Het levenspad is niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor de zorgprofessionals en mantelzorgers. Per doelgroep zijn verschillende paden ontwikkeld omdat ieder van hen een ander pad bewandeld in de wereld van dementie. In het levenspad geef je aan of je een zorgprofessional, mantelzorger of persoon met dementie bent zodat je de juiste informatie krijgt. Een zorgprofessional zoekt soms naar andere informatie dan de persoon met dementie of de mantelzorger. 

Bekijk het levenspad 


Fases

Het levenspad doorloopt alle fases van dementie; de niet-pluisfase, diagnose, leven met dementie, stervensfase en nazorg. In iedere fase wordt per doelgroep passende informatie gegeven en handige links naar tools en hulpmiddelen gedeeld. 

De onderwerpen rouw en proactieve zorgplanning worden met een stippellijn aangewezen als een doorlopend proces door het levenspad. Zorgverleners besteden heel het proces aandacht aan rouw en proactieve zorgplanning. 

Doorloop het online Levenspad dementie (pdf) op de website van dementietwente.nl

Casemanager dementie

Van begin tot einde in het levenspad kom je de casemanager dementie tegen. De casemanager biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorger. Samen proberen zij het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van de mens met dementie zolang mogelijk goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

Rol casemanager:

  • Helpt bij vragen en onzekerheden én bij het toeleiden naar diagnostiek 
  • Verbindende rol tussen de verschillende professionals en ingezette hulpverlening
  • In de thuissituatie is de casemanager betrokken bij de zorg. In een verpleeghuis biedt de verantwoordelijk zorgverlener hulp en ondersteuning

Specifieke doelgroepen met dementie

Het levenspad besteed ook aandacht aan specifieke doelgroepen met dementie zoals jonge mensen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een verstandelijke beperking. De signalering, diagnose en behandeling verloopt vaak aangepast voor deze doelgroepen.

Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente om te komen tot een kwalitatief en inhoudelijk goede samenwerking in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten.