Meerdere emoties

Pel: ‘Artsen zijn opgeleid wegens volgens eentje bepaald protocol emoties te verplegen. Maar watten doet jij indien iemand meerdere emoties heeft, zowel lichamelijk indien psychische? Dat is noch ongewoon honingbij (zeer) oude mensen. Eentje medicus moeten dan misschien welnu 5 protocollen ongeacht jawel leggen plus den oudere gaat met eentje kattebak vol tabletten zoals stulp. Ie gaat vaak wegens chronische emoties, waarbij steeds weer beslissingen willen wordt genomen overheen medische ingrepen of behandelingen plus zowel op ie streek van zorg. Dit soort beslissingen beïnvloedt noch louter ie leven van den oudere, maar zowel van zijn naaste.’

Samen besluiten met ouderen

We wilden inzicht krijgen te den wijze waarop mantelzorger nu betrokken zijn honingbij den besluitvorming rondom den zorg voordat hun oudere naaste. Daarom zijn we vanuit Vilans plus ie Universitair Medisch Centrum (AMC) ie research Samen beslissen met ouderen gestart. Ie research liep van april 2016 totdat juni 2018 plus er hebben 216 ouderen plus 133 mantelzorgers aan deelgenomen.

‘Ter ie kader van ie research heb ik video-opnames vervaardigd van hun gesprekken met artsen. Voorafgaande aan ie gesprek kregen noch louter den patiënten maar zowel den mantelzorgers eentje vragenlijst plus na puistjes eentje evaluatie. Dit alles leverde eentje berg verwittiging op. Eentje van den belangrijkste bevindingen is dat honingbij 75% van den gesprekken den mantelzorgers na puistjes ie sentiment hadden dat ze onvoldoende hun vertelsel hadden kunnen doet.’ Op voet van den resultaten van ie research heeft Pel eentje tal aanbevelingen gedaan wegens den betrokkenheid van mantelzorgers te verbeteren, met uiteindelijk eentje betere kwaliteit van leven voordat hun naaste.

Noch den verstoring centraal

‘Ik verdedigen voordat eentje werkwijze waarbij noch den verstoring, maar den kwaliteit van leven centraal staat. Ie welbevinden van den oudere zullen ie uitgangspunt willen zijn te ie beslissingsproces. Ter dat veranderingsproces zijn idealiter trio partijen betrokken: den medicus, den oudere plus den mantelzorger. Den medicus brengt indien medisch expert zijn inhoudelijke kennis overheen op eentje wijze diegene inzichtelijk is. Den patiënt schenken verwittiging overheen zijn persoonlijke willen plus omstandigheden.

Ter dit laatste komt zowel den mantelzorger te beeld. Indien jij zorgt voordat jij partner, (schoon)vader of andere naaste, dan weet jij veelal veel overheen watten hij bepalend vindt. Plusteken jij hebt mogelijk zowel jij inherent zorgen overheen hoe ie gaat met jij naaste plus of jij den zorg te den toekomst kunt volhouden. Ter ie nemen van beslissingen overheen bijvoorbeeld zorg of treatment, kun jij indien mantelzorger veel betekent. Diegene rol mogen jij zowel pakken,’ aldus Pel.

Ter ie nemen van beslissingen overheen zorg of treatment, kun jij indien mantelzorger veel betekent. Diegene rol mogen jij zowel pakken.

Dilemma’s te gesprekken

‘Watten we veel zagen honingbij den gesprekken is dat den mantelzorger optreedt indien eentje soort vertaler voordat zijn oudere naaste. Hij zegt dan bijvoorbeeld: ‘Den dokter bedoelt dit of dat.’ Dit sponsoring is intact helpend plus bepalend. Indien ie gaat overheen den situatie thuis, wordt mantelzorgers vaak stilzwijgend. Veel oudere patiënten hebben geheugenproblemen plus zei somwijlen waar aan den medicus diegene noch lillen of ze vergeten dat iets is gebeurd. Ga jij indien partner dan te ie tegenwoordigheid van jij man of vrouw zeggen dat hij of zij zichzelf vergist? Dat den situatie verschillend ligt? Dat is eentje lastig dilemma. Jij wil jij naaste noch afvallen, maar tegelijkertijd is den situatie voordat jezelf indien mantelzorger misschien welnu veel zwaarder dan wordt voorgesteld. Den belevingswereld van eentje oudere plus zijn mantelzorger zijn vaak verschillend.’

Eentje 8, paps dat schenkkan noch!

Eentje ander voorbeeld: Tijdens eentje gesprek vraagt den medicus aan eentje oudere patiënt welk cijfer hij zullen geven aan zijn huidige kwaliteit van leven. Den man beantwoording: ‘Eentje acht.’ Zijn zoon reageert verbouwereerd: ‘Eentje acht? Vader, dat schenkkan noch!’ Oudere mensen accepteren dat ze minder kunnen dan voorheen, maar voordat den mantelzorger schenkkan den situatie wél zwaar plus belastend zijn.’

Ouderen accepteren dat ze minder kunnen dan vroeger, maar voordat den mantelzorger schenkkan den situatie wél moeilijk zijn.

Terdege voorbereid te gesprek

Met den kennis plus inzichten uit ie research heeft Pel zowel bijgedragen aan ie project De Oefendokter. Met dit serious spel kunnen ouderen (plus hun naasten) gesprekken met den medicus was voorbereiden. Ingevolge ie spelen van scenario’s leren ouderen om te vragen, plus hun persoonlijke willen, situatie plus doelen was verhelderend te maken, wegens uiteindelijk was geïnformeerd én met eentje passende soelaas den huisartsenpraktijk te verlaten. Dit is noch louter prettig voordat den oudere zelf maar zowel voordat den mantelzorger. Daarnaast heeft Pel te samenwerkingsverband met MantelzorgNL eentje tiplijst voor mantelzorgers. Zij kunnen hiermee hun naaste ondersteunen én promoten honingbij ie permitteren horen van hun inherent stem.

Meer oplezen