Den hulpbetoon is bedoeld voordat inkopers van gemeenten plus licht den aandachtspunten plus voordelen van ene proces zonder emvi-criterium toe

Ie uitbesteed van maatschappelijke steun plus jeugdhulp wordt eenvoudiger geproduceerd met ene wijzing van den Jeugdwet plus den Wet maatschappelijke steun 2015. Gemeenten paardenhoeven met dit wetswijziging te aanbestedingsprocedures noch langer te uitzoeken voordat den aanbieder met den ‘spaarzaam uiterst voordelige registratie’ (emvi-criterium). Wegens gemeenten voordat te toebereiding op den wetswijziging is vanaf vandaag den hulpbetoon ‘Sociale plus andere specifieke diensten-procedure zonder emvi – vereenvoudigd uitbesteed Wmo 2015 plus Jeugdwet’ vacant. Met dit hulpbetoon kunnen gemeenten den geboden ruimte van den wetswijziging zo wasgoed mogelijk bezigen. 

Den hulpbetoon is bedoeld voordat inkopers van gemeenten plus licht den aandachtspunten plus voordelen van ene proces zonder emvi-criterium toe. Er wordt viertal mogelijke inkoopprocedures zonder emvi-criterium aangeboden. Gemeenten kunnen zelf defini of ene van den voorbeelden past te hun specifieke situatie. Ter den hulpbetoon zijn resultaten uit pilots verwerkt diegene te zes gemeenten wordt verricht. Den hulpbetoon is opgesteld te samenwerkingsverband met experts op ie landstreek van inkoop plus uitbesteed te ie sociaal domein plus is hier te vinden. Den komende tijdstip wordt den hulpbetoon voorts aanvullende met resultaten uit den lopende pilots plus informatiedagen. 

Minister Den Jonge: “Gemeenten diegene minder tijdstip vergeten zijn aan administratieve rompslomp plus procedures kunnen meer tijdstip steken te den kwaliteit van zorg diegene te hun gemeente geboden wordt. Dit hulpbetoon is daarom weer ene stap te den goede windrichting.” 

Uitbesteden zonder offertefase
Op dit uur voeren den gemeenten den Jeugdwet plus den Wet maatschappelijke steun 2015 (Wmo 2015) uit wegens ie sluiten van contracten met aanbieders van jeugdhulp plus maatschappelijke steun. Gemeenten willen te den aanbestedingsprocedures van dit contracten nu nog uitzoeken voordat den aanbieder met den ‘spaarzaam uiterst voordelige registratie’ (ie emvi-criterium). Ter den praktijk betekent dit dat gemeenten veel offertes willen opvragen plus beoordelen wegens vervolgens alsnog voordat den goedkoopste optie te uitzoeken. Met dit wetswijziging wordt aanbestedingsprocedures zonder dit offertefase mogelijk. 

Zonder offertefase schenkkan ie gesprek tussen gemeenten plus aanbieders meer overheen den inhoud plus kwaliteit van den zorg gaan. Iedere goede zorgaanbieder moeten ene rechtschapene waarschijnlijkheid op ene contract maken. Mits noch meer vanaf definitie gekozen hoeft te wordt voordat den spaarzaam uiterst voordelige registratie wordt dit mogelijk. Ie schrappen van den emvi-verplichting betekent namelijk dat er schenkkan wordt geselecteerd op ondergrond van minimumeisen plus selectiecriteria gestructureerd op den kwaliteit van zorgaanbieders. 

Wetswijziging
Op 23 april 2021 is ie wetsvoorstel te den Tweede Ruimte voorgelegd. Zodra den Tweede plus den Eerste Ruimte ie wetsvoorstel instemmen zullen den wet te werking voetstappen. Voorafgaand wordt dit maand den schriftelijke vragen van den Tweede Ruimte beantwoord. Daarna volgt den mondelinge treatment. Ie wetsvoorstel is te oplezen op den webstek van den Tweede Ruimte.

 


Aanvullende informatie …

Raadpleeg den rivierbron plus/of aanbieder voordat meer kennisgeving overheen dit bulletin. Televisiejournaal schenkkan veranderen, mankementen of onjuistheden omvatten. Lees zowel onze disclaimer plus rapporteer a.u.b. berichten, reacties plus/of beeld diegene ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op den onderstaande tags voordat relevante berichten, indien afwezig …

Naam schrijver plus/of herschrijven wegens: Rijksoverheid / Kitty Walter
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Rivierbron te dit wetsartikel: : Rijksoverheid
Watten is den URL te dit rivierbron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/07/handreiking-eenvoudiger-aanbesteden-maatschappelijke-ondersteuning-en-jeugdhulp-nu-beschikbaar
Originele waardigheidstitel: Hulpbetoon eenvoudiger uitbesteed maatschappelijke steun plus jeugdhulp nu vacant
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-07