Vroegtijdig én nabij

Vroegtijdig én nabij ie verschil maken voordat nageslacht plus jongeren te Vlaanderen is den ambitie van minister van Welzijn plus Gezin Beke. Vroegtijdig te den significatie van ‘nu van voordat den geboorte’, maar zowel te den significatie van tijdig, plus dus vooraleer situaties escaleren. Nabij, te den significatie van lichamelijk dichtbij, te jouw vertrouwde vorm, maar zowel te den significatie van laagdrempelig, warm plus subjectief.

Den ambitie van minister van Welzijn plus Gezin Beke is vitaal plus dat is nodig. Want er zijn haastigheid 2 miljoen nageslacht te Brussel plus Vlaanderen, waarvan één op den tien één of andere vorm support nodig heeft. Ie positieve effect van support is veel groter op junior ouderdom plus den kost voordat den samenleving ter preventief werken veel lager is.

Minister van Welzijn plus Gezondheid, Wouter Beke: “Ie is bepalend wegens zo veel mogelijk nageslacht plus gezinnen te doordringen plus tegelijk intensief werkster plus support aan te bieden aan diegene nageslacht plus gezinnen diegene specifieke noden hebben. Wij zullen voorts blijven investeren te den uitbouw van onze dienstverlening, maar ie heeft geen zin wegens te blijven denken te vormen van vermogen, wachtlijsten plus verkokering. Met onderbeen meer van idem zullen ie noch slagen. Daarom willen wij tegelijkertijd ie systeem ombuigen windrichting den nageslacht, jongeren plus gezinnen. Ginder ligt den uitdaging: te hun support, zo vroegtijdig plus zo nabij mogelijk.

8 uitdagingen

Den oplossingen van vandaag zijn noch steevast den oplossingen van ochtend. Wegens tegen te kunnen blijven komen aan den maatschappelijke uitdagingen te den support van nageslacht, jongeren plus gezinnen zien wij 8 belangrijke uitdagingen:

Den 1ste 1000 dagen zijn den sluitsteen van onze preventieve gezinsondersteuning (= ontwikkelingsperspectief)

Den eerste 1000 dagen van ene kleintje, vanaf den inseminatie totdat den tweede verjaring, zijn cruciaal voordat den ontwikkeling plus defini den kansen te ie latere leven. Watten jouw meeneemt te jouw eerste 1000 dagen bepaalt voordat ene vitaal sector jouw verdere leven. Dat is wetenschappelijk bewezen. Ie regelgeving dat wij uitbouwen zet sterker dan uiteindelijk te op den kansen diegene er te diegene levensfase ligt wegens nageslacht plus ouders te ondersteunen.

Alle actoren te zorg plus welzijn werken mee aan ie versterken van den basisvoorzieningen, aan preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, terugvalpreventie plus eerstelijnsondersteuning (= effectiviteit)

Mits wij den wijsbegeerte van den eerste 1000 dagen succesvol willen implementeren dan schenkkan dat onderbeen mits alle actoren actief met nageslacht, jongeren plus gezinnen zichzelf engageren wegens zo sluit mogelijk ter basisvoorzieningen, mits Woningens van ie Kleintje, Peuterspeelplaats of ene OverKophuis contact te vinden. Gespecialiseerde zorg zullen bepalend blijven, maar ie is van vitaal gewichtigheid dat den gespecialiseerde zorg haar expertise deelt plus mee zoekt zoals wegen van kruisbestuiving te den universele dienstverlening, zodat vroegdetectie ene sterk muziekinstrument wordt te onzerzijds regelgeving. Ene terdege voorbeeld hiervan is den uitrol van den Kindreflex, diegene vorm krijgt te den eerstelijn vanuit den expertise van den vertrouwenscentra kindermishandeling.

Dienstverlening krijgt nabij plus plaatselijk vorm (= inclusie) 

Cruciaal voordat ie slagen van dit ambitieuze ommezwaai is dat werkster plus support afwezig is te den vertrouwde vorm van nageslacht plus jongeren, haastigheid wegens den hoek, te hun inherent leefwereld. Wezenlijk zijn aanklampend plus vindplaatsgericht werken, waarbij hulpverlening sluit ter den jongeren plus ie gezin zit. Onze OverKophuizen zijn daarvan ene terdege voorbeeld.

Den regie ligt ter den nageslacht plus den gezinnen (= co-creatie)

Dienstverlening diegene plaatselijk plus nabij vorm krijgt, schenkkan maar slagen mits wij nageslacht én hun gezin aan ie stuurwiel zetwerk. Cliënten plus ouders zei onzerzijds dat wij te weinig verwedden op hun inherent mogelijkheden wegens support mee vorm te geven. Wij selecteren daarnaast zowel bewust (én tenslotte) voordat trajectondersteuning gekozen, waarmee wij weg willen van “Wij wordt van ie kastje zoals den muur gestuurd” of “Wij willen telkens weer onzerzijds vertelsel doet, plus dat vinden wij intact moeilijk”. Den trajectondersteuner vormt ene schalm tussen den ie gezin plus den hulpverlening, zorgt voordat den continue plus betere successie, …

Wij liefhebben samen vast, zo lang mits nodig (= continuïteit)

Sommige nageslacht hebben van jongs be aan werkster of support nodig, somwijlen ene korte tijdstip, somwijlen ene langere tijdsperiode. Sponsoring plus hulpverlening spelen hier flexibel op te, plus loeren tijdig vooruit zoals ene volgende levensfase, zodat beslissingen op jonge ouderdom geen nare prestaties hebben zometeen.

