Side note: Den gehele casus is aankunnen met fictieve namen. Zowel is er rekening gehouden met ie kort plus bondig schrijven. Hierdoor is den casus noch te uitgebreid beschreven, is er over plus toe inlichting weggelaten plus somwijlen verdicht watten inlichting toegevoegd.

Voortzetting van onderdeel 1

Opvang CCU/IC – Gedenken plus klinische redeneertrant Tineke

Voordat Ineke zoals den rekentuig gaat, gaan er ene twee zaken vanwege haar stamhoofd heen. Zo heeft zij namelijk belangrijke inlichting van mijnheer Sassenheim gekregen.  Dit is vooral medische inlichting, maar Ineke neemt ie nog even vanwege. Zij zet haar overwegingen op papier. Zie tabel 3 voordat den redeneertrant van mijnheer Sassenheim versus den overwegingen plus klinische redeneertrant van Tineke.

  Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim Den overwegingen plus klinische redeneertrant van Tineke
1 Den afgelopen tijdstip is hij duizelig indien hij op staat plus moeten dan even den stap op den positie maken voordat hij voorts loopt. Zullen dit er voordat gezorgd hebben dat hij is gevallen? Hiervoor had hij ene twee weken geleden zowel bloed permitteren prikken. Uit dit research wasgoed niets gekomen (gezondheidsbeleving plus instandhouding). Duizeligheid na verticalisering behoort onder orthostase. Dit komt dan vanwege den bloeddrukdaling. Eentje mogelijke oorzaak, zeker omdat mijnheer met zijn knieën plus handen op den vloer is gevallen. Hier heeft hij namelijk schaafwonden.  
2 Sinds ene twee maanden wordt mijnheer bedreigd. Hij verteld uitgebreid overheen ie vooral plus ie waarheid dat dit hem intact veel angst plus somwijlen zowel hartkloppingen verontrust. Dit zorgt er dan zowel weer voordat dat hij zichzelf benauwd voelt. Hij vermag er dagelijks aan denken plus ie vooral beïnvloed den afgelopen weken zijn leven zowel onvervalst (zelfbeleving, wentelen plus relaties, stressverwerking). Stress vermag leiden totdat jawel ene hoge polsslag. Vermag jou van ene hoge polsslag zowel flauwvallen? Dit noem jou dan ene vasofagale scyncope, somwijlen veroorzaakt vanwege hartkloppingen waarbij snelle verwijding bloedvaten plus ene lage polsslag  
3 Ter 1980 is hij ene keer opgenomen geweest omdat zijn hart ie noch was zullen exporteren. Hij is waarna zoals den SEH van ene klein ziekenhuis getogen. Hier hebben den verpleegkundigen plus artsen hem medicatie gegeven, waarna hoewel snel weer ontslag volgde omdat den gegevens op den monitor was waren (gezondheidsbeleving plus instandhouding). Is mijnheer Sassenheim dan beroemd met hartproblematiek?  (etiologische vraag)  
Tabel 3: Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim versus den overwegingen plus klinische redeneertrant van Tineke

Tineke zoekt voordat den eerste twee redenaties watten meer inlichting op. Hiernaast ziet Tineke ter ie file geen relevante voorgeschiedenis staan plus tweedehands mijnheer zowel geen medicatie. Totdat aan gisteren wasgoed mijnheer Sassenheim nooit onvervalst ziek geweest. Ter den rapportage van den hartspecialist leest Ineke dat den vena cava inferior verwijd is plus dat er waarschijnlijk ene slechte linker ventrikel (hartkamer) werking is. Klik hier voor meer informatie.

Opmerkelijk. Mijnheer Sassenheim is op den SEH binnengekomen met ene smalcomplex waarbij tachycardie. Op onderstel van Tineke haar ervaring, kennis opgedaan onder den vorming totdat CCU verpleegkunde, den onderzoeken op den SEH, den gesprekken met mijnheer Sassenheim plus den laatste literatuur maakt Tineke den volgende klinische redeneertrant: ‘Waargenomen den goede werking van adenosine komt den tachycardie vanuit den borsten (atrium) waarbij er zowel sprake van boezemfibrilleren (atrium fibrilleren).’.

Dit beantwoord gedeeltelijk den etiologische vraag plus hieruit komen den prognostische plus therapeutische vragen… Boezemfibrilleren schenken weer ene verhoogde waarschijnlijkheid op stolsels. Tineke vraagt zichzelf over of den patiënt antistolling (AS) zullen willen krijgen. Vermag dit welnu met ie subduraal hematoom? Tineke wilt dit graag doorspreken met den dokter plus slot den AS voordat alsnog noch te geven plus dit dus tijdens den artsenvisite te overleggen.

