Ruim een kwart van hen gaf aan in het voorjaar 2020 meer eenzaamheid te ervaren door de coronamaatregelen. Ongeveer een derde maakt zich zorgen over de gevolgen voor hun sociale leven. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. 

Vermoed jij als professional wel eens eenzaamheid bij mensen? Bekijk dan de pagina Wat kun je doen tegen eenzaamheid? met tal van artikelen, acties en handige websites met informatie. Voor jezelf of om mensen naar te verwijzen.

Onderzoek naar eenzaamheid


Het Nivel monitort jaarlijks maatschappelijke participatie en eenzaamheid onder thuiswonende ouderen. Sinds 2019 dragen deze inzichten bij aan het programma Eén tegen Eenzaamheid dat tot doel heeft eenzaamheid onder 75-plussers tegen te gaan. Tussen 2015 en 2020 was één op de tien thuiswonende ouderen (zeer) eenzaam. Ouderen met een lichamelijke beperking zijn vaker eenzaam dan de gemiddelde oudere in onze samenleving. Een toename in emotionele eenzaamheid is niet nieuw, ook in de jaren voor de coronacrisis steeg emotionele eenzaamheid onder ouderen met een lichamelijke beperking.


Lees meer over het onderzoek van het Nivel