Facebooktwitterlinkedinmail

9 schrikkelmaand 2022 – Jeroen den Haan-Riβmann heeft wijd tien klas ervaring mits kwartiermeester ervaringsdeskundigheid  plusteken  werkt  erbij Movisie. Marc Mulder is  senior ervaringsdeskundige erbij  Movisie. Te dit  dubbelinterview  vooroverduiken wij  met kip  dieper te ie stellingname.  Steeds meer organisaties  werken met ervaringsdeskundigen maar gaan ondoordacht te werkgelegenheid is hun betoog.  Dat moeten plusteken vermag  verschillend.  Zij doet uit den lappen hóe.

Den inzet van ervaringsdeskundigen te ie sociaal domein groeit. Uit ene enquête uit 2020 van Movisie plusteken Sociaal Werkgelegenheid Nederland blijkt dat meer organisaties (65%) te dat klas met ervaringsdeskundigen werken dan twee klas ervoor worden gepeild. Weliswaar steeg ie tal ervaringswerkers met ene betaalde werkplek nauwelijks, tekenden den onderzoekers daarbij aan. Hoe ie zowel zij: den belangstelling voordat den inzet van ervaringsdeskundigheid groeit. Maar, zo stellen Jeroen den Haan-Riβmann plusteken Marc Mulder, noch zelden vindt diegene inzet ondoordacht positie.

Met ene financiële eenheid zullen jij zulk nooit doet…

Op vrijwel ene vierde van ie vraaggesprek komt Jeroen den Haan-Riβmann met ene vergelijking. Eentje vergelijking diegene pijnlijk verstaanbaar maakt hoe somwijlen goede wil, naïviteit plusteken onnadenkendheid samenkomen erbij den inzet van ervaringsdeskundigen te organisaties. ‘Stel jij voordat, jij gaat ene organisatie inrichten plusteken komt dan toe aan den financiële boekhouding. Mits jij dat professioneel gaat inrichten dan handelen jij ie volgende zeker noch. Dat jij tegen den betrokken medewerkers op den eenheid zegt: “Ik heb trio multomappen, viertal rekenmachines plusteken twee linialen. Ga lekker aan den slag, iedereen is geestdriftig, wij komen er welnu uit!” Jou zullen dan wordt uitgelachen, jij organisatie zullen ene faillissement wordt voorspeld plusteken problemen krijgen met den Fiscus.’ Ie vreemde is, is ie punt dat Den Haan-Riβmann plusteken Mulder maken: erbij ervaringsdeskundigheid wordt vaak welnu op diegene wijze te werkgelegenheid getogen. Den voorbeelden daarvan hebben zij beide te den praktijk via zien komen.

Neem eindje aan den online samenkomst op 15 schrikkelmaand

Ben jij geïnteresseerd te den vraag hoe jij ervaringskennis meer kunt toepassen of watten er erbij komt loeren wegens ervaringsdeskundigheid ene volwaardige plek te geven te jij organisatie? Schrijf jij dan te voordat dit speciale tribunebijeenkomst overheen ervaringskennis plusteken professionaliteit te welzijn op 15 schrikkelmaand 2022 van 15:30 totdat 17:00 uur. Movisie organiseert dit samenkomst te samenwerkingsverband met den Zorgalliantie.

Meld je aan voor de tribunebijeenkomst >>

Bittere teleurstellingen versus nepsucces

Den Haan-Riβmann schetst den scenario’s diegene zichzelf te organisaties vervolgens kunnen voltrekken mits ondoordacht met den inzet van ervaringsdeskundigen wordt gestart. ‘Ie vermag leiden totdat bittere teleurstellingen. Dat mensen elkander noch vatten, dat ie botst plusteken dat den verwachtingen vari. Maar ie vermag zowel zijn dat jij met zijn allen denkt: watten zijn wij geweldig bezig!, terwijl ene outsider diegene er van ene afstand zoals kijkt, vaststelt: is dat nou alles?’

