Te tegenstelling totdat watten menigeen verwachten, blijken er weinig totdat geen verschillen tussen mannen plusteken vrouwen te zijn ter hun taalgebruik ter één-op-één-gesprekken, zoals te den huisarts. Welnu blijken vrouwen vaker aan ondersteunende beurtwisseling te doet, zoals ie benadrukken van hun luisterrol om te knikken, ie gewoonte van woorden mits ‘hmhm’ plusteken ‘ja’, plusteken ie op eentje coöperatieve wijze onderbreken van hun gesprekspartner, bijvoorbeeld om te vragen wegens verduidelijking of wegens relevante reserve kennisoverdracht. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen, ie Nivel plusteken Radboudumc, meldt ie Nivel.

Mannen zijn meteen plusteken onderbreken hun gesprekspartner, terwijl vrouwen onzekere woorden (‘misschien’ plusteken ‘ik denken’) plusteken bijzinnen tradities. Weliswaar? Nou, werkelijk is diegene relatie tussen gender plusteken taalgebruik eentje stuk complexer, stellen den onderzoekers. Den laatste tijdstip is er meer voetlicht gekomen voordat den rol van gender ter gezondheid van mannen plusteken vrouwen. Gender is eentje psychosociaal construct met verschillende dimensies, watten is terug te zien ter termen mits genderidentiteit plusteken genderrollen. Te dit setting is ie relevant wegens te onderzoeken ter hoeverre arts-patiëntcommunicatie eentje rol speelt ter man-vrouwverschillen ter den zorg.

Weinig totdat geen verschillen, ongeacht ter ondersteunende beurtwisseling

Voordat ie literatuuronderzoek hebben den onderzoekers 15 studies overheen potent plusteken vrouwelijk taalgebruik nader speuren. Zij focusten daarbij op taalgebruik ter één-op-ééngesprekken plusteken definieerden meer dan 30 talige variabelen, zoals onderbrekingen, intensiveerders (‘intact hevig’), onzeker taalgebruik (‘waarschijnlijk’, ‘weliswaar?’), ie tal woorden, hoofdbewegingen, plusteken voornaamwoorden (‘ik’, ‘jij’). Voordat den meeste variabelen werden geen genderverschillen gevonden.

Uitsluitend ter experimentele voorwaarden waarin den genderidentiteit of genderrollen van den deelnemers werden benadrukt, werden enkele verschillen ter ie taalgebruik van mannelijke plusteken vrouwelijke sprekers gevonden. Welnu bleek uit verschillende studies dat vrouwen vaker hun luisterrol benadrukken of hun gesprekspartner op eentje ondersteunende wijze onderbreken.

Den inzichten zijn gewoonte ter eentje vervolgonderzoek dat zichzelf specifiek richt op gesprekken tussen patiënten plusteken huisartsen. Dit research bevindt zichzelf ter den afrondende stadium.

Wegens: Nationale Zorggids
Wel: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/een-op-eengesprekken-verschillen-mannen-en-vrouwen-niet-hun-taalgebruik-wel-benadrukken, geraadpleegd op 23-2-2022