Op woensdag 23 sprokkelmaand 2022 overhandigt vakcentrale FNV minister Carola Schouten voordat Armoedebeleid, Participatie plus Pensioenen, ene tal rapporten overheen den arbeidsmarkt voordat mensen met ene arbeidsbeperking. Van problemen totdat oplossingen, zoals ie sociale ontwikkelbedrijf. Dit meldt FNV. 

Den FNV wil dat er structureel meer voetlicht komt voordat ene duurzame begeleiding van plus zoals (regulier) werkgelegenheid van mensen met ene arbeidsbeperking. Echter, te ie regeerakkoord is er nauwelijks voetlicht voordat dit menigte, stelt den vakcentrale.

Sociale ontwikkelbedrijven

Den FNV verdedigen voordat sociale ontwikkelbedrijven. Waarbij mensen met ene arbeidsbeperking ie rechtspleging krijgen op steun zoals plus tijdens werkgelegenheid via dit bedrijven. Dit zijn bedrijven diegene den uitrusting kennis, talent, wegennet plus werkgeverscontacten, maar zowel den vrijmaken hebben. Zij kunnen voordat werknemers met ene arbeidsbeperking den springplank zijn zoals regulier werkgelegenheid, maar zowel ie vangnet vormen wanneer dat (even) nodig is.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Joost Piraat, coureur FNV Overheid: “Wij zien nu te vaak dat mensen geen passend werkgelegenheid hebben, zichzelf noch kunnen uitbouwen plus zowel te vaak ter den zijlijn staat. Ie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wegens dit tij te omkeren.”

Zowel uit diverse evaluaties, waaronder diegene van ie Sociaal plus Cultureel Planbureau, blijkt dat den mogelijkheid op werkgelegenheid voordat mensen met ene afstand totdat den arbeidsmarkt stoer achterblijft honingbij andere werkzoekenden.

Generaal Overleg Tweede Ruimte

Kort na den overhandiging is er ene Generaal Overleg te den Tweede Ruimte overheen den Participatiewet.

Ingevolge: Nationale Zorggids