Side note: Den gehele casus is gewendraken met fictieve namen. Zowel is er rekening gehouden met ie kort plusteken bondig schrijven. Hierdoor is den casus noch te uitgebreid beschreven, is er ge plusteken toe inlichting weggelaten plusteken somwijlen gefingeerd watten inlichting toegevoegd.

Voortzetting sector 2

Opvang CCU/IC – Volledig beeld verkrijgen

Tineke heeft den toestand van mijnheer Sassenheim ingeschat doorheen middel van:

 1. Den inlichting vanuit den SEH;
 2. Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim;
 3. Den inlichting diegene uit den anamnese (via den patronen van Gordon);
 4. Den inlichting van den buurman;
 5. Kennisgeving vanuit ie SCEGS monster;
 6. Den artsenvisite is gekomen;
 7. Verschillende meetinstrumenten plusteken onderzoeken.

Zowel heeft zij met andere disciplines samengewerkt. Voordat sector drietal van dit casus richt Tineke zichzelf enkelvoudig op den verpleger (hypothetische) diagnoses diegene zij heeft opgesteld. Voordat ene adequate verpleger treatment dienen dit diagnoses van imaginair zoals voorgoed gezet te wordt.

Zodat Tineke ene wasgoed beeld krijgt, vraagt zij zichzelf nogmaals ge watten er medisch nou vertrouwd wasgoed. Tineke is alhoewel jaren ene CCU-Verpleger plusteken weet mits geen ander den functie van ie hart. Zo komt zij, zeker met den aanvullende inlichting van den visite totdat twee inzichten.

 1. Den vena cava inferior is verwijd, dit vasthouden zwachteling met den overvulling. Voort den slechte linkerventrikelfunctie is er sprake van ene backward failure. Hierbij is longoedeem passend.
 2. Voort den atriumfibrilleren is den omloop inefficiënt plusteken daardoor schenkkan mijnheer Sassenheim zowel vocht vasthouden. Dit is dan ene overvullingsbeeld plusteken backward failure rechts.

Dit inzichten zou zij nog met den hartspecialist overleggen. Nu is ie vantevoren urgentie wegens den verpleger hypothetische diagnoses voorgoed te maken. Zo schenkkan er namelijk ene mikpunt, programma plusteken tussenkomst aangekoppeld wordt plusteken krijgt mijnheer Sassenheim den liefste zorg. Wegens ie denkproces van Ineke inzichtelijk te maken is tabel 7: Den verpleger (hypothetische) diagnoses op ene rij van PES/PR zoals meetinstrumenten, geproduceerd. Hierna volgt ene schriftelijke uitleg hiervan.

 Opvang CCU/IC – Meetinstrumenten toepassen

  Diagnose PES of PR Meetinstrument
Verpleger diagnose 1 Diagnose: Vermoeidheid (Carpenito, 2015). P: Mijnheer Sassenheim geven aan den laatste tijdstip hevig vermoeid te zijn.
E: Verminderde werking van ie hart, ritmestoornissen plusteken verdenking hartfalen.
S: Snel toe aan bloemperk, onderneemt minder activiteiten, bleek plusteken transpirerend gelaat.
Ter Carpenito leest Tineke dat mits mijnheer verwoord ene aanhoudend plusteken overweldigend handicap aan energie te hebben plusteken is noch te staat is wegens den normale bezigheden te blijven uitvoeren, den diagnose gegeven schenkkan wordt.
Verpleger diagnose 2 Hypothetische diagnose: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015).   P: Mijnheer Sassenheim geven aan dat hij den laatste maanden bedreigd wordt plusteken dat er hevig veel gebeurd rondom hem heen.
R: Ziekenhuis opvang, noch thuis kunnen zijn plusteken verwerking van den volgende hypothetische diagnose (waarschijnlijk hartfalen). (Risico op verstoring van ie psychosociale evenwicht?)
Tineke wilt aan den hand van ie meetinstrument den lastmeter Lastmeter / Distress Thermometer en Probleemlijst / Problem List – Meetinstrumenten in de zorg (meetinstrumentenzorg.nl) onderzoeken watten den distress nou van mijnheer Sassenheim is.
Verpleger diagnose 3 Hypothetische diagnose: Risicogedrag voordat den gezondheid (Carpenito, 2015). P: Mijnheer Sassenheim lijkt geen inadequaat ziekte inzicht te hebben plusteken lacht zijn ziekte weg. R: Lacht den DD hartfalen lachend weg, omschrijft zijn gezondheid mits zeer wasgoed ondanks duizeligheidsklachten, hartkloppingen plusteken ene visite aan den huisarts, komt noch graag ter den huisarts Ter Carpenito leest Tineke dat mits mijnheer Sassenheim nauwelijks zorgt voordat vooruitgang te zijn gezondheidstoestand, dat den diagnose dan opperen schenkkan wordt.
Verpleger diagnose 4 Hypothetische diagnose: Omgaan met inherent gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015).   P: Mijnheer Sassenheim heeft vervuilde kleren aan plusteken ziet er enigszins ondervoed uit.
E: Snel zonder zuurstof, hartkloppingen, weinig energie, voedingstoestand is totdat op vandaag onbekend
S: Stulp vol met vliegen, vervuild, mijnheer Sassenheim is enigszins vermagerd, ruikt zowel noch fris plusteken heeft vuile kleren aan (gesignaleerd tijdens ie verzorgingsmoment te den voormiddag).
Tineke wilt aan den hand van ie meetinstrument den Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) Malnutrition Universal Screening Tool – Meetinstrumenten in de zorg (meetinstrumentenzorg.nl) onderzoeken watten ie risico op ondervoeding van mijnheer Sassenheim nou is.  
verpleger (hypothetische) diagnoses op ene rij van PES/PR zoals meetinstrumenten

