Professional plus vrijwilliger werken succesvol samen

Nel is vrijwilliger voordat Kunst aan den Keukentafel te Bronckhorst, den gemeente waar zij zowel woont. ‘Wij zoeken vantevoren uit watten ene oudere wil,’ vertelt zij. ‘Daarheen zoek ik dan ene kunstenaar te. Diegene gaat drietal keer zoals diegene oudere thuis wegens samen kunst te maken. Pianospelen, verven, poëzie plus zingen te flinterdun. Ie schenkkan iedereen. Om COVID-19 is ie welnu lastiger werd.’

Den kansen van COVID-19

‘Onder den eerste coronagolf zijn wij opgehouden met projecten te ouderen thuis,’ zegt Maria. ‘Maar dan krijgen mensen geen visite meer, terwijl zij daarvoor leven. Daarom gaan wij nu wegens met Kunst aan den Keukentafel. Wij ontsmetten onze handen, usances ene mondkapje plus wij liefhebben afstand. Voordat ouderen diegene geen visite willen, hebben wij ene wijze gevonden wegens weliswaar te den mensen thuis te komen: Kunst wegens den Brievenbus.’ 

Kunst wegens den Brievenbus

‘Kunst wegens den Brievenbus is coronaproof,’ zegt Nel. ‘Eentje kunstenaar bedenkt elke week ene tekenopdracht. Diegene krijgen ouderen wegens den brievenbus. Den opdrachten prikkelen den verbeelding plus geven vreugde. Elke participant heeft ene vrijwilliger mits contactpersoon. Deelnemers werken ge, met ene kennis of met ene kleinkind. Mits den opdracht be is, fotograferen wij ie resultaat. Dat schenkkan coronaproof, te den voordeur of wegens ie raam. Mensen mogen zowel ene kiek mailen. Den resultaten tentoonstellen wij straks. Dit is ene mooie wijze wegens weliswaar te ouderen achter den voordeur te komen, én hun actief te liefhebben met kunst. ‘

Vertrouwen

‘Onder ouderen binnentreden is noch makkelijk,’ vertelt Maria. ‘Daarom zijn vrijwilligers mits Nel ongelooflijk doorslaggevend. Zij is open, spontaan plus stapt makkelijk op mensen be. Nel staat eeuwig aan. Mits zij inkopen doet of mits er iemand komt collecteren. Onder elke ontmoeting bedenkt zij hoe zij ene linkje schenkkan leggen zoals onze projecten. Plusteken omdat zij hier woont, heeft zij snel ie vertrouwen. Dat is voordat mij mits outsider lastiger. Nel is goud waard.’ 

Netwerk

‘Ik start eeuwig met mijn inherent netwerk,’ vertelt Nel. ‘Dat is ie voordeel van vrijwilligers te den buurt. Plusteken ik ben lul van ene vrouwennetwerk. Zij brengen mij te voeling met ouderen. Ik weten iemand diegene inkopen bezorgt te mensen. Dan geef ik ene foldertje mee dat hij schenkkan nalaten te mensen diegene welnu ene oppeppertje kunnen usances.’ 

Noch zielig

‘Wij praten veeleer noch overheen kwetsbare of eenzame ouderen,’ zegt Maria. ‘Dan voelen mensen zichzelf zielig plus dat is ie laatste watten jij wilt. Nel vult haar aan. ‘Wij werken zowel samen met buurtzorg, thuiszorg, den diaconie plus praktijkondersteuners van huisartsen. Zij weten den mensen diegene wij zoeken plus brengen onzerzijds met hun te voeling.’  

Organisch

‘Te ie start onderhield Maria ie voeling met alle betrokkenen,’ vertelt Nel. ‘Tijdelijk heb ik den kunst te haar afgekeken plus doet ik ie vaak. Daarheen is onze rolverdeling te veranderd. Maria ziet mijn professionaliteit. Dat is grappig. Ik vasthouden haar op den hoogte van watten ik doet. Mits ik denken: hier moeten ene professional te zijn, zoals te ene gesprek met ambtenaren van ene sociaal team van den gemeente, dan vraag ik Maria erop. Onze samenwerkingsverband is organisch.’  

Wentelen

‘Den wentelen zijn verstaanbaar,’ vertelt Maria. ‘Ik ben eindverantwoordelijk voordat den projecten. Ik zorg voordat den boekhouding plus dat iedereen betaald krijgt, maar voorts verrichten wij ie samen, mits weerga.’ 

Succesfactoren

Vertrouwen plus gelijkwaardigheid zijn belangrijke succesfactoren. ‘Er is geen rivaliteit tussen onzerzijds,’ stelt Nel. ‘Dat is grappig. Ik schenkkan eeuwig mijn vertelsel vergeten te Maria plus is er ruimte voordat mijn ideeën. Wij loeren samen hoe wij iets totdat stand kunnen brengen. Mits iemand ene toegevoegd congres met ene kunstenaar nodig heeft plus ik schenkkan uitleggen waarom, dan staat Maria daarvoor open.’ 


