Patiënten die herstellen van een hartinfarct krijgen meetapparatuur mee naar huis zoals een bloeddrukmeter, een apparaat om een hartfilmpje mee te maken, activity tracker en een weegschaal. Een paar keer per week sturen ze hun meetwaardes naar het LUMC die worden bekeken door onder andere verpleegkundig specialisten. Om de verpleegkundig specialisten te ondersteunen bij het controleren van deze data, kijkt een AI-algoritme mee dat aangeeft met welke patiënten het goed of slecht gaat op basis van de metingen.

AI verwerkt meetwaarden

Het CAIRELab – dat de AI-activiteiten van het LUMC bundelt – verwerkt via de nieuwe AI-toepassing wat de meetwaardes waren van patiënten. Ook wordt gekeken of er contact is opgenomen met deze patiënten doordat uit de metingen een verslechterde gezondheid bleek. Op deze manier leert het model welke meetwaardes gezond en ongezond zijn voor een patiënt. Aan de patiënten waarvan de gezondheid verslechterd, kan zo een hogere prioriteit geven worden om bekeken te worden door de verpleegkundig specialisten.

Het controleren van alle meetwaardes vergt veel tijd van de verpleegkundig specialisten. Met behulp van de inzichten uit het algoritme kunnen ze sneller en effectiever de meetwaardes van de patiënten controleren. Daarnaast is het mogelijk om een verslechtering van gezondheid eerder aan te zien komen en acties kunnen worden ondernemen om dit te voorkomen.

Inzet The Box

The Box werd al in 2018 geïntroduceerd, destijds als onderdeel van een postoperatief e-health-programma voor hartpatiënten na een openhartoperatie. In deze box zaten een bloeddrukmeter, hartritmemonitor, weegschaal, zuurstofsaturatiemeter, thermometer en een stappenteller, waarmee men thuis lichaamsfuncties kon meten.

In april 2020 werd het gebruik van The Box uitgebreid voor mensen met Covid. Het betrof patiënten die nog milde klachten hadden en waarvoor opname ook niet (langer) noodzakelijk was. De COVID-box bevat een digitale thermometer, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter. De patiënt geeft dagelijks de met thuismonitoring verzamelde data tijdens een videoconsult door aan een zorgverlener, die zonodig passende actie neemt.

in juni 2020 volgde de LUMC Care app, ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de LUMC Box. Met de LUMC Care app geven mensen meetwaarden en klachten digitaal door. Eerder gebeurde dat vaak analoog of met verschillende apps. Dat kan nu in één app, die is uitgebreid met onder andere vragenlijsten. De Care app is beschikbaar voor patiëntgroepen met onder meer COVID-19, hartklachten en zwangeren. Het aantal afdelingen in het LUMC dat met de LUMC Box wil werken, stijgt geleidelijk. Daarom werkt het LUMC hard aan bredere inzet van de LUMC Box.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.