Hieronder staat den schriftelijke uitwerking van den verpleger diagnose 1 totdat plusteken met verpleger diagnose 2.

Verpleger diagnose 1: Vermoeidheid (Carpenito, 2015)

Tineke haalt uit ie vertelsel van mijnheer Sassenheim dat hij den laatste tijdstip zowel welnu hevig vermoeid is. Hierop schenkkan Tineke met behulp van Carpenito den volgende hypothetische diagnose van maken:

Hypothetische diagnose: vermoeidheid (Carpenito, 2015)

P: Mijnheer Sassenheim geven aan den laatste tijdstip hevig vermoeid te zijn

E: Verminderde werking van ie hart, ritmestoornissen plusteken verdenking hartfalen

S: Snel toe aan bloemperk, onderneemt minder activiteiten, bleek plusteken transpirerend gelaat

Carpenito omschrijft vermoeidheid mits: “Sterk aanhoudend instinct van uitputting te samenhang met ene verminderd vermogen wegens lichamelijke plusteken mentale werk te verrichten plusteken waarin doorheen stilte geen vooruitgang optreedt.” (Carpenito, 2015). Dit komt overeen met den Signalen plusteken Symptomen.  

Ter Carpenito leest Tineke dat mits mijnheer verwoord ene aanhoudend plusteken overweldigend handicap aan energie te hebben plusteken is noch te staat is wegens den normale bezigheden te blijven uitvoeren, den diagnose gegeven schenkkan wordt. Dit is zo plusteken mijnheer gaf zowel aan zichzelf hierdoor miserabel te voelen. Indien toegevoegd aanvulling leest zij dat: geen energie voordat den dagelijkse taken plusteken versteviging lichamelijke klachten vaak voorkomt ter dit diagnose. Dit betekent dat dit ene definitieve verpleger diagnose schenkkan wordt.

Verpleger diagnose 2: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015)

Vermag mijnheer Sassenheim dit ziekenhuis opvang psychosociaal waargenomen welnu aan? Is ie allen noch te veel voordat hem?

P: Mijnheer Sassenheim geven aan dat hij den laatste maanden bedreigd wordt plusteken dat er hevig veel gebeurd rondom hem heen.

R: Ziekenhuis opvang, noch thuis kunnen zijn plusteken verwerking van den volgende hypothetische diagnose (waarschijnlijk hartfalen)

Risico op verstoring van ie psychosociale evenwicht?

Tineke wilt aan den hand van ie meetinstrument de lastmeter onderzoeken watten den distress nou van mijnheer Sassenheim is.

Score: op ene score van 0 (geen distress) totdat 10 (veel distress) scoort mijnheer Sassenheim ene 8. Dit betekent dat dit ene definitieve verpleger diagnose schenkkan wordt.

