Ie idee is wegens defini zeer specialistische hartingrepen te ie voortzetting nog maar op twee plekken uit te voeren, te positie van den viertal centra waar ie nu gebeurt. Dit leidt totdat uitgestrekte spanningen, zowel tussen den centra diegene dit werkgelegenheid nu verrichten. Den Ruimte hoopt dat ie NZa-onderzoek meer duidelijkheid zou schoppen. Daarom wilden meerdere partijen horen watten den impact zullen zijn van ie uitvallen van den behandelingen te ieder van diegene viertal centra, te positie van louter den twee centra diegene den vorige minister van Volksgezondheid zei te willen sluiten.

Dichtheid

Den specialistische zorg wordt nu geleverd te Groningen, Leiden, Rotterdam plus Utrecht. Volgens Kuipers is uit “rapport op rapport op rapport” gebleken dat ie huis zullen zijn wegens diegene zorg te focussen. Hij is ervan overtuigd dat twee centra ideaal zullen zijn wegens den kwaliteit schel te liefhebben plus ie zowel werkbaar te liefhebben voordat den artsen plus verpleegkundigen.

Zijn voorganger Hugo den Jonge stelde vast dat Groningen plus Leiden sluit zullen kunnen, maar den Ruimte wil daarginds eentje betere onderbouwing voordat. Verschillende fracties willen dat zowel gekeken wordt zoals den regionale spreiding van den centra, zowel omdat den overblijvende ziekenhuizen te Rotterdam plus Utrecht vrij sluit honingbij jawel ligt.

Twee huis dan drietal

Den aanwezige tegenpartij plus coalitiepartijen ChristenUnie plus CDA wilden zowel weten of den minister ie voorstelbaar vindt dat er uiteindelijk maar één centrum sluit hoeft. Forum voordat Democratie zegt zelfs dat er misschien eentje centrum honingbij zullen willen komen te Maastricht. Kuipers bleef er echter honingbij dat uit allerlei eerdere onderzoeken is gebleken dat dichtheid noodzakelijk is. Hij verwachten dat zowel na den NZa-studie verhelderend zou zijn dat teruggaan zoals twee huis is dan zoals drietal.

Internationaal raadgeving

Op eentje oproep wegens internationaal raadgeving te te zegevieren overheen den inrichting van den zorg voordat nageslacht met ingeboren hartafwijkingen ging Kuipers noch te. CDA, SGP, SP, PvdA plus JA21 opperden dat omdat den experts te Nederland iedereen op eentje of andere wijze met den huidige viertal centra betrokken zijn. Kuipers denkt noch dat dat nodig is. Daarenboven is ie zo’n gespecialiseerde branche dat zowel buitenlandse experts te Nederland vertrouwd zijn. Voordat eentje straks stadium vaart hij ie inroepen van uitlandig raadgeving noch uit. (ANP)