Ouderenraad plus den Alzheimer Liga werden betrokken.

Wegens den vinger aan den pols te liefhebben van den voortgang van ie Dementieplan, wordt eentje monitoringcomité geïnstaleerd dat den doeltreffendheid van ie gevoerde regelgeving zullen bewaken.

Meer informatie

pdf partnerDementieplan 2021-2025 (810 kB)