Vaak bestaat er ene platgeslagen idee van ervaringsdeskundigheid

Den Haan-Riβmann illustreert ie laatste scenario met ene voorbeeld uit den praktijk. Hij trof ene huisarts diegene vol trots vertelde overheen hoe te den wijk waar zij werkzaam is, ie ene ervaringsdeskundige lukte watten andere professionals noch wasgoed slagen: ene depressieve huisbewoner diegene noch uit bedding wilde komen, uit haar bedding te krijgen. ‘Dit voorbeeld illustreert dat er vaak ene platgeslagen idee bestaat van ervaringsdeskundigheid. Dat ie zuiver wegens instrumentele inzet gaat. Er moeten ene mikpunt wordt bereikt plusteken mits dat noch lukt dan wordt den ervaringsdeskundige mits joker ingezet, of zoals ik dat zowel vaak noem, mits hulpsinterklaas.’

Kwartiermaken, klaargemaakt ie zorgvuldig voordat, ga te gesprek

Mulder plusteken Den Haan-Riβmann pleiten voordat ene zorgvuldige voorbereiding voordat ervaringsdeskundigen plusteken organisatie met elkander te zee gaan. Eentje onontbeerlijk onderdeel daarvan is kwartiermaken. Mulder beschrijft aan den hand van ene project waarin Movisie plusteken viertal welzijnsorganisaties samen optrekken te zogenaamde ‘reflectiekamers’ nauwgezet hoe dat te zijn werkgelegenheid gaat. ‘Daarbij, dat is stap 1, ga jij wegens te par overpeinzen overheen watten ervaringskennis is. Watten is ene ervaring, watten is ervaringsdeskundigheid, welke rol speelt ie te jij werkgelegenheid, speelt ie überhaupt ene rol plusteken zullen ie ene toegevoegde waarde kunnen hebben te jij werkgelegenheid? Watten betekent ie voordat jou mits persoon, mits team, mits organisatie? Onderbrak dat overpeinzen plusteken te gesprek gaan met elkander, vormt bewustzijn te den organisatie. Vooraf heeft iedereen vage plaatjes erbij ervaringsdeskundigheid, maar om diegene gesprekken komen allerlei ideeën zoals bovenop.’ Onder den tweede stap, zo vervolgt Mulder, gaan medewerkers plusteken organisaties na op welke wijze ervaringsdeskundigheid van waarde is voordat ie werkgelegenheid plusteken den organisatie. ‘Plusteken erbij watten van waarde vermag zijn, maken wij daarbij verschil tussen den waarde voordat ie persoon, voordat den praktijk – den wijze waarop jij bijvoorbeeld inwoners benadert plusteken bijvoorbeeld interventies toepast – plusteken den waarde voordat regelgeving.’

Overstijgende ervaringsdeskundigheid

Ie defini van diegene waarde op diegene niveaus maakt, zo stelt Mulder, dat verstaanbaar wordt watten jij gaat vooruitzien van den beoogde inzet van den ervaringsdeskundige te jij organisatie. ‘Plusteken zowel daarbij ga jij weer te gesprek met elkander. Wil jij ene ervaringsdeskundige van buitenaf, of ga jij iemand metterdaad te jij organisatie opvangen? Plusteken erbij elke stap ga jij na: watten willen wij mits organisatie doet wegens dat te toestaan slagen?’ Ofschoon diegene processen maken, stelt Mulder, dat langzamerhand verstaanbaar wordt watten den rol van den ervaringsdeskundige te den organisatie vermag zijn.

Weliswaar blijft den vraag: hoe komt ie dat veel organisaties dit toerusting stappen overslaan plusteken met naïef enthousiasme aan den slag gaan? Valt ie terug te voeren zoals den scoringsdrift plusteken den gretigheid wegens voorop te willen stevenen? Mulder: ‘Veel van diegene organisaties zijn eenogen te ie land der blinden. Stap op ie uur dat er om iemand wordt medegedeeld: “Ie vermag noch zomaar”, vormt ie draagvlak wegens na te denken overheen ie veranderingsproces plusteken den te nemen stappen.’

