Side note: Den gehele casus is aankunnen met fictieve namen. Zowel is er rekening gehouden met ie kort plusteken bondig schrijven. Hierdoor is den casus noch te uitgebreid beschreven, is er overheen plusteken toe verwittiging weggelaten plusteken somwijlen gefingeerd watten verwittiging toegevoegd.

Ziekenwagen & SEH

Mijnheer Sassenheim worden 16 september 2021 gevonden op straat nadat hij te elkander wasgoed verzakt. Omstanders hebben geholpen hem weer op den bot te krijgen, maar er wasgoed geen voeling met hem te maken. Hierop heeft eentje omstander rechtstreeks 112 gebeld. Den vriend van mijnheer Sassenheim vertelde aan den ziekenauto verpleger dat zij eentje visje aan ie opeten waren onder ie winkelcentrum plusteken dat er niets opmerkelijks aan den hand wasgoed met zijn vriend.

Op den spoedeisende poetsvrouw (SEH) gearriveerd worden er eentje research verricht. Den verpleegkundigen plusteken artsen daarginds observeerde eentje bleke plusteken transpirerende man met eentje EWS score van 7 op poot van eentje ademhalingsfrequentie van 25 (2 punten), zijn irreguliere polsslag van 230bpm (3 punten), ie slechts reageren op aanspreken (V) (1 punt) plusteken eentje verontrust sentiment (1 punt). Zowel worden er eentje EMV-score afgenomen (score 12, matig hersenletsel) plusteken worden er voorts research ingezet zoals eentje CT-schedel, ECG, bloedonderzoek plusteken lichamelijk research. Voordat den casus zijn slechts den belangrijkste punten beschreven. Dit zijn zowel terug te oplezen te tabel 1.

Uitwendig Bleek plusteken transpirerend
Vitale controles RR 165/93 mm Hg Polsslag 230bpm (irregulair) Saturatie 95% zonder zuurstof Temperatuur 36.6 Ademhalingsfrequentie van 25   Hierop worden den EWS afgenomen met eentje score van 7. Klik hier.

Zowel worden eentje ECG geproduceerd.

AVPU Dhr. reageert op aanspreken (V). Meer verwittiging? Klik hier.
EMV Eyes (3), Motorisch (5), Verbaal (4) = score 12. Lezing hierbij is matig hersenletsel. Klik hier.
CT-schedel Witten plusteken regelmatige vlekje via den zoom van den hersenen plusteken ie schedelbot. Lezing hierbij is subduraal hematoom. Klik hier.
Bloedonderzoek INR 1. Klik hier.
Lichamelijk research Wondje op handen plusteken knieën, zoals ie hart plusteken den longen worden zowel geluisterd (zie verdere casus voordat uitwerking)
Glucose 8.5 mmol/l. Klik hier.
Tabel 1: Korte uittreksel van den onderzoeken op den spoedeisende poetsvrouw

Op den SEH worden er zowel medicatie gegeven. Zo worden er adenosine gegeven. Dit medicijn wordt gegeven indien voordat eentje snelle omzetting zoals eentje normaal sinusritme van paroxismale supraventriculaire tachycardie onder volwassenen plusteken koters. Dit middel wordt vaak op den SEH gegeven wegens te loeren watten voordat ritmestoornis ie vermag zijn. Klik hier voor meer informatie.*

Zowel worden er amiodaron gegeven. Dit verlaagt den versnelling van den polsslag. Dit medicijn wordt gegeven wegens ie hart vertraagd plusteken regelmatiger trillen. Erop hartritmestoornissen, bijvoorbeeld boezemfibrilleren. Zowel wegens ritmestoornissen te voorkomen. Klik hier voor meer informatie.*

*Overmits den medicatie medisch is plusteken dit casus vanuit eentje verpleegkundig oogpunt pennen is, wordt er noch voorts ingegaan op den medicatie.

Opvang CCU/IC – anamnese

Hierna is priv mijnheer op te nemen op den Cardiac Care Unit (CCU) plusteken Intensive Care (IC) deelsoort. Dit betekent dat dhr. den volgende dagen was gemonitord vermag wordt. Hierop worden priv wegens mijnheer zakelijk te vasthouden. Er zullen misschien eentje cardioversie positie kunnen vinden.

Op 17 september 2021 zorgt verpleger Tineke voordat mijnheer Sassenheim. Mijnheer Sassenheim heeft op dat ogenblik eentje volwaardige EMV score, ligt aan den continue monitoring plusteken er is eentje was gesprek met mijnheer te voeren. Tineke conclusie watten reserve verwittiging te verzamelen, omdat ie haar nou noch helemaal manifest is watten er precies onder ie winkelcentrum is gebeurd. Ter ie systeem is nog geen volledige anamnese te vinden, dus gaat zullen Tineke via den methodiek van Gordon watten meer verwittiging verwijderen. Voordat Tineke den anamnese te gaat, gaan den viertal basisvragen van klinisch redeneren doorheen haar opperhoofd.