Mijnheer Sassenheim is nu waakzaam met ene maximale EMV, zowel heeft mijnheer nu ene normaal gelaat plus is noch aan ie zweten. Zijn EWS is verzakt. Zie voordat meer inlichting tabel 4.

Uitwendig Normaal gelaat, noch aan ie zweten
Vitale controles              RR 130/85 mm Hg Polsslag 100 Saturatie 95% zonder zuurstof Temperatuur 36.5 Ademhalingsfrequentie van 14. Klik hier.

Zowel worden er weer ene ECG geproduceerd.

AVPU Dhr. is waakzaam (A). Meer inlichting? Klik hier.
EMV Maximaal, score 15. Klik Hier.
Glucose 6.0 mmol/l. Klik hier.
Tabel 4: Metingen van mijnheer Sassenheim op den CCU/IC

Opvang CCU/IC – Artsenvisite

Tijdens den visite bespreekt Ineke haar redenaties uit tabel 3 plus twijfels overheen den AS welnu of noch toedienen met den hartspecialist plus watten wijsheid is wegens te exporteren (prognostische plus therapeutische vraag). Den hartspecialist brengt den inlichting diegene zij overheen mijnheer Sassenheim weet ter via den SBAR methodiek. Ineke vult den hartspecialist aan. Den cardioversie brengt behoorlijk watten risico’s met zichzelf mee, waaronder ie risico op stolsels. Hiernaast vermag er jawel volgens den neuroloog zowel geen antistolling wordt toegediend wegens ie subdurale hematoom. Dit maakt dat er gekozen wordt voordat ene echo-cor waarbij ie hart plus zijn werking was ter beeld vermag wordt gebracht.

Watten reserve inlichting: wegens cardioversie veilig te kunnen exporteren zonder adequate antistolling zou er kort vooraf aan den cardioversie ECV ene TEE geproduceerd willen wordt. Dit is ene zuilengang oesofafale weerklank.

Den hartspecialist laat hierbij weten dat er zowel ene twee bloedwaarden noch bepaald zijn, diegene zij graag wilt weten. Haar differentiaal hypothetische diagnose (DD) is namelijk hartfalen. Zo wilt zij graag dat er ProBnp plus Tropo’s wordt afgenomen. Den DD van den hartspecialist sluit onder den DD van Tineke aan. Zowel willen er nog schildklier waarden bepaald wordt plus ie lipidenspectrum. Tineke schrijft dit nieuwe taken op haar to-do register, zodat zij dit na den visite rechtstreeks zou lichten.

Tijdens den visite aan bloembed introduceert Tineke haar patiënt waarna Tineke mijnheer Sassenheim ie woord laat exporteren. Hij verteld weer overheen zijn trio mogelijke redenen waardoor hij is gevallen. Mits den hartspecialist hierna uitlegt dat er gedacht wordt aan hartfalen, lacht mijnheer Sassenheim dit werkelijk snel weg. Dat vermag noch plus hij wasgoed gewoon ene visje aan ie leegeten (zelfbeleving).

Den hartspecialist laat weten dat den neuroloog nog via komt voordat ie hematoom. Zowel wilt zij nog lichamelijk research exporteren. Zij luistert zoals den longen plus zegt tegen Ineke dat hij zij hoort creperen. Ineke stelt hierop voordat om furosemide te geven. Den hartspecialist is akkoord. Ie vocht moeten namelijk den longen uit plus dit middel verdrijft ie. Ineke had hoewel geprepareerd dat dit ene mogelijke oorzaak zullen kunnen zijn, waargenomen den problematiek aan ie hart. Den hartspecialist schrijft 20 mg furosemide intraveneus voordat. Hiernaast wilt den hartspecialist voordat den zekerheid 2 gr magnesium geven. Dit omdat dit vaak te laag is bij hartfalen patiënten. Hiernaast mogen mijnheer Sassenheim amiodaron ter tablet vorm nog innemen.

Ter den namiddag komt den vriend van mijnheer Sassenheim op den eenheid. Diegene laat weten dat hij opzoek wasgoed zoals schone kleren, maar dat den vliegen hem tegen vlogen. Hij kon ie stulp haastigheid noch binnengaan. Den vriend maakt zichzelf zorgen. Ineke bespreekt dit met zijn vriend plus den vriend laat hierna weten den gemeente te willen gaan opbellen. Want ter zo’n vervuild stulp vermag hij noch terugkomen indien hij nu zo ziek is.

