Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking.

Uitzondering

Voor mensen die niet in staat zijn om een mondkapje te dragen, bestaan er wel uitzonderingen op de verplichting. Denk hierbij aan mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten, bijvoorbeeld door een aandoening in het gezicht of een ernstige longaandoening. Of als je doof of slechthorend bent en moet kunnen liplezen. Ook wanneer iemand erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje, bijvoorbeeld door dementie of een verstandelijke beperking. 

Hoe kun je laten zien dat je geen mondkapje kan dragen? 

De politie, boa’s maar ook personeel van een winkel, bus of trein kunnen vragen waarom je geen mondkapje draagt. Je moet dan laten zien dat de regel niet voor jou geldt. Dat kan je doen door:

  • Het dragen van een faceshield (spatscherm) – als dat wel mogelijk is;
  • Een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat jij een uitzondering bent. Download en print kaartje (pdf) op website van Vilans
  • Een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat je de (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
  • Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.
  • Als er voor jou een andere manier is om aan te tonen dat je onder de uitzondering valt, dan kun je die ook gebruiken.

Wat betekent de mondkapjesplicht voor zorgprofessionals?

Het preventief dragen van een mondkapje door zorgverleners was al eerder door het RIVM geadviseerd, op basis van de richtlijn ‘Uitgangspunten Persoonlijke Beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis’. Lees meer over dit (prevenief) gebruik beschermingsmiddelen door zorgverleners. 

Overigens kunnen zorginstellingen eigen regels maken ten aanzien van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Cliënten, bezoekers en zorgverleners zijn verplicht deze regels te volgen. Controleer bij jouw zorginstelling welke regels er voor jou gelden.

Informatie over corona voor risicogroepen

Naast de kwestie van het niet kunnen dragen van een mondkapje, worstelen mensen met een langdurige ziekte of beperking en mensen die ouder zijn dan zeventig jaar, met nog veel meer vragen over leven in coronatijd. Het informatiepunt Leven in coronatijd op Vilans.nl geeft antwoord op  vragen van mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking. De vragen en antwoorden op deze website worden gevalideerd door deskundigen en komen tot stand in samenwerking met het ministerie van VWS en verschillende cliëntenorganisaties.

Geen vrijstellingskaart kopen


Er zijn bedrijven actief die zogenaamde vrijstellingskaarten verkopen, maar deze kaarten zijn door deze bedrijven zelf bedacht en zijn niet met cliëntenorganisaties besproken. Je hoeft namelijk niet te betalen voor zo’n kaartje. Hoe je kunt aantonen dat je onder de uitzondering valt is hierboven aangegeven.