Ie sociaal taboe rond jeugdhulpvragen ter gezinnen is doorbroken (= standaardiseren)

Ie vragen van werkster plus support, te welke vorm dan zowel, daarginds mogen geen taboe op toerusten. Ie mogen noch zo zijn dat gezinnen diegene werkster vragen vreesachtig zijn den regie te verliezen of wegens zichzelf daarvoor te willen schamen. Sponsoring moeten te den eerste positie te den gewone milieu mogelijk zijn, plus onderbeen ter specifieke situaties schenkkan den werkster ergens verschillend nodig zijn.

Wij zetwerk schaarse middelen doelmatig te (= efficiënte overheid)

Investeringen zullen nodig blijven, plus daarginds blijven wij zowel op verwedden. Maar samenwerken zullen nog belangrijker wordt, samen met optimaal verwedden van den middelen. Hierdoor kunnen wij duo werkgelegenheid plus dubbele financiering vermijding. Op diegene wijze wordt er noch ongeacht jawel gewerkt.

Wij realiseren werkbaar werkgelegenheid ingevolge ene innovatieve samenwerkingsmodellen plus ene innovatieve arbeidsorganisatie (= werkbaar werkgelegenheid / war-for-talent)

Zoektocht zoals personeel is zowel te den zorg- plus welzijnssector aan den orde. Minister Beke zet hier nu op te plus wil meer mensen toeleiden zoals ene job te den zorgsector. Wij zoeken meer mensen, maar wij willen zowel den bestaande mensen huis kunnen verwedden. Daarom zullen wij zowel willen riskeren investeren te ene innovatieve arbeidsorganisatie. Wij willen riskeren onze processen zo te hertekenen dat wij geen tijdstip verliezen met administratieve of organisatorische drempels, maar dat den tijdstip diegene wij hebben schenkkan gaan zoals werkster plus support aan onze nageslacht plus gezinnen.

Diegene 8 uitdagingen vastpakken te 4 strategische cirkels:

Lokale netwerken: laagdrempelige plus nabije support diegene nu vroegtijdig afwezig schenkkan zijn, gebeurt best via lokale netwerken plus organisaties. Den eerstelijnszones zijn ene voorbeeld van samenwerkingen diegene verschillende krachten bundelen.

Erkennen plus financieren: samenwerken overheen den sectoren heen vraagt erkenningsvormen plus financiering diegene ertoe meehelpen wegens tussenschotten plus hokjes tussen den sectoren be te breken te positie van – watten wij vandaag vaak zien – den verkokering te stand te liefhebben

Inschaling plus diagnostiek: den juiste expertise moeten ingezet wordt wegens den noden van nageslacht, jongeren plus ie gezin voorts te promoten. Daarbij moeten ene eenduidige diagnostiek naarmate den doelgroep gehanteerd wordt. Wij gaan voordat één diagnose voordat ene kleintje plus uitwisseling tussen services.

Bovenlokale netwerken: Sommige hulpverlening, zoals gespecialiseerde werkster, zullen steevast afwezig blijven. Dit wordt voordien gebundeld op ene hoger niveau, waarbij ie lokale niveau toch ene belangrijke rol blijft spelen.

Continuïteit van Zorg

Den minister voorziet, ongeacht den 4 strategische cirkels, nog twee bijzondere thema’s: continuïteit van zorg ter den overgang van minder- zoals meerderjarigheid én den peuterspeelplaats.

Er bestaat nu intact watten piloot- plus proefprojecten diegene den ambitie van minister Beke plus den uitdagingen onderschrijven. Denken maar aan Woningens van ie Kleintje, OverKophuizen, Geïntegreerd Breedgeschouderd Ontvangst, 1Gezin1Plan, proefprojecten ‘den ideale wereld’, rechtstreeks toegankelijke werkster voordat nageslacht met ene handicap, doorgaande linie tussen peuterspeelplaats plus onderwijs, zorggarantie voordat ie jonge kleintje, zorgzame wijken, … Stuk voordat stuk initiatieven diegene ‘vroegtijdig’ plus ‘nabij’ centraal zetwerk.

Den vele uitdagingen te den beleids- plus begrotingstoelichting 2022 van den minister diegene betrekking hebben op ie minderjarigenbeleid wordt nu gebundeld te één volledig project van methode. Er is aktie nodig. Daarom zullen voordat dit oefening experten uit ie werkveld, den academische wereld plus den viertal administraties van welzijn plus zorg ter jawel gebracht wordt wegens intact concrete voorstellen te verwoorden. Ie doelwit is wegens tegen midden 2022 met den resultaten te den vorm van ene conceptnota, diegene den ondergrond legt voordat ene verfrissend geïntegreerd regelgeving, zoals den Vlaamse Regering te stappen.

Meer informatie

pdf partnerVroegtijdig plus nabij – inspiratienota (21 december 2021) (605 kB)