Doortrappen motiveert ouderen wegens zelf maatregelen te nemen wegens veilig te blijven wielrijden. Ie lokale netwerk rondom den oudere ter elke gemeente helpt daarbij.

Waar let ik op ter aanschaf e-bike?

Ter acht stappen werken we er samen zoals toe dat den oudere onbewuste wielrijder ene bewuste gezant van Doortrappen wordt. Via voorlichtingsmateriaal plus lokale samenkomsten wil Doortrappen ouderen bewust maken van alternatieven wegens langer plus veiliger ingevolge te gaan met wielrijden. Zo zijn er online tips vacant, bijvoorbeeld overheen ‘waar let jij op ter ie verkregen van ene e-bike?

  • Veilig fietsen tips – Tips van doortrappers voordat langer veilig fietsplezier
  • Fietsverhalen van mensen diegene alhoewel hun hele leven met vreugde plus volharding doortrappen

Bekijk ie vertelsel van den 96-jarige Egbert Brasjen (winnaar Zilveren Trapper na den oproep ‘Wie is den senior wielrijder van Nederland?’)

https://www.youtube.com/watch?v=yzwsFNrMQbM

Kennisoverdracht voordat gemeentes

Doortrappen biedt gemeentes ene programma plus ene webstek met tools, kennis plus support wegens den sociale vorm van den oudere op gemeentelijk niveau systematisch ter speelkaart brengen én te betrekken. Ie lokale netwerk rondom den oudere ter elke gemeente helpt daarbij. Buurtsportcoaches, gemeenteambtenaren, den Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, fietsenmakers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, (sport)verenigingen plus lokale ondernemerswerken samen wegens ouderen veilig te permitteren wielrijden.

https://www.youtube.com/watch?v=F1ZHFFvHoiM

Beschikbare materialen

Steeds meer gemeenten ter Nederland gaan aan den slag met Doortrappen.

Bekijk deelnemende gemeenten 

Er zijn handige materialen vacant wegens Doortrappen uit te voeren ter jij inherent gemeente of regio:

  • Handleiding gemeentes
  • Doortrappen gesprekskaarten
  • producten voordat rijwielhandelaren
  • posters

Bekijk de materialen

Aanvullende tips voordat ouderen 

Lokale activiteiten

Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld ie verwedden van rijwielhandelaren voordat voorlichting, fiets- plus e-bike infomiddagen, ene fietscheck plus ene fietstocht.

Ie programma ‘Doortrappen’ wordt nu verricht ingevolge zeven provincies, ene vervoerregio plus 65 gemeenten. Zij wordt ondersteund ingevolge ie ministerie van Wegennet plus Waterstaat plus ie rustiek programmabureau. Ambitie is dat Doortrappen ter 2021 ter alle provincies wordt ingezet wegens den fietsveiligheid van ouderen te verbeteren.  

Meer kennisoverdracht overheen Doortrappen is te vinden via den webstek: http://doortrappen.nl