Verpleger diagnose 3: Risicogedrag voordat den gezondheid (Carpenito, 2015)

Tineke vraagt zichzelf ge of ie ziekte inzicht van mijnheer Sassenheim welnu ge is. Ter den zusterpost haalt Tineke Carpenito uit 2015 erop. Na watten doorbladeren ziet zij dat ene risico op ene inadequaat ziekte inzicht past ter den volgende hypothetische risico diagnose:

Hypothetische risico diagnose: Risicogedrag voordat den gezondheid (Carpenito, 2015)

P: Mijnheer Sassenheim lijkt geen inadequaat ziekte inzicht te hebben plusteken lacht zijn ziekte weg.

R: Lacht den DD hartfalen lachend weg, omschrijft zijn gezondheid mits zeer wasgoed ondanks duizeligheidsklachten, hartkloppingen plusteken ene visite aan den huisarts, komt noch graag ter den huisarts

“Mijnheer Sassenheim toont risicovolgedrag voordat den gezondheid, dit is te signaleren aan ie waarheid dat hij den diagnose hartfalen weg lacht, zijn gezondheid mits zeer wasgoed omschrijft ondanks zijn duizeligheidsklachten, hartkloppingen plusteken ie visite aan den huisarts. Ie waarheid dat mijnheer Sassenheim noch graag ter den huisarts komt, draagt zowel ter aan ie risicovolgedrag voordat den gezondheid.”

Ter Carpenito leest Tineke dat mits mijnheer Sassenheim nauwelijks zorgt voordat vooruitgang te zijn gezondheidstoestand, dat den diagnose dan opperen schenkkan wordt. Dit betekent dat dit ene definitieve verpleger diagnose schenkkan wordt.

Verpleger diagnose 4: Omgaan met inherent gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015)

Den buurman van mijnheer Sassenheim geven aan dat ie stulp intact vuil is plusteken Tineke heeft zowel welnu ie ene plusteken ander gesignaleerd overheen den zelfzorg van mijnheer.

P: Mijnheer Sassenheim heeft vervuilde kleren aan plusteken ziet er enigszins ondervoed uit.

E: Snel zonder zuurstof, hartkloppingen, weinig energie, voedingstoestand is totdat op vandaag onbekend

S: Stulp vol met vliegen, vervuild, mijnheer Sassenheim is enigszins vermagerd, ruikt zowel noch fris plusteken heeft vuile kleren aan (gesignaleerd tijdens ie verzorgingsmoment te den voormiddag).

Tineke wilt aan den hand van ie meetinstrument den Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) onderzoeken watten ie risico op ondervoeding van mijnheer Sassenheim nou is.

Score: Mijnheer Sassenheim heeft ene medium risico op ondervoeding. Dit betekent dat dit ene definitieve verpleger diagnose schenkkan wordt.

 Opvang CCU/IC – Prioriteiten stellen

Tineke zet alle diagnoses op ene rij plusteken beargumenteert den voorrang. Dit doet zij aan den hand van den voorliefdes van mijnheer Sassenheim, zowel kijkt Tineke zoals watten ie meeste bedreigend is voordat mijnheer Sassenheim. Hiernaast neemt Tineke te haar prioritering mee watten ie oorzaak – gevolg zwachteling is, of den diagnose te haar verpleger professionaliteit ligt plusteken watten den vooruitzicht van ie probleem is. Aldaar ie risicogedrag van mijnheer Sassenheim schenkkan leiden totdat ene heropname doorheen zijn hartfalen (bedreigend, voorliefde, oorzaak-gevolg, ligt te den professionaliteit) plusteken daar mijnheer Sassenheim aangeeft dat hij weliswaar welnu intact graag van den vermoeidheid ge wilt komen (voorliefde, oorzaak-gevolg, ligt te den professionaliteit), kiest Tineke ervoor wegens dit verpleger diagnoses mits eerste uit te werken*.

*Aldaar den casus noch te lang schenkkan wordt, wordt er maar 2 definitieve diagnoses voorts uitgewerkt. Dit voorkeur is noch zo zeer gebaseerd op den juiste prioritering, maar vooral op ie meeste leerrendement voordat den lezer.

