Mobiliteit is hevig fundamenteel voordat den kwaliteit van onzerzijds dagelijks leven. Wij willen iedereen zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven plus den mobiliteit van ouderen is den afgelopen decennia sterk toegenomen. Den toegenomen mobiliteit heeft zowel eentje ommezijde. Doorheen den vergijzing groeit ie tal mensen voordat wie ie eentje uitdaging is wegens veilig mobiel te blijven. Te den afgelopen 10 klas is ie tal verkeersslachtoffers vooral onder ouderen sterk toegenomen, ter ie bovenmatig onder oudere fietsers plus scootmobielers. Voetlicht voordat den veiligheid blijft dan zowel onverminderd nodig.

Viertal actielijnen

Ie project weten viertal actielijnen:

1. Leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving

Veilig ingerichte wegen, fietspaden plus voetpaden kunnen ongevallen voorkomen plus den letselernst van eventuele ongevallen beperken. Oudere automobilisten, fietsers, scootmobielers plus voetgangers zijn gebaat onder meer tijdstip, ruimte, uiteenzetting plus zichtbaarheid. Ie gaat dan wegens zaken indien goede markering, goede verzachting, voldoende brede fiets- plus voetpaden plus veilige zebra’s plus kruispunten.

2. Veilig verkeersgedrag om plus voordat ouderen

Ouderen zijn zichzelf noch immermeer bewust van hun beperkingen. Doorheen ouderen zichzelf hiervan bewust te maken kunnen zij tijdig hun verkeersmiddel of verkeersgedrag bijstellen. Naasten of professionals kunnen hierbij nuttig zijn. Maar zowel andere verkeersdeelnemers willen zichzelf meer bewust zijn van toegevoegd kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals ouderen.

3. Veilig gewoonte van voertuigen plus hulpmiddelen om ouderen

Ie is van gewichtigheid dat ouderen terdege geïnformeerd zijn overheen mogelijke hulpmiddelen of vervoersalternatieven diegene rekening vasthouden met hun behoeften, vaardigheden plus beperkingen.

4. Verbinding verkeersveiligheid met zorg plus welzijn

Zowel professionals ter ie domein van zorg plus welzijn hebben eentje rol ter den verkeersveiligheid van hun oudere cliënten. Zij kunnen wordt geholpen met duidelijke kennisgeving of adviezen overheen beschikbare aanpassingen, andere vervoersopties plus alternatieve vervoersmiddelen, zoals eentje driewielfiets of publiek vervoer. Zowel vermag ie ministerie kip promoten wegens tijdig ie gesprek overheen veilige mobiliteit met ouderen plus hun naasten aan te gaan.

 

Voordat BeterOud is veilige mobiliteit eentje fundamenteel thema. Op den webstek wordt voetlicht uitgegeven aan ie thema plus den Werkplaats ‘Veilige mobiliteit’ ontwikkelt producten diegene staart 2021 vacant komen. Download ie Project Veilige Mobiliteit Ouderen hier

 

Voordat eventuele vragen overheen ie project kunt u mailen zoals mobiliteitouderen@minienw.nl