Onderhandelingen overheen eentje nieuwe cao Huisartsenzorg hebben geleid totdat eentje onderhandelaarsakkoord tussen vakbonden FNV Zorg plusteken Welzijn, CNV Zorg plusteken Welzijn, NVDA plusteken NVvPO plusteken werkgeversverenigingen LHV plusteken InEen. Afgesproken is onder meer dat er voordat 2022 eentje loonstijging komt van 3 procent voordat den schalen 1 totdat plusteken met 9 plusteken 2 procent voordat den hogere schalen. Vanaf 1 mei 2023 stijgen den lonen nog ooit met 2,6  procent plusteken er komt eentje hogere eindejaarsuitkering voordat alle medewerkers hierbinnen den huisartsenzorg. Dit meldt FNV. 

Den onderhandelende partijen hebben bewust gekozen voordat eentje cao voordat 2 schooljaar. Mitchell Hoogenhout, coureur van FNV Zorg plusteken Welzijn: “Ermee trachten wij ter dit chaotische tijden watten stilte te brengen. Tegelijk denken wij dat den afspraken diegene wij hebben kunnen maken eerzuchtig plusteken realistisch zijn voordat eentje moderne cao. Zowel sociale veiligheid plusteken duurzaamheid maken ginds nu fragment van uit.”

Eindejaarsuitkering

Ongeacht afspraken overheen structureel hoger loon, gaat zowel den eindejaarsuitkering voorgoed opwaarts. Den eindejaarsuitkering stijgt ter 2022 van 6,5 zoals 7,5 procent. Ter 2023 gaat dit zogeheten dertiende maand voorts opwaarts zoals 8,33 procent.

Avond-, nacht- plusteken weekenddiensten

Partijen hebben afgesproken dat den toeslag voordat avond-, nacht- plusteken weekenddiensten (ANW-toeslag) van 50 procent verhoogd wordt zoals 60 procent voordat den nachten ter ie weekend plusteken den feestdagen. Dat tarief wasgoed ter den vorige cao ofschoon verhoogd plusteken gaat nu dus voorts opwaarts.

Achterban

Ie resultaat wordt nu voort FNV Zorg plusteken Welzijn, CNV Zorg plusteken Welzijn, den Nederlandse Vereniging voordat Doktersassistenten (NVDA) plusteken den belangenvereniging voordat praktijkondersteuners NVvPO plusteken werkgeversverenigingen LHV plusteken InEen voorgelegd aan hun achterban. Indien ie principeakkoord ter meerderheid gesteund wordt voort den leden dan zou den nieuwe cao Huisartsenzorg geldt vanaf 1 januari 2022 plusteken wandelen totdat plusteken met 31 december 2023.

Wegens: Nationale Zorggids