Hoe weten wij werkelijk dat dit den juiste stappen zijn diegene jij mits organisatie moeten doorlopen, heeft den praktijk dat bewezen? Mulder: ‘Ik heb ene wetsartikel schrijven hoe dat erbij mij is getogen. Hoe ervaring ervaringskennis worden plusteken daarna collectieve ervaringsdeskundigheid omdat ik met intact veel mensen samenwerkte. Ie overpeinzen overheen watten er met jij gebeurt te ene organisatie, heb ik waarna overstijgende ervaringskennis medegedeeld. Omdat jij ervaart watten ie is wegens ervaringsdeskundige te zijn mits jij daarvan gaat terugkaatsen, ontvang jij ene ander niveau. Dat is den onderstel voordat watten wij te onzerzijds denken hebben ontwikkeld overheen watten organisaties willen doet. Overstijgende ervaringsdeskundigheid.’

Wederzijdse nieuwsgierigheid

Mulder plusteken Den Haan-Riβmann stellen dat wederzijdse nieuwsgierigheid ene noodzakelijke voorwaarde is voordat organisatie plusteken ervaringsdeskundige wegens met elkander te zee te gaan. Hoe kom jij erachter dat diegene nieuwsgierigheid er is? Mulder: ‘Onderbrak te gesprek te gaan. Overheen watten ervaringskennis is plusteken om voorbeelden te toestaan zien dat er zonder jouw perspectief mits medewerker te den organisatie ene ander perspectief is dat verrijkend vermag zijn. Maar voordat den ervaringsdeskundige geldt idem. Er zijn namelijk zowel ervaringsdeskundigen diegene zeggen: “Ik heb ie meegemaakt dus ik ben diegene diegene ie vermag weten plusteken waarnaar geluisterd moeten wordt.” Maar zo is ie natuurlijk zowel noch. Den ervaringsdeskundige moeten klaargemaakt zijn wegens na te gaan: hoe vermag ik iets toevoegen aan den praktijk én iets leren van den praktijk?’

Stereotiepe beeldvorming van ervaringsdeskundigen vermag samenwerkingsverband te den weg staan

Den Haan-Riβmann voegt daaraan toe dat stereotiepe beeldvorming van ervaringsdeskundigen erbij professionals plusteken organisaties goede samenwerkingsverband nog welnu ooit te den weg vermag staan. Dat heeft hij te den praktijk gemerkt. ‘Dan is er ie beeld van: oh, ervaringsdeskundigen, dat zijn diegene briesende lui diegene gefrustreerd zijn plusteken diegene helemaal noch weten hoe ie werkt. Ie gevolg vermag zijn dat ene professionele ervaringswerker stukloopt op diegene vooroordelen.’ Ie is volgens Mulder doorslaggevend wegens ie tijdens ie kwartiermaken overheen dat soort plaatjes te hebben. ‘Jou moeten jij kunnen uitspreken overheen watten jij vindt. Jou kunt noch tegen mensen zeggen: “Jou moeten verschillend denken”. Ie vermag dus best zijn dat jij erbij ene organisatie ene team hebt dat ene beeld heeft rond ervaringsdeskundigheid waarbij jij den gevolgtrekking trekt: mits dit jullie beeld is, dan willen wij ie noch doet.’

Start dus erbij ie start, noch erbij ie finishdoek…

Noch zelden zijn er enthousiaste politici diegene ie werken met ervaringsdeskundigen dwingend willen opleggen te den hele organisatie, zowel mits er te ene onderbeen team weerstand bestaat. Mulder: ‘Dat is ene recept voordat mislukking.’ Volgens Den Haan-Riβmann kunnen er erbij teams diegene noch willen meespelen met den inzet van ervaringsdeskundigen zowel andere, onderliggende sentimenten ene rol spelen. ‘Zet dan ene stap terug plusteken heb ie daarginds vantevoren overheen. “Watten speelt er erbij jullie?” Maar ie probleem erbij veel organisaties is dat er erbij ie finishdoek wordt begonnen. Dat wordt opgehangen. Maar den vraag is vantevoren: hoe ga jij stichten plusteken zowel, kun jij welnu stichten?’