  • Diagnostische vraag: Watten is er aan den hand met mijn patiënt?
  • Etiologische vraag: Waardoor komt dat?
  • Prognostische vraag: Watten denken wij te kunnen doordringen, hoe loopt ie overheen?
  • Therapeutische vraag: Watten kunnen wij er aan tenuitvoerleggen? (Dobber, 2021)

Tineke heeft alle patronen van Gordon doorlopen, hieronder eentje twee korte relevante zaken diegene Tineke tijdens den anamnese zijn opgevallen. Hier komen dus noch alle doorlopen patronen te zoals voren.

Mijnheer Sassenheim schenken aan dat hij zijn gezondheid indien zeer was zullen omschrijven, totdat aan ie ogenblik dat hij doorheen den ziekenauto worden opgehaald (zelfbeleving). Hij is eentje man van 60 schooljaar, woont sinds eentje twee schooljaar te den flats bovenin ie winkelcentrum  (gezondheidsbeleving plusteken instandhouding). Maar, den laatste tijdstip heb ik weliswaar welnu watten last van duizeligheid plusteken vermoeidheid verteld mijnheer Sassenheim. Hij is hiervoor zoals den huisarts geweest plusteken heeft bloed permitteren lichten. Ie waarheid dat hij zoals den huisarts moest gaan vond hij lastig, want hij komt er noch graag (gezondheidsbeleving plusteken instandshouding). Dit komt omdat zijn vrouw enkele jaren geleden is overleden (wentelen/relaties) waarna hij ie verschrikkelijk vind wegens eentje huisarts te opzoeken (stressverwerking). Mits Tineke doorvraagt komt dit werkelijk omdat mijnheer Sassenheim ontsteld is wegens te overlijden (stressverwerking). Hij schenken aan dat hij nog jaren wilt leven plusteken noch ie idee heeft dat ie zijn tijdstip alreeds is. Hij wilt nog smullen van ie leven plusteken noch aan den dood denken (waarden plusteken geloofsovertuiging).

Op den vraag watten er nou precies gebeurd is schenken mijnheer Sassenheim ie volgende oplossing. Dit is mijnheer zijn redeneertrant waarom hij op straat is neergevallen. Mijnheer laat weten dat hij met eentje vriend eentje visje is gaan opeten. Er konden drietal spullen gebeurd zijn. Zie tabel 2 voordat den redeneertrant van mijnheer Sassenheim.

1 Den afgelopen tijdstip is hij duizelig indien hij op staat plusteken moeten dan even den stap op den positie maken voordat hij voorts loopt. Zullen dit er voordat gezorgd hebben dat hij is gevallen? Hiervoor had hij eentje twee weken geleden zowel bloed permitteren prikken. Uit dit research wasgoed niets gekomen (gezondheidsbeleving plusteken instandhouding).
2 Sinds eentje twee maanden wordt mijnheer bedreigd. Hij verteld uitgebreid overheen ie vooral plusteken ie waarheid dat dit hem intact veel angst plusteken somwijlen zowel hartkloppingen verontrust. Dit zorgt er dan zowel weer voordat dat hij zichzelf benauwd voelt. Hij vermag er dagelijks aan denken plusteken ie vooral beïnvloed den afgelopen weken zijn leven zowel nuchter (zelfbeleving, wentelen plusteken relaties, stressverwerking).
3 Ter 1980 is hij eentje keer opgenomen geweest omdat zijn hart ie noch was zullen tenuitvoerleggen. Hij is waarna zoals den SEH van eentje klein ziekenhuis getogen. Hier hebben den verpleegkundigen plusteken artsen hem medicatie gegeven, waarna alreeds snel weer ontslag volgde omdat den gegevens op den monitor was waren (gezondheidsbeleving plusteken instandhouding).
Tabel 2: Den redeneertrant van mijnheer Sassenheim

Mijnheer schenken aan zichzelf nu was te voelen plusteken hoopt zo snel mogelijk weer zoals stulp toe te kunnen (zelfbeleving). Hij is veeleer thuis dan te ie ziekenhuis. Zowel nevel hij zijn dagelijkse krant. Tineke conclusie den voeling persoon van mijnheer Sassenheim te opbellen plusteken vraagt tijdens dit gesprek of hij eentje krant plusteken watten schone kleren vermag meenemen. Hierna zoekt zij eentje pc op wegens zichzelf voorts te te oplezen te den casus.

Lees voorts te sector 2.