Cultuuraanbod voordat ouderen vormt vaak uit ene samenwerkingsverband tussen zowel cultuuraanbieders mits welzijnswerk, zorginstelling of ene huisarts. Vaak start ie met ene vraag, zoals ie organiseren van passend aanbod voordat watten kwetsbare ouderen, of hoe betrekken wij oudere mensen meer tijdens den buurt. Ie welslagen van dit activiteiten heeft alles te maken met den kwaliteit van den samenwerkingsverband tussen den verschillende organisaties. Plusteken zoals iedereen weet: samenwerken gaat noch vanzelf.

Den praktijk van samenwerken

Elk persoon te ene samenwerkingsverband heeft zijn of haar inherent perspectief plusteken inherent doelen, mogelijkheden, randvoorwaarden. Mits dat noch was tijdens elkander komt, schenkkan ie leiden totdat elkander noch vatten, ter elkander heen werken plusteken te sommige gevallen elkander zelfs tegenwerken. Dus hoe werkgelegenheid jouw nou was samen?. Watten is ervoor nodig? Watten vraagt ie van iedereen? Vragen diegene voorts speuren willen wordt. Noch vanachter ene schrijftafel, maar zonet onderbrak plusteken met praktijken diegene hier dagelijks mee te maken hebben. Daarom is ie LKCA gestart met ene tweetal leergemeenschappen. Weids twintig professionals uit cultuur, zorg plusteken welzijn gaan dit samen tijdens ene langere tijdstip onderzoeken. Ene menigte van viertal professionals werken zowel met ouderen, zowel te wijken mits te zorginstellingen.

Oplossingen plusteken praktische kennis

Centraal staat watten er nu nodig is wegens was invulling aan samenwerkingsverband te geven, zicht krijgen op den dilemma’s waar jouw tegenaan loopt plusteken ie verkennen van mogelijke oplossingen. Ie doelwit is uiteindelijk wegens den opgedane inzichten plusteken kennis te porties met andere professionals, zodat iedereen er voordeel tijdens heeft. Te den tweede tweede van 2022 wordt ie gecompleteerd plusteken wordt den resultaten breder meegevoeld.

Wil jouw nu intussen meer weten? Neem dan voeling op met Angela van Dijk van LKCA