1. Communicatieplatfom OZOverbindzorg!

Mura Zorgadvies zocht voordat ie programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ uit welk communicatiemiddel wegens plus voordat álle partijen vermag wordt tweedehands. Met indien mikpunt ie verbeteren van den steun van den zorgcoördinatie plus informatie-uitwisseling tussen álle betrokken professionals uit zorg plus sociaal domein én patiënten plus mantelzorgers. Jouw denkt misschien; alweer ene reserve communicatiemiddel? Jazeker. Want watten blijkt; den systemen diegene op dit uur te gewoonte zijn, weten nog ene veel barrières waardoor gewoonte voordat onderlinge co beperkt blijft. Trio enthousiaste netwerken met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, apothekers plus welzijnswerkers te Rivierenland zijn nu gestart met ie gewoonte van communicatieplatform OZOverbindzorg. Met ie podium kunnen zorgverleners eenvoudiger wederzijds plus met den patiënt/mantelzorger vertalen, waardoor den samenwerkingsverband plus ermee den zorg voordat den patiënt versoepelt.

Den volume van OZOverbindzorg is dat álle partijen diegene betrokken zijn via den zorg plus steun eenvoudig toegang krijgen totdat ie podium. OZOverbindzorg is ene podium plus geen meegevoeld patiëntendossier; ie gaat feitelijk overheen betere co plus samenwerkingsverband waarbij den patiënt ‘den chef’ is overheen wie met wie mogen vertalen. Den eerste indruk is positief; professionals zijn hevig gedreven plus betrokken wegens te dit pilot te toetsen of OZOverbindzorg ene passend communicatieplatform is voordat regio Rivierenland. Den pilot wordt staart 2019 geëvalueerd. Daaruit volgt raad overheen brede implementatie van OZOverbindzorg te Rivierenland.

2. Netwerkvorming plus ene lerende methode te Deil

Watten vasthouden den preventieve huisbezoeken voordat vijvenzeventig-plussers wegens welzijn te? Hoe zorgen wij ervoor dat wij huis op den hoogte zijn van elkaars betrokkenheid plus uitgevoerde acties via ene patiënt? Wanneer signaleer jouw iets op ene juiste wijze plus watten handelen jouw er indien professional mee? Zomaar ene handgreep uit den vragen diegene opkomen indien ie gaat overheen samenwerkingsverband rondom kwetsbare ouderen. Vragen diegene den menigte van achttien professionals uit Deil met elkander verbonden; huisartsen, praktijkondersteuner, apothekers, dementieconsulenten, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, welzijnsmedewerkers plus paramedici zijn vertegenwoordigen te ie netwerk. Samen werkte netwerk Deil met Mura Zorgadvies toe zoals ene visie, doelen plus ambitie wegens huis voorbereid te zijn op den steeds groter wordende ouderenpopulatie met complexe zorgvragen, diegene steeds langer thuis blijft woon. Dit is hét uur wegens daarheen serieus mee aan den slag te gaan, volgens ie netwerk. Er worden ene verhaal vervaardigd van knelpunten plus kansen plus mogelijke verbeterpunten voordat ie netwerk. Hieruit werden den uiterst urgente punten geselecteerd. Dit zijn te Deil: ie multidisciplinair overleg (MDO) plus den inzet van ene casemanager wegens co tussen professionals te verbeteren. Dit thema’s werden uitgewerkt te kleine verbeterstappen. Werken aan kleine verbeteringen diegene leiden totdat uitgestrekte successen, dat motiveert wegens te blijven verbeteren! 

Peter van den Woestijne, huisarts te Deil, is geestdriftig: “Ie netwerk plus den samenwerkingsverband is zoals ene hoger niveau getild. Onder begeleiding van Mura hebben wij ene vertaalslag vervaardigd van vele ideeën maar zowel knelpunten waar wij ofschoon jaren tegenaan stappen, zoals concrete plannen plus acties. Vanuit hun onafhankelijke positie konden zij ie verhaal vasthouden tijdens den werksessies, zodat wij noch verzandden te details. Den interactieve werkvormen plus heldere presentaties hielpen daarbij.” Na eczeem van den sessies ligt er nu ene smaakvol project waar ie netwerk tastbaar mee aan den slag vermag. Den begeleiding wegens Mura plus samenkomsten te Deil voordat professionals werden geldelijk ondersteund wegens ZonMw.  Ene vervolgsubsidie wegens den gemaakte plannen zowel waarlijk uit te voeren is ofschoon aangevraagd.

Programma Ouderenzorg: ‘Samen… Oud te Rivierenland’

Ter Rivierenland werken wij nauwsluitend samen wegens kwetsbare ouderen te voorzien van den juiste zorg op den juiste positie. ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé methode waar zorg plus sociaal domein samenwerken voordat innovatieve zorg voordat ouderen. Dit tenuitvoerleggen wij met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, den Rivierenlandse gemeenten plus Mura Zorgadvies. Meer weten? Neem voeling op met Suzan Buitenhuis of Eefje de Bruijne.
 

Achttien zorgprofessionals uit Deil gingen met elkander aan den slag te netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen.