Den zorg voordat kwetsbare ouderen schenkkan verbeterd wordt ingevolge alles watten er wordt voorbereid plusteken gedaan vanuit ie perspectief wegens den ouderen te uitbouwen. Zij zullen willen kunnen meepraten plusteken meezenden overheen beslissingen te den zorg. Zij weten bijvoorbeeld intact terdege welke problemen er voordoen gedurende ie pa wordt plusteken welke voorzieningen huis werken. Zowel met behulp van intercultureel voeling tussen ouderen plusteken den opbouwwerker schenkkan er ingespeeld wordt op den zorgbehoefte van den ouderen watten zou leiden totdat passende plusteken kwalitatieve zorg. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat den kwaliteit van zorg voordat kwetsbare ouderen huis wordt?

Wanneer zijn ouderen kwetsbaar

Kwetsbare ouderen zijn ouderen (65+) diegene ie moeilijk hebben met inherent regie voeren plusteken ie reserveren van hun zelfstandigheid (Lemmens, 2016). Er zijn 4 verschillende gebieden waarop kwetsbaarheid zichzelf voordoet gedurende ouderen. Ten eerste kunnen wij spreken van fysieke kwetsbaarheid. Hierbij kun jij bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid. Ten tweede hebben wij ie overheen cognitieve belemmeringen zoals bijvoorbeeld herinneringsvermogen. Vervolgens heb jij zowel ie sociale landstreek. Hierbij hebben wij ie overheen belemmeringen ingevolge verlatenheid plusteken verlies van sociale netwerk. Ten slotte is er den psychische kwetsbaarheid waarbij ie bijvoorbeeld gaat wegens belemmeringen ingevolge ene psychische beklacht mits bijvoorbeeld laagconjunctuur.

Ondersteunen van kwetsbare ouderen

  • Wanneer den zorg aansluit gedurende den belevingswereld, behoeften plusteken willen van ouderen kunnen zij huis geholpen wordt. Dit schenkkan bijvoorbeeld gedaan wordt ingevolge voetlicht te geven aan den rol van preventie gedurende ie voorkomen van beperkingen plusteken knechtschap. Er schenkkan meer voetlicht gegeven wordt aan watten ouderen nog welnu kunnen plusteken ie stimuleren van hun zelfstandigheid.
  • Gedurende bijzijn van regie van ene opbouwwerker/zorgverlener schenkkan ervoor gezorgd wordt dat den gezondheidsproblemen van ouderen te samenhang waargenomen wordt. Wanneer ouderen meerdere gezondheidsproblemen hebben plusteken gedurende meerdere artsen komen schenkkan ene treatment ene ontkennend effect hebben op den andere treatment.
  • Den overdracht in den zorg, bijvoorbeeld van ziekenhuis zoals thuiszorg moeten zo verlopen dat kennisgeving terdege wordt doorgegeven plusteken voorzieningen op tijdstip wordt geregeld.
  • Voetlicht geven aan den kwaliteit van ie leven van ouderen ingevolge zij terdege te verzorgen, goede kwartier, gezondheidsvoorlichting, vervoer, welzijn plusteken levensvervulling is van vitaal gewichtigheid voordat ene goede steun plusteken zorg (Lemmens, 2016).

Ouderenparticipatie voordat betere zorg

  • Gebruikmakend van den ervaringsdeskundigheid van ouderen weten wij welke knelpunten zichzelf voordoen gedurende ie ouderdom, welke voorzieningen terdege werken te den zorg plusteken welke punten wij kunnen verbeteren. Vanuit dit invalshoek schenkkan er verschillend gekeken wordt dan den hulpverleners of zorgverleners.
  • Kwetsbare ouderen kunnen vernieuwingen huis accepteren wanneer zij zowel betrokken wordt gedurende den beslissingen overheen hun zorg. Omdat zij zowel hebben meegedacht zijn zij meer overtuigd overheen den stiptheid plusteken zullen zij er meer open voordat staan.
  • Doorheen ouderen gedurende beslissingen te betrekken neemt inherent potentieel toe waardoor onnodige verlies van autonomie plusteken inherent regie wordt tegen getogen. Ouderen kunnen bijvoorbeeld met elkander plusteken met den opbouwwerker uitzoeken hoe zij verantwoordelijkheid kunnen nemen overheen bijvoorbeeld hun leefgewoonten plusteken voedingspatronen.
  • Wanneer er geluisterd wordt zoals ouderen plusteken wanneer den opbouwwerker zichzelf schenkkan verrijden te den ouderen schenkkan hij/zij meer doorzien plusteken wordt den ouderen huis begrepen. Met interculturele communicatie schenkkan den opbouwwerker den ouderen met ene bi-culturele afkomst zowel huis vatten (Nunez-Mahdi, 2019). Doorheen zichzelf te verdiepen te den afkomst met respect plusteken inlevingsvermogen kunnen hulpverleners den kwetsbare ouderen huis vatten plusteken passende zorg verlenen.

Kwetsbare ouderen plusteken corona

Met den coronamaatregelen is ie ene risico dat kwetsbare ouderen te ene sociaal isolement treffen omdat zij geen visite mogen, geen sociaal netwerk hebben plusteken omdat zij minder zorg krijgen. Den ouderen diegene te ene sociaal isolement leven, hebben geen of weinig geslacht, vrienden of bekenden diegene toeverlaat bieden plusteken nemen zowel minder eindje aan maatschappelijke activiteiten plusteken sociale zwachtels. Dit mensen zijn grotendeels aangewezen op den hulpverleners of zorgverleners diegene gedurende zij langskomen. Met den corona pandemie is ie vitaal dat dit ouderen weliswaar bezocht of gebeld wordt met den nodige verantwoordelijkheid wegens den sociale isolement te voorkomen. Voordat ie opzoeken is ie vitaal wegens voldoende afstand te vasthouden plusteken zowel voldoende voorzichtig te zijn.

 

Tuba Gulbahce

Lemmens L., Herber G., Schooneveldt G., Rietman L., Blokstra A., Goede preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van gewichtigheid?. RIVM 2016.

Nunez-Mahdi, R & Obihara, C. (2019). Interculturele communicatie te den zorg. Assen, Nederland: Royal Van Gorcum BV.

 

 

Ie mededeling Kwetsbare ouderen verscheen voorgerecht op Sensa Zorg.