Wegens te bekijken of zij niets overheen het hoofd heeft gezien haalt Tineke de SCEGS erbij. Voor meer informatie klik hier. Dit maakt dat Tineke mijnheer Sassenheim noch enkelvoudig op den 11 patronen van Gordon ter landkaart brengt, maar zowel op somatisch, cognitief, emotioneel, rijrichting plus sociaal vlak.

Opvang CCU/IC – Verpleger diagnoses

Ineke schrijft alles op ter den rekentuig plus signaleert aan den hand van onderstaande zeven informatiebronnen trio verpleger (hypothetische) diagnoses.

 1. Den inlichting vanuit den SEH;
 2. Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim;
 3. Den inlichting diegene uit den anamnese (via den patronen van Gordon);
 4. Den inlichting van den buurman;
 5. Kennisgeving vanuit ie SCEGS proefje;
 6. Den artsenvisite is gekomen;
 7. Verschillende meetinstrumenten plus onderzoeken.

Zie hiervoor tabel 5: Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim versus den overwegingen plus klinische redeneertrant van Tineke totdat (hypothetische) diagnoses.

  Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim Den overwegingen plus klinische redeneertrant van Tineke Informatiebronnen (hypothetische) verpleger diagnoses
1 Den afgelopen tijdstip is hij duizelig indien hij op staat plus moeten dan even den stap op den positie maken voordat hij voorts loopt. Zullen dit er voordat gezorgd hebben dat hij is gevallen? Hiervoor had hij ene twee weken geleden zowel bloed permitteren prikken. Uit dit research wasgoed niets gekomen (gezondheidsbeleving plus instandhouding). Duizeligheid na verticalisering behoort onder orthostase. Dit komt dan vanwege den bloeddrukdaling. Eentje mogelijke oorzaak, zeker omdat mijnheer met zijn knieën plus handen op den vloer is gevallen. Hier heeft hij namelijk schaafwonden.   Maar, den laatste tijdstip heb ik weliswaar welnu watten last van duizeligheid plus vermoeidheid verteld mijnheer Sassenheim. Hij is hiervoor zoals den huisarts geweest plus heeft bloed permitteren lichten. Ie waarheid dat hij zoals den huisarts moest gaan vond hij lastig, want hij komt er noch graag (gezondheidsbeleving plus instandshouding). Den laatste tijdstip is mijnheer Sassenheim zowel welnu hevig vermoeid   Diagnose: Vermoeidheid (Carpenito, 2015).  
2 Sinds ene twee maanden wordt mijnheer bedreigd. Hij verteld uitgebreid overheen ie vooral plus ie waarheid dat dit hem intact veel angst plus somwijlen zowel hartkloppingen verontrust. Dit zorgt er dan zowel weer voordat dat hij zichzelf benauwd voelt. Hij vermag er dagelijks aan denken plus ie vooral beïnvloed den afgelopen weken zijn leven zowel onvervalst (zelfbeleving, wentelen plus relaties, stressverwerking). Stress vermag leiden totdat jawel ene hoge polsslag. Vermag jou van ene hoge polsslag zowel flauwvallen? Dit noem jou dan ene vasofagale scyncope, somwijlen veroorzaakt vanwege hartkloppingen waarbij snelle verwijding bloedvaten plus ene lage polsslag   X Vermag mijnheer Sassenheim dit ziekenhuis opvang psychosociaal waargenomen welnu aan? Is ie iedereen noch te veel voordat hem?   Hypothetische diagnose: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015).   Dit diagnose is gestructureerd op den stress verwerking.
3 Ter 1980 is hij ene keer opgenomen geweest omdat zijn hart ie noch was zullen exporteren. Hij is waarna zoals den SEH van ene klein ziekenhuis getogen. Hier hebben den verpleegkundigen plus artsen hem medicatie gegeven, waarna hoewel snel weer ontslag volgde omdat den gegevens op den monitor was waren (gezondheidsbeleving plus instandhouding). Is mijnheer Sassenheim dan beroemd met hartproblematiek?  (etiologische vraag)   X X
4 X X Mits den hartspecialist hierna uitlegt dat er gedacht wordt aan hartfalen, lacht mijnheer Sassenheim dit werkelijk snel weg. Dat vermag noch plus hij wasgoed gewoon ene visje aan ie leegeten (zelfbeleving). Is ie ziekte inzicht van mijnheer Sassenheim welnu effectief? Weet mijnheer welnu watten den ziekte inhoud?   Hypothetische diagnose: Risicogedrag voordat den gezondheid (Carpenito, 2015).   Ingevolge noch manifest te hebben watten zijn ziektebeeld inhoud, vermag mijnheer Sassenheim rijrichting vertonen watten risico schenken op zijn gezondheid.
5 X X Diegene laat weten dat hij opzoek wasgoed zoals schone kleren, maar dat den vliegen hem tegen vlogen. Hij kon ie stulp haastigheid noch binnengaan. Den vriend maakt zichzelf zorgen. Den buurman van mijnheer Sassenheim schenken aan dat ie stulp intact vuil is plus Tineke heeft zowel welnu ie ene plus ander gesignaleerd overheen den zelfzorg van mijnheer.   Hypothetische diagnose: Omgaan met inherent gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015).  
Tabel 5: Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim versus den overwegingen plus klinische redeneertrant van Tineke totdat (hypothetische) diagnoses

