Retourbox

Medicijnen die in een instelling overblijven kunnen bijvoorbeeld veilig worden bewaard in een afgesloten retourbox (hier kan wel iets in maar niet meer uit). Met de apotheek of een speciale dienst kunnen afspraken worden gemaakt over het retourneren van die medicatie. Het is belangrijk daar goede afspraken over te maken in de organisatie en met de apotheek. 

Cliënten thuis

Thuis zijn cliënten in principe zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van overgebleven medicatie. De zorgmedewerker, arts en apotheker kunnen signaleren als er (veel) medicatie over is en de cliënt informeren over het terugbrengen naar de apotheek. 

Nooit in de gootsteen 

Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek, lever ze in bij de apotheek!

Thuis of in de instelling: medicijnen of medicijnresten mogen nooit door de gootsteen of toilet worden gespoeld. Dat is heel schadelijk voor ons water. Om hier aandacht op te vestigen wordt de landelijke inzamelweek gehouden tijdens ‘De Week van Ons Water’ (10-25 oktober). Apotheken en Ons Water willen met deze actie mensen bewust maken hoe zij verantwoord om kunnen gaan met ongebruikte medicijnen. Deze week is een initiatief van apotheke en geneesmiddelbedrijven en Ons Water, ofwel de zorg- en watersector samen. 

Meer informatie: