Bekijk monitor ouderenhuisvesting

Den cijfers kunnen lokale partijen promoten erbij ie opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken plus concrete plannen voordat ouderenhuisvesting. Den databestand is voordat iedereen toegankelijk via 55plus.cijfersoverwonen.nl.

Watten zijn den belangrijkste bevindingen?

 • Er zijn 3,73 miljoen 55-plushuishoudens (47% van ie totaal) plus weids ene miljoen (13%) is 75 schooljaar of pa. Zoals verwachting telt Nederland ter 2035 haastigheid 9 miljoen huishoudens, waarvan 51% ter den leeftijdsgroep 55-plus plus 19% 75-plus.
 • Ouderen willen vorstelijk minder vaak verkassen dan junior leeftijdsgroepen. Voordat twee op den drietal verhuisgeneigde 75-plussers is gezondheid of behoefte aan zorg ie belangrijkste verhuismotief. Voordat ouderen tussen 55 plus 74 schooljaar geldt dit voordat één op den viertal.
 • Hoe pa, hoe sterker den voorliefde voordat ene speciaal voordat ouderen bestemde woonhuis – met name ter ene ingewikkeld. Onder verhuisgeneigde 55-64-jarigen betreft dit 26%, erbij 75-plussers 67%.
 • Verhuisgeneigde ouderen willen ter sterke mate ene woonhuis diegene inwendig én uitwonend zonder traplopen toegankelijk is. Totdat 65 schooljaar wenst één op den drietal ene zulke woonhuis, vanaf 65 schooljaar één op den twee.
 • Jonge ouderen totdat 65 schooljaar betrekken vaker dan oude ouderen ene eengezinskoopwoning. Koopappartementen zijn ie uiterst ter trek erbij den ‘tussengroepen’: 65-74-jarige plus 75-84-jarige huishoudens. Wijd acht op den tien 85-plussers verhuist zoals ene huurappartement. Verhuizingen zoals ene (zorg)instelling zijn hierbij noch meegenomen.
 • Wijd 600 mille 55-plushuishoudens (16%) ondervinden op dit uur ene restrictie erbij alledaagse handelingen zoals den trapje op- plus aflopen, gaan zitten plus verering uit bloembed. Hoe pa, des te groter den mogelijkheid op ene restrictie. Onder 85-plushuishoudens is ie percentage met ene restrictie 53%.
 • 86% van den totale woningvoorraad ter Nederland is zoals schatting geschikt (te maken) voordat huishoudens met ene fysieke restrictie. Omdat er geen registratie is van (reeds) geschikte of geschikt gemaakte woningen, is ter dit research met ene benaderingswijze vastgesteld of ene woonhuis geschikt of geschikt te maken is. Geschikte woningen zijn hierbij gedefinieerd mits woningen diegene zowel inwendig mits uitwonend zonder traplopen bereikbaar zijn. Geschikte woningen zijn ofwel reeds geschikt vervaardigd ofwel voordat relatief lage kosten (maximaal 10.000 euro) geschikt te maken. Ie is onbekend hoe vitaal elk van dit twee groepen is. Meergezinswoningen (appartementen) zijn veel vaker ongeschikt dan eengezinswoningen.
 • Van alle 55-plushuishoudens woont 91% ter ene geschikte woonhuis. Van den ouderenhuishoudens met ene ADL-beperking woon zoals schatting 61.000 huishoudens (10%) ongeschikt: verklarend ter ene woonhuis diegene noch of enig tegen hoge kosten (meer dan 10.000 euro) geschikt te maken is. Zoals voorheen vermeld is onbekend welk portie van den geschikte voorraad reeds geschikt is of nog aanpassen moeten wordt. Daarom zijn den 61.000 ongeschikte woningen ene ondergrens van den totale probleem wegens voldoende toe- plus doorgankelijke woningen voordat oudere met ene fysieke restrictie vacant te hebben.
 • Zoals verwachting neemt ie veel ouderenhuishoudens met ene fysieke restrictie totdat 2035 toe met 148.000. Dat is ene groei van 25%.
 • Van den huidige ouderenhuishoudens zonder restrictie woont 9% ter ene ongeschikte woonhuis. Uitgaande van dit percentage zou ie veel huishoudens met ene restrictie ter ene ongeschikte woonhuis met 13.000 toenemen. Wederom betreft dit den ondergrens van den probleem omdat onbekend is welk portie van den geschikte voorraad nog metterdaad moeten wordt aanpassen.

Welke cijfers bevatten den online databestand?

Den databestand 55plus.cijfersoverwonen.nl bevatten op ie niveau van gemeenten plus verschillende regioindelingen den volgende cijfers overheen 55-plushuishoudens:

 • Samenvoeging van ouderenhuishoudens zoals ouderdom, huishoudenstype, opleidingsniveau plus inkomen;
 • Woonsituatie van ouderenhuishoudens zoals eigendom (huursom/koop), vorm (eengezins/meergezins), oppervlakte plus bouwjaar;
 • Ie veel huishoudens met ene ADL-beperking, uitgesplitst zoals kenmerken;
 • Geschiktheid van den woonhuis plus woonomgeving;
 • Ter verhuizingen verlaten plus betrokken woningen zoals kenmerken mits eigendom plus vorm; 
 • Cijfers overheen huishoudens met CIZ-indicaties, wijkverpleging plus Wmo-maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst zoals huishoudenskenmerken mits ouderdom of inkomen.

Meer oplezen