Wegens den totdat nu verpleger (hypothetische) diagnoses op ene rij te zetwerk, maakt Tineke nog ene tabel. Zie tabel 6.

Verpleger diagnose 1 Den laatste tijdstip is mijnheer Sassenheim zowel welnu hevig vermoeid.
Diagnose: Vermoeidheid (Carpenito, 2015).
Verpleger diagnose 2 Vermag mijnheer Sassenheim dit ziekenhuis opvang psychosociaal waargenomen welnu aan? Is ie iedereen noch te veel voordat hem?
Hypothetische diagnose: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015).
Dit diagnose is gestructureerd op den stress verwerking.
Verpleger diagnose 3 Is ie ziekte inzicht van mijnheer Sassenheim welnu effectief? Weet mijnheer welnu watten den ziekte inhoud?
Hypothetische diagnose: Risicogedrag voordat den gezondheid (Carpenito, 2015).
Ingevolge noch manifest te hebben watten zijn ziektebeeld inhoud, vermag mijnheer Sassenheim rijrichting vertonen watten risico schenken op zijn gezondheid.
Verpleger diagnose 4 Den buurman van mijnheer Sassenheim schenken aan dat ie stulp intact vuil is plus Tineke heeft zowel welnu ie ene plus ander gesignaleerd overheen den zelfzorg van mijnheer. Hypothetische diagnose: Omgaan met inherent gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015).  
Tabel 6: Den verpleger (hypothetische) diagnoses op ene rij

Er kunnen nog meer verpleger (risico) hypothetische diagnoses geprepareerd wordt aan den hand van den casus van mijnheer Sassenheim. Zie jij zij? Dit hypothetische diagnoses kunnen aan den hand van den verschillende factoren ter urgentie wordt onderverdelen. Denken aan treat first what kills first, oorzaak plus gevolg relatie plus op watten heeft ie zeggenschap? Ligt ie binnenshuis den professionaliteit? Plusteken watten is den verwachting? Watten wilt den patiënt? (zie ook het boek van Dobber, 2021).

Omlijsting met mogelijke andere hypothetische diagnoses (afkomstig uit Carpenito, 2015):

 1. Ademtocht, risico op ineffectieve
 2. Angst voordat den dood
 3. Coping, ineffectieve ontkenning
 4. Huishouding, verminderde zorg voordat
 5. Hypoxemie, risico op
 6. Inspanningstolerantie, beperkte
 7. Onvermogen, risico op
 8. Mobiliteit, verminderde
 9. Omgaan met inherent gezondheid, ineffectief
 10. Vaattrauma, risico op
 11. Vermoeidheid
 12. Overvulling
 13. Vochtbalans, risico op verstoorde
 14. Ondervoeding
 15. Riskant rijrichting voordat den gezondheid
 16. Weefseldoorbloeding, hart, risico op ineffectieve

Tineke rapporteert alles netjes ter ie systeem. Plusteken denkt na overheen den anamnese, den verpleger hypothetische diagnoses diegene zij heeft opgesteld plus werkelijk zowel welnu den complexiteit van den casus. Mijnheer Sassenheim is onvervalst intact ziek, maar heeft dit zelf nog noch was vanwege. Meerdere disciplines zijn nodig voordat ene goede treatment, mijnheer moeten veel plus verschillende medicamenten krijgen voordat ene juiste treatment, verschillende onderzoeken zijn ingezet (CT-schedel, bloedonderzoek, echo-cor, ect.) plus den vitale parameters willen strak ter den gaten wordt gehouden. Dit maakt dat mijnheer Sassenheim ter ie ZelCom proefje op niveau 3 zit. Dit is weliswaar welnu onvervalst schel ingewikkeld.

Ter onderdeel 3 gaat den blog voorts.