Den focus van ie research ligt op twee voorwerpen van ie Veiligheidsraad-Verdrag: Wetsartikel 19 overheen zelfstandig woon plusteken fragment uitmaken van den samenleving plusteken Wetsartikel 27 overheen werkgelegenheid plusteken werkgelegenheid. Op beide gebieden blijkt nog noch iedereen op weerga voetbeen mee te verrichten. Dit bleek vanochtend zowel alreeds uit research van ie CBS.

Uit research van Nivel plusteken van CBS blijkt dat ie percentage mensen met betaald werkgelegenheid onder mensen met eentje lichamelijke restrictie, chronische ziekte plusteken psychische klacht veel lager is dan te den algemene populatie. Den lage arbeidsparticipatie komt noch voort uit eentje nietige behoefte aan betaald werkgelegenheid: 19-23 procent van den mensen met plusteken lichamelijke restrictie of psychische klacht zonder betaald werkgelegenheid, had ginder te 2020 welnu behoefte aan. Te den algemene populatie wasgoed dat 7 procent. Praktisch alle mensen met eentje restrictie, chronische ziekte of psychische klacht diegene geen werkgelegenheid hebben, geven aan steun nodig te hebben wegens werkgelegenheid te vinden plusteken te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld flexibele werktijden, werkgelegenheid dichtbij stulp plusteken den potentie wegens thuis te werken.

Meerderheid voelt zichzelf erop horen op ie werkgelegenheid

Van den mensen met eentje restrictie diegene eentje betaalde werkkring hebben, voelt vrijwel tachtig procent zichzelf onderdeel van den menigte op ie werkgelegenheid. Dit sentiment van inclusie is vergelijkbaar met den algemene populatie. Trio op den vijf personen met eentje restrictie vinden den beloning diegene zij krijgen voordat hun werkgelegenheid passend, nipt mits te den algemene populatie. Dit resultaten duiden erop dat wanneer mensen met eentje restrictie eenmalig eentje betaalde werkkring hebben, zij vaak welnu tevreden zijn plusteken ie was gaat.

Mensen met eentje verstandelijke restrictie komen minder gedurende buurtvoorziening

Ie gewoonte van buurtvoorzieningen, zoals den supermarkt of den bibliotheek, is tussen 2016 plusteken 2020 afgenomen te alle groepen mensen met eentje restrictie plusteken zowel te den algemene populatie. Waar er te 2016 eentje verschil wasgoed tussen mensen met eentje restrictie plusteken den algemene populatie, is dat te 2020 dolletjes ie geval voordat mensen met eentje verstandelijke restrictie. Dit is te verklaren om den coronamaatregelen diegene eentje maatschappijbrede terugloop te ie gewoonte van buurtvoorzieningen hebben veroorzaakt, aldus Nivel.  Den meeste buurtvoorzieningen zijn vrijwel steevast toegankelijk voordat mensen met eentje restrictie. Openbare panden, sportlocaties plusteken publiek vervoer zijn minder toegankelijk voordat dit menigte. Dit geldt vooral voordat mensen met eentje ernstige lichamelijke restrictie of mensen met eentje verstandelijke restrictie.

Om: Nationale Zorggids
Informatiebron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/naleving-vn-verdrag-verloopt-moeizaam-qua-betaald-werk-en-gebruik-voorzieningen-voor-mensen, geraadpleegd op 28-2-2022