Ie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden vastgesteld te 2017. Den meldkamer doelstelling van ie kwaliteitskader is nog steeds ‘Samen leren plus uitbouwen’.

Ie verschil met den versie van 2017 is dat er destijds nog verschillende ontwikkelopdrachten beschreven stonden voordat den sector, wegens feitelijk invulling te geven aan kwaliteit. Dit ontwikkelopdrachten zijn tijdelijk gecompleteerd plus verwerkt te den geactualiseerde versie van ie kader.

Download het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf, juli 2021)

Watten is er voorts veranderd?

Den tekst van ie kwaliteitskader is opgefrist plus hier plus ginder weer geordend. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ge; welnu zijn den aanpassingen doorgevoerd diegene voortvloeien uit den afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten diegene den Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft te den afgelopen jaren. 

Handboeken 2021

Zowel den handboeken voordat meetjaar 2021 zijn gereed plus opgenomen te ie Register van ie Zorginstituut. Voordat meetjaar 2021 kun jij vanaf 1 januari 2022 stichten met ie meten van den indicatorensets. Den indicatorensets zijn noch gewijzigd ten opzichte van ie afgelopen meetjaar; welnu zijn op sommige plekken meetinstructies verhelderd of aanvullende. 

Watten is ie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?


Ie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft watten wij tezamen onder goede zorg verstaan plus hoe daaraan gewerkt wordt te verpleeghuizen. Ie kwaliteitskader heeft meerdere doelen. Ie laat op den eerste positie zien watten cliënten plus hun naasten mogen vooruitzien van verpleeghuiszorg plus ie helpt kip wegens eentje weloverwogen smaak te maken voordat eentje zorgorganisatie. Ten tweede stimuleert dit kader zorgorganisaties plus hun zorgprofessionals wegens samen den kwaliteit van den zorg plus sponsoring non-stop te optimaliseren plus ie lerend vermogen te versterken. Ten derde is dit kader den poot voordat uitwonend toezicht plus voordat inkoop plus opschrijven van zorg.