Mulder heeft ie zowel van dichtbij meegemaakt, diegene onderliggende sentimenten. Hij vertelt erbij ene organisatie te hebben gewerkt waar ene collega ‘op slot zat’ wegens haar samenwerkingsverband met ene ervaringsdeskundige tijdens ene project te ie verleden. Den ervaringsdeskundige kreeg van allerlei kanten ontiegelijk veel credits voordat ie werkgelegenheid dat zij deed maar den andere collega helemaal noch. Mulder: ‘Dat zat haar ontiegelijk dwars, dat handgeklap voordat diegene ander plusteken noch voordat haar, ie maakte dat zij ontkennend tegenover ervaringsdeskundigheid stond. Ie probleem wasgoed vooral: hier hadden zij ie te ie team nooit met elkander overheen gehad.’

Den Haan-Riβmann: ‘Jou ziet dat organisaties vaak te ene bloedtempo par met den inzet van ervaringsdeskundigheid. “Ik weten zowel nog welnu ene ervaringsdeskundige”, wordt dan medegedeeld. Of: “Ik weten zowel nog iemand diegene ene mogelijkheid verdient”. Mensen diegene ene gunfactor hebben omdat zij watten hebben meegemaakt plusteken mits ervaringsdeskundige wordt aangemerkt. Met professionaliteit heeft dat weinig te maken.’

Veranker voetlicht voordat ervaringsdeskundigheid te regelgeving

Eentje ander doorslaggevend pleidooi is wegens den voetlicht plusteken inzet van ervaringsdeskundigheid te ene organisatie terdege te borgen. Mulder: ‘Mits jij ie voordat langere termijn wil, moeten ie noch onzelfstandig zijn van ene twee personen in den organisatie diegene ie te spoed hebben gezet. Nee, dan moeten ie verankerd zijn te jij regelgeving plusteken visie. Dan willen alle liggen te den organisatie erachter staan. Alle liggen moeten jij meenemen te ie veranderingsproces.’

Watten ie gevolg vermag zijn mits ie thema van ene enkele persoon onzelfstandig is, Den Haan-Riβmann heeft ie te den praktijk meegemaakt. Na ie vertrek van ene bevlogen directeur te ene organisatie diegene ervaringsdeskundigheid schel op den zakagenda had staan, verdween ie thema mits sneeuwen voordat den zon uit den missie van den organisatie. ‘Den ene directeur ging er huwelijksinzegening voordat staan plusteken droeg ie zowel uit. Van heinde plusteken verre kwam men zoals den instelling wegens den cliëntgestuurde projecten diegene begeleid werden om ervaringsdeskundigen. Dat wasgoed tamelijk uniek te ie land.’ Maar den directeur had zijn hielen nog noch gelicht of zijn opvolger draaide ie 180 graden wegens, vertelt Den Haan-Riβmann. ‘Hij vond dit wijze van werken ene te vitaal juridisch risico. Wij hadden geen poot meer wegens op te staan.’

Wanneer nóg noch par?

Wanneer moeten jij mits organisatie ie raadsbesluit nemen rond den inzet van ervaringsdeskundigen: wij doet ie? Of wij doet ie noch?

Den Haan-Riβmann: ‘Of wij doet ie nóg noch… Onder den weerwoord van diegene vraag vind ik ie dan vooral interessant wegens te onderzoeken: watten zijn dan erbij zo’n organisatie den onderliggende verzwaren wegens ie nóg noch te doet. Welke angsten spelen mee? Somwijlen is er zorg overheen verdringing. Ik heb politici gesproken diegene fair declareren dat dit zo wasgoed. Plusteken er zijn professionals diegene ie eng vinden wegens verantwoordelijkheid uit handen te geven omdat zij zichzelf eindverantwoordelijke voelen.’ Aarzelingen plusteken belemmeringen kunnen tal van gedaanten aanvaarden, stelt Den Haan-Riβmann. ‘Daarom is ie is intact doorslaggevend wegens op te zoek te gaan zoals watten medewerkers beweegt wegens noch te bewegen, wegens ie zo te zeggen.’

Dit is den tweede uit ene serie interviews overheen ervaringsdeskundigen te organisaties. Te ie voorjaar van 2022 verschijnt hierover ene publicatie erbij Movisie. Bekijk hier het eerste artikel: De inzet van ervaringsdeskundigen bij de gemeente Utrecht

Dit bewering is 13 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail