‘Den meeste mensen diegene onder onzerzijds woon, zitten ter den laatste ontwikkelingsstadium van hun leven. Zorg is vooral gestructureerd op hun gezondheid. Dat gaat voorts dan voeding, medicatie plusteken kleren. Zorg is zowel welzijn plusteken van significatie zijn. Hoe bezorgen wij onze bewoners ene dag met ene vergulde randje? Ginder zijn wij steeds zoals op zoek. Kunst schenkkan daarbij ene uitgestrekte rol spelen.’ 

Culturele vrouwen

‘Kunst biedt vreugde plusteken zingeving, ie laat mensen hun talenten uitbouwen. Zij uitvoeren nieuwe ervaringen op. Zo zijn er mensen diegene moeilijk ter bot zijn plusteken tóch gaan dansen. Of mensen diegene zoals te gekeerd zijn, plusteken vanwege participatie aan kunst den verbinding zoeken met anderen. Kunst draagt onder aan hun welbevinden. Dat zie jouw aan hun gezichten. Daarom hebben wij kunst plusteken kunstactiviteiten ter stulp gehaald. Dat moest slagen. Linksom of rechtsom.’

Kunst op Visite 

‘Onze begeleiders kunnen veel, maar zij zijn geen kunstschilder, beeldhouwer of fotograaf. Daarom vragen wij kunstenaars wegens schoonmaakster. Dat levert mooie samenwerkingen op, zoals met Kunst op Visite. Tien kunstenaars exposeerden ter den tuin van onze woonzorginstellingen. Noch enig bewoners waren welkom, zowel hun huisgezin, buurtbewoners plusteken scholen. Daarbij wasgoed er ene activiteitenprogramma aan gekoppeld; rondleidingen vanwege den tuin, presentaties van den kunstenaars plusteken workshops waarbij bewoners zelf beeldende kunst maakten van verschillende materialen. Dit doet bewoners ontzettend inderdaad. Ene inwoner reed elke dag vanwege den tuin ter haar rolstoel. Gedurende elk beeld stond zij even stilzwijgend. “Ik voel weer dat ik leef,” zei zij. Ginder uitvoeren wij ie voordat.’ 

Kunstkasten

‘Ene ander project is Kunstkasten, ene kastje vol lades plusteken laatjes diegene ter onze woonzorginstellingen reist. Elke schuiflade inhouden ene meesterwerk. Den collectie wisselt, dus watten eruit komt is steeds ene verrassing. Mensen vinden ie smaakvol of noch, maar er is meteen ene gesprek overheen dat meesterwerk. Plusteken ie effect is vitaal. Bewoners wordt geïnspireerd, komen uit hun isolement of denken aan mooie spullen. Ie bezorgt hoen ene plezierige dag. Zo’n dag met ene vergulde randje.’ 

Kunstkracht 55

‘Wij werken alhoewel drietal schooljaar samen met Westland Cultuurweb, ene netwerkorganisatie voordat kunst, cultuur plusteken onderwijs ter den gemeente Westland, ter Kunstkracht 55. Dit programma biedt actieve kunstbeoefening aan ouderen onder begeleiding van kunstenaars. Wij onderzoeken voorgerecht watten mensen willen. Rietje, dans, poëzie, fotografie of schilderkunst.. Ie schenkkan iedereen. Mensen ontdekken zo hoe creatief plusteken talentvol zij zijn, somwijlen totdat hun inherent verwondering.’

Meer weten overheen Kunstkracht 55? Bekijk ie filmpje:

Kunst ter den wijk

‘Wij willen ter den toekomst zowel thuiswonende ouderen doordringen. Dat uitvoeren wij via wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, vrijwilligers plusteken welzijnsorganisaties. Zij gaan vragen watten ouderen willen. Mits zij willen dansen, uitbouwen wij ene workshop dansen met iemand van ene balletschool. Maar wij kunnen zowel ene dansvoorstelling organiseren, onzelfstandig van den behoefte. Kunst is inspirerend plusteken schenkkan zo zowel verlatenheid bevechten.’  

Financiering projecten

‘Kunstprojecten kosten natuurlijk poen. Waarna wij begonnen hebben wij subsidies aangevraagd onder cultuur- plusteken onder zorg- plusteken welzijnfondsen; plattelands, regionaal plusteken onder gemeenten. Maar subsidies maken jouw onzelfstandig. Plusteken ben jouw eenmalig begonnen met kunstprojecten, dan is ie onmenselijk wegens te uitvallen. Daarom investeren wij zelf zowel. Wij maken poen vrij ter onze schatting voordat kunst plusteken kunstprojecten. Ie is ie meer dan waard. Daarnaast blijven wij natuurlijk zoeken zoals subsidiemogelijkheden voordat nieuwe activiteiten.’ 

Impact van COVID-19

‘COVID-19 heeft alles veranderd. Alle locaties gingen sluit, dus zowel voordat kunstenaars. Wij hebben nog gekeken zoals activiteiten te ene departement plusteken zoals digitale mogelijkheden, maar diegene waren beperkt. Mensen zaten zowel ter ene andere modus. Kunst worden minder fundamenteel. Wij zijn langzaam weer aan ie stichten, maar jouw ziet dat den eerste energie van ouderen uitgaat zoals ie ontmoeten van hun naasten. Dat is zo fundamenteel. Stap daarna komt er weer ruimte voordat kunst. Wij uitvoeren onzerzijds best wegens beide mogelijk te maken.’ 

Tips voordat woonzorginstellingen

‘Betrek jouw medewerkers, organiseer bijvoorbeeld ene brainstorm. Ga daarna op zoek zoals regionale vrouwen, zoals kunstenaars of lokale kunstcollectieven. Diegene vind jouw makkelijk via ie internet of jouw medewerkers. Vervolgens research jouw samen hoe jouw den willen plusteken ambities waar kunt maken. Wij hebben expertise overheen ouderen. Wij weten watten welnu of noch schenkkan plusteken wij kunnen steun bieden. Kunstenaars hebben expertise op hun inherent terrein. Dat moeten jouw met mekaar verbinden. Plusteken ie helpt indien den directie geestdriftig is plusteken middelen vrijmaakt voordat kunst.’ 

Meer weten?  

Voordat meer verwittiging overheen kunst plusteken ouderen kun jouw voeling tapen met LKCA, ingridsmit@lkca.nl of met angelavandijk@lkca.nl.