Medicijnen kunnen zo’n trio maanden vroeger vacant zijn voordat patiënten onderbrak den inschatting voordat vergoeding medicijnen plusteken den inschatting voordat toelating totdat den markt gedeeltelijk tegelijkertijd uit te voeren. Dit zogeheten parallele proces wordt vanaf dit maand onderbrak ie Zorginstituut plusteken ie CBG aangeboden indien standaardoptie.

Den parallelle proces is ter mei 2019 gestart indien ene pilot van ie Zorginstituut plusteken ie CBG. Aan den pilot deden zeven geneesmiddelen mee. Eén medicijn daarvan wasgoed Rybelsus, ene medicijn tegen suikerziekte mellitus type 2. Staart mei 2020 lagen er ene positief beoordelingsrapport van ie Europees Medicijnagentschap EMA overheen den werkzaamheid, veiligheid plusteken kwaliteit van dit medicijn.

Eerste neerdalen

Omdat ie Zorginstituut den inschatting voordat den vergoeding waarna zowel vrijwel had gecompleteerd, kon ie vergoedingsadvies ofschoon op 4 juni 2020 zoals den minister van VWS. Sinds 1 augustus 2020 wordt ie medicijn vanuit ie basispakket vergoed plusteken hiermee wasgoed Nederland ene van den eerste neerdalen waar Rybelsus vergoed wordt.

Vroegtijdig voeling

Voordat ene parallelle inschatting is vroegtijdig voeling van ie farmaceutische handel met ie Zorginstituut plusteken ie CBG noodzakelijk. Zowel moeten ie handel tijdens den EMA-registratieprocedure ie definitieve vergoedingsdossier indienen honingbij ie Zorginstituut.