“Den arbeidsmarkt is probleem 1, 2 én 3 ter den zorg”, aldus Westerlaken. Den veroudering zorgt voordat ene omvangrijke versteviging van mensen diegene zorg nodig hebben, terwijl er noch voldoende zorgmedewerkers of mantelzorgers zijn. Ie is volgens ActiZ daarom essentieel dat medewerkers centraal staan. “Den druk op zorgmedewerkers ter den zorg thuis plus ter verpleeghuizen is nog immer ontiegelijk”, verstrekken Westerlaken aan. “Ie ziekteverzuim is onge hooggelegen, elke dag is ie ene puzzel wegens cliënten passende zorg te bieden.”

Miljard euro

Wegens überhaupt mee te kunnen blijven tenuitvoerleggen ter den huidige krappe arbeidsmarkt is verhoging van salarissen ter den zorg voordat ouderen plus chronisch zieken essentieel. Den salarissen willen tenminste identiek wordt getrokken met vergelijkbare sectoren, ter plus buitenshuis den zorg. Dat kost structureel ene miljard euro vanaf klas. Dat poen krijgen zorgorganisaties onvoldoende uit den contracten diegene wordt afgesloten met zorgverzekeraars plus zorgkantoren plus zowel noch van ie Rijk. “Nederland mogen dit essentiële zorgmedewerkers noch den ter koude permitteren staan”, stelt Westerlaken.

Ie gat dichten

“Zorgorganisaties willen wegens medewerkers concurreren. Ga jij mits mbo’er of hbo’er aan den slag ter den publieke sector of werken ter ie koophandel? Dan verdien jij modaal 6 totdat 9 procent meer dan ter den zorg. Dat gat moeten onvervalst versgebakken wordt”, legt voorzitter Westerlaken uit. Zorgorganisaties willen volgens ActiZ noch eenzaam investeren ter hun medewerkers maar zowel ter den digitalisering van den zorg, verdere samenwerkingsverband plus verduurzaming. Plusteken keuzes maken voordat andere omgangsvormen van werken plus zorgverlening, wegens den veroudering ie rector te kunnen bieden. “Den omvangrijke verworvenheid van onze verzorgingsstaat: ene sociale ouderenzorg, mogen wij noch teloor permitteren gaan”, zegt Westerlaken. “Plusteken dat gebeurt welnu wanneer ie regering plus andere financiers noch thuis geven plus structureel den hogere loonkosten noch of slechts gedeeltelijk verwerkt ter den tarieven. Geef zorgorganisaties den ruimte wegens den medewerker zowel geldelijk op één te zetwerk. Den SER heeft voordien alhoewel intact verstaanbaar geproduceerd dat werkgeverschap den verantwoordelijkheid van werkgevers plus financiers samen is, precies ter ene sector mits dit waar medewerkers zo doorslaggevend plus schaars zijn. Ie wordt tijdstip wegens ginds zowel zoals te handelen!”

Tarieven te verachtelijk voordat passend wedde

Zorgverzekeraars plus zorgkantoren zenden op effectiviteit plus volume. Plusteken te weinig op uitkomsten plus ruimte voordat den zorgprofessional wegens mensen wasgoed  te kunnen promoten, terwijl dat welnu noodzakelijk is wegens den bestaande zorgplicht ter te blijven vullen. Dat leidt vaak totdat te lage tarieven. Westerlaken: “Dat is penny wise, pound foolish. Ene verdere leegloop van zorgmedewerkers uit onze sector is catastrofaal. Dan knapt ie elastiek plus dreigt structurele verstopping van den zorgketen: overvolle ziekenhuizen, ellenlange wachtlijsten voordat verpleeghuizen plus schrijnende situaties erbij kwetsbare mensen thuis omdat er te weinig thuiszorg vacant is.” “Zorg verlenen is mensenwerk”, zegt Westerlaken: “Indien wij den zorgmedewerkers nu noch ene passende cao met meer loon èn moderne arbeidsvoorwaarden bieden, zijn er weldra geen mensen meer wegens zorg te leveren.”

ActiZ vraagt minister Helder voordat Langdurige Zorg plus Sport daarom ongeacht toegevoegd loonruimte, zowel wegens werkgelegenheid te maken van den tien uitgangspunten diegene den dertien landelijke vertegenwoordigers van den sector opstelden wegens totdat ene toekomstbestendige ouderenzorg te komen.

Doorheen: Nationale Zorggids