Tips


Tips van Maria plus Nel wegens kunstactiviteiten met ouderen totdat ene welslagen te maken​

  • Breng kunstactiviteiten mits ene geschenk. Ie is geen uitkomst voordat ene probleem, maar iets pracht.
  • Ga koffiedrinken met vrouwen plus vertel watten jij iedereen doet. Daarheen wordt mensen geestdriftig van.  
  • Lukt ie noch meteen wegens zorgpartners geestdriftig te maken? Bied hun dan ene workshop aan van ene kunstenaar zodat zij ie zelf kunnen geoefend. ‘Waarna wij dat deden stroomden den aanmeldingen te,’ zegt Maria.  
  • Weeskind flexibel. Er is overal ene uitkomst voordat.  
  • Tactvol jij woorden zorgvuldig. ‘Wil jij voordat onzerzijds werven?’ klinkt verschillend dan ‘Mits jij weliswaar te ouderen op visite bent, vertel dan overheen Kunst wegens den Brievenbus.’ Communicatie

Eentje andere succesfactor is communicatie. ‘Te ie start overlegden wij vaak,’ zegt Maria. ‘Tijdelijk weten wij elkander inderdaad plus schenkkan dat ene tandje minder. Nel begrijpt precies watten wij verrichten plus waarom. Wij geven elkander ruimte plus er is ene klik tussen onzerzijds. Dat is misschien welnu den belangrijkste succesfactor. Plusteken natuurlijk hebben wij ongemakken geproduceerd. Maar elke onjuistheid hebben wij sámen geproduceerd plus ginds hebben wij samen van geleerd.’  

Financiën 

‘Ie meeste poen gaat zoals uren voordat kunstenaars,’ zegt Maria. ‘Vrijwilligers krijgen ene reiskostenvergoeding plus somwijlen ene presentje. Daarnaast mogen zij workshops volgen. Alles wordt betaald uit subsidies. Wij werken met vaste vrouwen, zoals ie ziekenhuis, zorgkoepels plus ouderenfondsen. Zo’n partnerschap toestaan viertal schooljaar plus vormt ene solide voet. Onze programmaleider heeft ene reukorgaan voordat watten leeft te den samenleving. Daarheen bedenkt zij programma’s te waar zij subsidies voordat aanvraagt. Wij krijgen zowel poen van den gemeentes waar wij actief zijn plus van ie Cultuur plus Erfgoedpact Achterhoek. Participatie aan activiteiten is te principe kosteloos. Zo liefhebben wij ie laagdrempelig.’

Pensioenfonds voordat Cultuurparticipatie

Na ene schooljaar Kunst aan den Keukentafel te Bronckhorst wasgoed den toelage op. ‘Dan heb jij zoveel gebouwd dat ie spijtig is wegens te uitvallen,’ zegt Maria. ‘Dankzij ie Pensioenfonds voordat Cultuurparticipatie kunnen wij doorzetten plus ie project uitbreiden zoals vijf gemeenten. Daarheen leiden wij nu ene twee ‘Nellen’ op. Om watten wij geleerd hebben te Bronckhorst, gaat ie makkelijker. Maar ie blijft maatwerk, want kunstactiviteiten te den zorg zijn overal verschillend geregeld. Daarheen stappen wij den plannen op aan.’  

Effect

‘Actief zijn met kunst is gezondheidsbevorderend,’ zegt Maria. ‘Dat zien wij elke dag. Nu verrichten wij mee aan ene plattelands research van ZonMw zoals ie effect van kunst te den zorg. Wij hopen dat wij wegens den onderzoeksresultaten makkelijker binnentreden te gemeenten. Plusteken dat zowel zorgverzekeraars ene bijdrage gaan leveren. Zij hebben volwassene belangen te kunstactiviteiten voordat ouderen, maar dat onderkennen zij nog noch.’ ‘Ie zullen smaakvol zijn,’ zegt Nel, ‘mits jij te den toekomst ene uurtje kunst krijgt voorgeschreven, te positie van ene tablet.’ 


Lang Leve Kunst plus Naoberschap


Den Gruitpoort is ene broedplaats van culturele activiteiten te Doetinchem. Lang Leve Kunst plus Naoberschap is ie programma voordat ouderen. Hier werkt Maria vierentwintig uur vanaf week mits projectleider plus Nel modaal acht mits vrijwilliger. Maria organiseert kunstactiviteiten te ouderen thuis, samen met 200 vrijwilligers, kunstenaars, gemeenten plus zorgpartners.   


Meer inlichting? Lees overheen Lang Leve Kunst en Naoberschap plus overheen Kunst aan de Keukentafel

Voordat meer inlichting overheen kunst plus ouderen kun jij voeling tapen met LKCA, ingridsmit@lkca.nl of met angelavandijk@lkca.nl.