Verpleeghuizen moeten een plan maken waarin staat hoe ze omgaan met bezoek, sociaal contact en een eventuele uitbraak in het verpleeghuis. Bij het opstellen van hun eigen plan kunnen verpleeghuizen de Handreiking bezoek en sociaal contact van brancheorganisatie ActiZ gebruiken.

Voorwaarden aan bezoek

Er gelden wel voorwaarden:

  • Alle bewoners in het verpleeghuis moeten twee keer gevaccineerd zijn.
  • Iedereen moet zich houden aan de 1,5 meter afstand
  • Regelmatig de handen wassen
  • Een mondneusmasker gebruiken
  • Bezoekers met klachten die passen bij corona mogen niet op bezoek komen.

Gunstig effect vaccinaties

Het effect van de vaccinaties wordt steeds duidelijker zichtbaar. In verpleeghuizen overlijden steeds minder mensen aan het coronavirus en raken ook minder mensen besmet.