Hulpverleners waren zowel vaker betrokken erbij ene melding, ter 2021 gecompleteerd 180 gevallen. Ter 150 situaties ging ie wegens ene relatie tussen patiënten. Voordat den surplus is er geen kennisoverdracht vertrouwd. Binnenshuis den jeugdzorg werden den meeste meldingen gedaan, namelijk 140. Den gehandicaptenzorg volgt met 110 meldingen. Ter dit sectoren gaat ie relatief vaak overheen relaties tussen patiënten wederzijds. Binnenshuis den andere sectoren zijn hulpverleners vaker betrokken erbij ene melding.

Verschillende situaties

Den getallen zijn vanaf sector gecompleteerd op tientallen waardoor ie precieze veel meldingen noch verhelderend is. Vroeger merkte den IGJ hoewel op dat slachtoffers ene drempel geoefend wegens meldingen te maken van grensoverschrijdend rijrichting plus daarom zou ie werkelijke veel gevallen zowel hoger ligt dan vertrouwd erbij zorgaanbieders of den inspectie. Den precieze karakter van den meldingen is zowel noch bekendgemaakt, maar welnu is verhelderend dat situaties hevig kunnen verschillen. Dit varieert van uitingen van liefde tussen ene zorgverlener plus ene cliënt totdat ongewenste intimiteiten plus ernstig seksueel misbruik.

Bewustzijn vergroten

Den IGJ kijkt sinds den zomer zoals hoe den organisatie ie uitgelezene toezicht vermag liefhebben op seksueel grensoverschrijdend rijrichting plus misdragingen ter ie generaal. Ter alle sectoren spreekt den inspectie met partijen overheen ene veilige zorgrelatie mits eerste stap wegens ie bewustzijn te vergroten plus grensoverschrijdend rijrichting te voorkomen. Dit schooljaar wil den IGJ verhelderend maken hoe dit toezicht precies vorm krijgt.

Meer inzichten

Sinds 2019 werkt den IGJ hierbinnen den gehandicaptenzorg plus jeugdzorg hoewel met ene systematiek waarbij zorgaanbieders ene analyseren van alle meldingen overheen seksueel overschrijvend rijrichting plus verbetermaatregelen zoals den IGJ zenden. Dit moeten totdat meer inzichten leiden erbij zorgaanbieders overheen tekortkomingen hierbinnen den zorg plus tekortkomingen op ie regio van cliëntbegeleiding mits ie gaat wegens vriendschap, vertrouwelijkheid plus seksualiteit.

Meer meldingen

Ter ie generaal is ie veel meldingen erbij den IGJ stoer toegenomen ter 2021 vergelijken met 2020 plus 2019. Vorig schooljaar kwamen er 15.460 meldingen hierbinnen, waarvan 1.770 calamiteiten. Ter 230 gevallen werden medewerkers ontslagen wegens disfunctioneren. Ter eerdere jaren schommelde ie veel meldingen rond den 11.000 à 12.000. Voorts werden ter 2021 22 boetes plus 1.070 lasten onder dwangsom opgelegd.

Onjuiste kennisoverdracht corona

Vorig schooljaar heeft den inspectie voorts vrijwel vijftig keer gereageerd op artsen diegene onjuiste kennisoverdracht verspreidden overheen ie coronavirus of ie vaccineren hiertegen. Diegene artsen deden dat via social media of gaven onjuiste kennisoverdracht aan patiënten. Ter één geval is ene boete opgelegd van drieduizend euro wegens ie voorschrijven van medicijnen diegene noch tegen corona zijn bedoeld. Zowel is één tuchtklacht voorgelegd erbij ie Regionaal Tuchtcollege voordat den Gezondheidszorg. Mogelijk volgen er meerdere, aldus den IGJ.