Ie Maastricht UMC+ (MUMC+) heeft mits eerste ziekenhuis te Nederland ie platina kwaliteitskeurmerk van ie certificerende instituut Qualicor ontvangen. MUMC+ kreeg ie keurstempel na eentje intensieve voorbereiding plusteken auditronde, meldt ie MUMC+

Eentje team van dertien externe deskundigen onderzoeken ie kwaliteitssysteem van ie MUMC+ tijdens den Qualicor-audit. Ie gaat daarbij wegens zorgprofessionals uit andere Nederlandse plusteken Vlaamse ziekenhuizen. Ter den audit stonden eentje veel vragen centraal mits: heeft den organisatie den risico’s te beeld? Hoe is den kwaliteit plusteken veiligheid van den zorgverlening geborgd? Zijn den werkwijzen praktisch plusteken uitvoerbaar plusteken hoe leren mensen hierbinnen den organisatie?

Observatie plusteken monitoring

Den deskundigen beoordeelden voort middel van observatie plusteken monitoring den dagelijks spoed van zaken. Uit den observaties moest blijken of watten medewerkers van ie MUMC+ pretenderen overheen kwaliteit, zowel te den praktijk klopt. Daarnaast sprak ie team met weids veertig patiënten plusteken eentje veel verschillende medewerkers.

Qualicor

Ter 1999 wasgoed ie MUMC+  te Nederland den eerste gezondheidszorginstelling diegene ie kwaliteitskeurmerk van ie NIAZ wist te behalen. Dit wasgoed den voorloper van Qualicor. Met ie 2022 platina diploma op zak zet ie MUMC+ den linie voort met ie transparant plusteken onafhankelijk toestaan onderzoeken van  den kwaliteitszorg te ie ziekenhuis.

Slotbeschouwing

Weids 2.000 normitems zijn getoetst. Ter ie rapport staat den volgende slotsom: “Ie MUMC+ voldoet aan den criteria op platina niveau. Daarnaast heeft zowel den dialyse haar accreditatiebewijs ontvangen plusteken is ie voort den IGJ vereiste VMS 2018 zonder verbeterpunten goedgekeurd.” Bestuursvoorzitter Helen Mertens van ie MUMC+: “Onder zulke corona-omstandigheden eentje toetsing zo uithouden met zo’n massaal resultaat maakt mij ontzettend trots op onze medewerkers.”