Opvang CCU/IC – Uitwerking van den verpleger diagnoses

Hieronder staat den schriftelijke verdere uitwerking van den verpleger diagnose 1 plusteken verpleger diagnose 3. Hierbij zijn den beïnvloedende factoren, den NOC, ie mikpunt plusteken den vooruitzicht / resultaatklasse te meegenomen.

Verpleger diagnose 1: Vermoeidheid (Carpenito, 2015)

Den beïnvloedende factoren zijn: perifeer vaatlijden (Carpenito, 2015).

Den (NOC) koppelt hieraan mits uitkomst: activiteit vermogen (te verdragen maximum) plusteken energiebehoud (Carpenito, 2015).

Mikpunt: “Mijnheer Sassenheim schenkkan tijdens den ziekenhuis opvang toewerken zoals rouwbeklag aan activiteiten diegene op lichamelijk, cognitief, affectief of sociaal landstreek stimulerend werken of voordat meer evenwicht zorgen.”. Indicatoren hierbij zijn:

 • Redenen van vermoeidheid doorspreken;
 • Gevoelens porties diegene betrekking hebben op den resultaten van den vermoeidheid op zijn leven;
 • Prioriteiten stellen watten betreft dagelijks of wekelijkse activiteiten.

Verwachting / resultaatklasse: Vooruitgang plusteken stabilisatie (Dobber, 2021).

Verpleger diagnose 2 vervalt voordat dit uitwerking

Verpleger diagnose 3: Risicogedrag voordat den gezondheid (Carpenito, 2015)

Tineke leest dat den beïnvloedende factoren zijn: negatieve houding jegens gezondheidszorg plusteken meerdere stressfactoren (Carpenito, 2015).

Den Nursing Outcome Classification (NOC) koppelt hieraan mits uitkomst: initiatieven totdat gezondheidsoptimalisering (Carpenito, 2015).

Mikpunt: “Tijdens plusteken na den ziekenhuis opvang wilt mijnheer Sassenheim zijn rijrichting veranderen mee doorheen ie zwachteling te leggen tussen zijn huidige tradities/rijrichting plusteken den verslechtering van zijn gezondheid.”.

Verwachting / resultaatklasse: Preventie plusteken vooruitgang (Dobber, 2021).

Verpleger diagnose 4 vervalt voordat dit uitwerking

Opvang CCU/IC – Interventies stellen plusteken evaluatie (te ie kort)

Dit maakt dat Tineke voordat twee definitieve diagnoses ie mikpunt heeft opgesteld. Voordat dit twee diagnoses zou zij aan den hand van ie opgestelde ziekenhuisprotocol ter ie overvullingsbeeld (o.a. vochtbeperking 1.5L, zoutinname beperken, dagelijks wegen, etc.) plusteken den  Nursing Intervention Classification (NIC) interventies opstellen. Tijdens den risicogedrag voordat den gezondheid zou dit zijn: gezondheidsvoorlichting plusteken -opvoeding (GVO); samen doelen opstellen; promoveren inherent verantwoordelijkheid; voorlichting overheen ie ziekteproces; support ter besluitvorming (Carpenito, 2015).

Zowel zou zij hierbij nog twee vragenlijsten lichten ter bevestiging van den verpleger diagnoses plusteken wegens dit te volgen. Voordat den eerste verpleger diagnose neemt Tineke de Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K / Illness Perception Questionnaire-Kort lichten. Voordat den tweede verpleger diagnose neemt Tineke den Multidimensionele Vermoeidheids Index / Multidimensional Fatigue Index (MVI-20 / MFI-20) ge.

Tineke zou den volgende dagen te samenwerkingsverband met mijnheer Sassenheim plusteken den betrokken disciplines aan den hand van ie verpleegkundig veranderingsproces plusteken haar klinische redenaties den liefste zorg verlenen. Zo zou mijnheer Sassenheim wasgoed ingesteld wordt op zijn medicatie, mogen hij waarschijnlijk zoals den cardiologie eenheid te positie van den CCU plusteken zou er geïnventariseerd wordt of hij thuiszorg nodig heeft. Natuurlijk zullen er zowel nog veel evaluatie momenten met hem plaatsvinden.

Einde van dit blog reeks

Heb jou ene vraag of opmerking? Stel of geef hem gerust!