Den 2G-maatregel lijkt voorlopig van tafel. Zorgminister Ernst Kuipers laat er voorafgaand nader research zoals exporteren. Hij vraagt den Tweede Ruimte den wet waarin 2G wordt geregeld, nog even noch te verzorgen. “Dat betekent dat ie op den korte termijn noch ter den gereedschapskist zit”, zegt Kuipers ter ene toelichting overheen ie 2G-beleid, waarin schattig mensen met ene bewijs van ene recente vaccinatie tegen of heling van ie coronavirus toegang krijgen totdat determineren plekken. Vooraf uitproberen, ie huidige 3G-beleid, is dan noch meer voldoende.

Te december worden den treatment van 2G ofschoon ooit uitgesteld, op verzoek van ie waarna demissionaire kabinetkast. Er is vanuit den Tweede Ruimte veel kritiek op ie voorgenomen 2G-beleid, Ie is nog noch verhelderend wie ie research gaat exporteren plusteken wanneer ie klaar is. Voorlopig wordt den wet dus noch besproken, aldus Kuipers: “Er vermag ene situatie ter den toekomst komen waarin ie zinvol is wegens nog ene keer te beoordelen of ie op dat uur welnu ene meerwaarde heeft.”

Motie

Vooralsnog wordt dinsdag overheen ene motie van den SGP plusteken ie onafhankelijke lul Pieter Omtzigt gestemd wegens ie wetsvoorstel helemaal ter te voorttrekken. Ene vitaal fragment van den tegenpartij steunt diegene motie, er is geen meerderheid ter den Eerste Ruimte voordat ie project, waartegen zowel coalitiepartij ChristenUnie zichzelf verzetsbeweging. Kuipers stelt dat ie lichaamsgebrek aan enthousiasme ter ie parlement geen reden wasgoed wegens den omstreden 2G-maatregel voorlopig van tafel te halen.

SGP-leider Kees van der Staaij heeft dinsdagmiddag gevraagd wegens ene hoofdelijke stemming, omdat ie volgens den SGP gaat wegens ene principiële kwestie. Dan moeten ieder Kamerlid zeggen of diegene voordat of tegen stemt. Ie is nog noch zeker of dit dit dinsdag ofschoon vermag wordt ingepland, of dat ie zoals ene straks uur wordt verplaatst.

Actualiseren

Te ene schrijven aan den Tweede Ruimte geven Kuipers aan dat ie recente veelbesproken research van den TU Delft laat zien dat “ter den huidige epidemiologische situatie ie verschil tussen den effectiviteit van 2G plusteken 3G zulk klein is dat er geen urgentie is voordat ene spoedige invoering” van ene 2G-wet. Daarom hoeft den wet voorlopig nog noch behandeld te wordt, aldus Kuipers. Hij geven aan dat zowel den vele – kritische – vragen uit den Ruimte oorzaak zijn voordat ie verzoek wegens treatment van den wet uit te stellen.

Daarnaast wil ie kabinetkast “ie monster van ie coronatoegangsbewijs regelmatig actualiseren wegens rechtspleging te exporteren aan den ontwikkeling van den pest”, schrijft Kuipers. (ANP)