Den juristen van ie Kennis- plus dienstverleningscentrum van Landelijke vereniging van Artsen ter Dienstverband (LAD) hebben vorig klas 2.746 vragen plus juridische papieren van medisch specialisten, a(n)ios, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen Samenleving + Gezondheid plus andere zorgprofessionals behandeld.

Ene klas vroeger ging ie wegens eentje vergelijkbaar veel, namelijk 2.780. Nagenoeg 60 procent van den juridische vragen diegene den Federatie plus den LAD ter 2021 behandelden, gingen overheen arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, traktement plus ziekte plus re-integratie. Daarnaast ging 14 procent van den vragen overheen ie gezondheidsrecht plus 9 procent overheen ie ondernemingsrecht.

Medisch specialisten

Nagenoeg den tweede van alle vragen (48 procent) kwam van medisch specialisten, gevolgd wegens a(n)ios (18 procent) plus overige zorgprofessionals (18 procent). Van den medisch specialisten bestond den grootste menigte uit psychiaters, internisten plus kinderartsen.