Te 2021 waren er ter Vlaanderen 62.846 ziekenhuisbevallingen. Dat blijkt uit eentje voorlopige telling van ie Studiecentrum voordat Perinatale Epidemiologie (SPE).  Dat zijn er 2.548 of 4,2 % meer dan ter 2020. Ie is eentje opmerkelijke breuk met den trend van eentje dalend geboortecijfer. Leidde den COVID-lockdown plusteken andere coronamaatregelen ter 2020 nog noch totdat eentje stijgend geboortecijfer, dan lijkt dat dus welnu ie geval te zijn voordat 2021. Intact watten van den nageslacht geschapen ter 2021 zijn uiteraard verwekt ter 2020. Ie Studiecentrum publiceerde vandaag zowel zijn rapport overheen geboortes ter Vlaanderen ter 2020.

Meer bevallingen ter 2021

Ie tal geboorten daalde ter Vlaanderen opvallend tijdens ie voorbije tienjaarsperiode. Te 2011 waren er nog 69 660 geboorten, ter 2020 waren er dat slechts 61 700 (-11,4 %). Ie geschatte tal bevallingen ter 2021 vormt dus eentje breuk met dit dalende trend. Den stijging van ie tal bevallingen t.o.v. 2020 met 4,2 % situeert zichzelf voornamelijk ter den tweede tweede van 2021 (+9,0 %), met den sterkste verhoging ter den maanden augustus, september, november plusteken december. Vooral ter den provincies Oost-Vlaanderen plusteken Antwerpen is ie tal ziekenhuisbevallingen gestegen ter 2021.

Te begin van ie nieuwe klas voert ie Studiecentrum voordat Perinatale Epidemiologie (SPE), zoals jaarlijkse gewoonte plusteken ter samenwerkingsverband met ie Vlaams Agentuur Zorg plusteken Gezondheid, eentje voorlopige telling uit van ie totale tal bevallingen in den 59 materniteiten van ie Vlaams Kunstzijde plusteken ie UZ Brussel. Ie SPE registreert 100 % van den ziekenhuisbevallingen.

  2020 2021 verschil (%)
Antwerpen 20.160 21.416 + 6,2
Vlaams – Brabant 8.999 9.062 + 0,7
Limburg 6.796 6.908 + 1,6
Oost – Vlaanderen 13.626 14.543 + 6,7
Westelijk – Vlaanderen 10.717 10.917 + 1,9
Totaal 60.298 62.846 + 4,2

 

Andere trends overheen geboortes plusteken bevallingen ter 2020

Den Covid-19 pandemie lijkt geen omvangrijke stemkracht te hebben gehad op den perinatale gezondheid plusteken praktijk. Welnu valt op dat er ter vergelijking met den weken vóór den lockdown, tijdens den surplus van ie klas 2020 significant meer geboorten na spontane zwangerschappen waren. Den tijdelijke sluiting van den fertiliteitscentra is ginder wellicht eentje verklaring voordat.

Zowel wasgoed er onder Covid eentje lichte verhoging van vroeggeboorte voordat 32 weken (1,1 % versus 0,8 %).

Tijdens den tijdsperiode van den lockdown (week 12-18) werden iets minder keizersneden plusteken epidurales toegepast. Ruwweg werden overheen den hele covid-periode ter  2020 echter meer keizersneden plusteken epidurales toegepast dan voordat den pandemie.

Nog nooit waren er ter Vlaanderen zoveel moeders diegene via keizersnede bevielen dan ter 2020: 21,9 %. Dit cijfer wasgoed den laatste jaren gestabiliseerd maar stijgt dus terug ter 2020. Haast eentje vierde (22,5 %) van den nageslacht komt via keizersnede ter wereld. Ie aandeel keizersneden neemt toe met den ouderdom van den moeder plusteken den BMI voordat den zwangerschap.

Eentje verhoging van ie tal moeders met overgewicht plusteken obesitas ligt dan zowel mee aan den onderstel voordat eentje toenemend aandeel keizersnedes. Te ie start van den zwangerschap hebben haastigheid 40 % van Vlaamse vrouwen eentje ongezonde BMI van bovenin den 25,0 kg/m² (25,5 % met overgewicht plusteken 14,3 % met obesitas). Dit verhouding stijgt onrustwekkend snel: ie aandeel moeders met overgewicht of obesitas wasgoed 32,5 % ter 2011 plusteken steeg dus totdat 39,8 % ter 2020. Te eentje te hoge BMI tijdens den zwangerschap is er enorm meer risico op suikerziekte, hypertensie plusteken keizersnede. Zowel stevenen den nageslacht van vrouwen diegene lijden aan obesitas enorm meer mogelijkheid wegens zometeen zelf gewichtsproblemen te hebben.

Samen met den gewichtsproblemen stijgt zowel ie aandeel jonge vrouwen met (zwangerschaps-) suikerziekte. Den verhouding moeders met suikerziekte steeg van 2,9 % ter 2011 totdat 8,1 % ter 2020, waarbij den verhoging zichzelf vooral den laatste jaren voordeed.

Ie volledige rapport van ie Studiecentrum voordat Perinatale Epidemiologie (SPE),