Amigo! staat voor Aan de slag met informatiestandaarden GO! Het helpt als kennisplatform voor implementatieondersteuning zorgaanbieders bij het realiseren van elektronische gegevensuitwisseling. Handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, worden in de tool stapsgewijs aangeboden.

Alles dat informatie-uitwisseling in de zorgorganisatie raakt – zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur – neemt de tool mee in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan zo een plan van aanpak maken dat past binnen de zorgorganisatie. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

PS en spoedmelding in Amigo!

Voor de acute zorg bevat Amigo! al de stappen hoe zorgaanbieders de ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp (SEH) en het verwijsbericht van de huisartsenpost (HAP) naar de SEH kunnen realiseren. De tool is nu uitgebreid met praktische informatie voor de implementatie van het digitaal opvragen en versturen van de professionele samenvatting (PS) bij de huisarts en het versturen van de spoedmelding naar de meldkamer.

  • De PS bevat relevante gegevens uit het huisartsdossier van een patiënt, die de huisarts tijdens contactmomenten vastlegt. Het betreft informatie zoals actuele aandoeningen, medicatieafspraken, contra-indicaties, overgevoeligheden en labresultaten. De verpleegkundig meldkamer centralist, ambulanceverpleegkundige en spoedeisende hulparts vragen deze PS op om zich goed voor te bereiden op de behandeling van de patiënt.
  • De (spoed)meldingen van de huisarts of de huisartsenpost naar de meldkamer zijn logistieke berichten ter ondersteuning van de overdracht van precieze gegevens. Meestal worden deze meldingen gestuurd na telefonisch contact met de meldkamer.

Uitbreiding tool

Nictiz breidt Amigo! regelmatig uit. Nieuwe informatie komt in fasen online. De tool biedt daarnaast niet alleen hulp bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen. Zo monitort Amigo! de implementatiegraad van informatiestandaarden in het land en kunnen zorgaanbieders straks met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en samen te werken. De ambitie van Nictiz is om via Amigo! uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het hele zorgveld te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.

Amigo! helpt volgens Nictiz ook zijn bij ondersteuning van projecten in het kader van Met spoed beschikbaar. Dit is een programma van de branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de acute zorg. Het programma ondersteunt de spoedzorg in het realiseren en versnellen van digitale informatie-uitwisseling. Samen met VZVZ ondersteunt Nictiz het programma.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.