Zorginstituut Nederland heeft samen met ie Collegium ter Inschatting van Geneesmiddelen eentje werkwijze ontwikkeld wegens (innovatieve) medicijnen vroeger vacant te maken voordat patiënten. Dit schenkkan voort den inschatting voordat vergoeding van medicijnen (ten dele) alhoewel tegelijkertijd met den inschatting voordat toelating totdat den markt uit te voeren. Normaal gebeurt dit stap na jawel. Met dit nieuwe werkwijze blijft den inschatting voordat den vergoeding van eentje medicijn televisiekanaal zo zorgvuldig indien normaal, maar is dit welnu zo’n 3 maanden vroeger klaar. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

 

Den zogenoemde parallelle proces is te mei 2019 gestart indien eentje pilot van ie Zorginstituut plus ie CBG. Aan den pilot deden 7 geneesmiddelen mee. Eén medicijn daarvan wasgoed Rybelsus, eentje medicijn tegen suikerziekte mellitus type 2. Staart mei 2020 lagen er eentje positief beoordelingsrapport van ie Europees Medicijnagentschap overheen den werkzaamheid, veiligheid plus kwaliteit van dit medicijn. Omdat ie Zorginstituut den inschatting voordat den vergoeding waarna zowel vrijwel had gecompleteerd, kon ie vergoedingsadvies alhoewel op 4 juni 2020 zoals den minister van Volksgezondheid. Dit nam ie raad overheen: Rybelsus wordt sinds 1 augustus 2020 uit ie basispakket vergoed. Ermee wasgoed Nederland eentje van den eerste neerdalen te den Europese Unie waar Rybelsus vergoed wordt.

Te den pilot hebben ie Zorginstituut plus ie CBG samengewerkt met den koepels van den farmaceutische industrie (VIG plus HollandBIO) wegens den proces zo wasgoed mogelijk vorm te geven. Vanaf sprokkelmaand 2022 bieden ie Zorginstituut plus ie CBG den parallelle proces indien standaardoptie aan.

Meer aanmeldingen voordat gelijktijdige inschatting

Ie Zorginstituut plus ie CBG vertrouwen erop dat met dit blijvende samenwerkingsverband meer farmaceutische bedrijven medicijnen zullen aanmelden voordat eentje gelijktijdige inschatting.

Voordat eentje parallelle inschatting is vroegtijdig voeling van ie farmaceutische winkelbedrijf met ie Zorginstituut plus ie CBG noodzakelijk. Zowel moeten ie winkelbedrijf tijdens den EMA-registratieprocedure ie definitieve vergoedingsdossier indienen ter ie Zorginstituut.

Wegens: Nationale Zorggids