Vroegtijdig én nabij

Vroegtijdig én nabij ie verschil maken voordat nageslacht plus jongeren ter Vlaanderen is den ambitie van minister van Welzijn plus Gezin Beke. Vroegtijdig ter den significatie van ‘nu van voordat den geboorte’, maar zowel ter den significatie van tijdig, plus dus vooraleer situaties escaleren. Nabij, ter den significatie van lichamelijk dichtbij, ter jou vertrouwde omstreken, maar zowel ter den significatie van laagdrempelig, warm plus subjectief.

Den ambitie van minister van Welzijn plus Gezin Beke is vitaal plus dat is nodig. Want er zijn nagenoeg 2 miljoen nageslacht ter Brussel plus Vlaanderen, waarvan één op den tien één of andere vorm steun nodig heeft. Ie positieve effect van steun is veel groter op junior ouderdom plus den kost voordat den samenleving onder preventief werken veel lager is.

Minister van Welzijn plus Gezondheid, Wouter Beke: “Ie is beslissend wegens zo veel mogelijk nageslacht plus gezinnen te penetreren plus tegelijk intensief schoonmaakster plus steun aan te bieden aan diegene nageslacht plus gezinnen diegene specifieke noden hebben. Wij zullen voorts blijven investeren ter den uitbouw van onze dienstverlening, maar ie heeft geen zin wegens te blijven denken ter vormen van kapitaal, wachtlijsten plus verkokering. Met enkelvoudig meer van idem zou ie noch slagen. Daarom willen wij tegelijkertijd ie systeem ombuigen wending den nageslacht, jongeren plus gezinnen. Ginds ligt den uitdaging: ter hun steun, zo vroegtijdig plus zo nabij mogelijk.

8 uitdagingen

Den oplossingen van vandaag zijn noch eeuwig den oplossingen van ochtend. Wegens tegen te kunnen blijven komen aan den maatschappelijke uitdagingen ter den steun van nageslacht, jongeren plus gezinnen zien wij 8 belangrijke uitdagingen:

Den 1ste 1000 dagen zijn den sluitsteen van onze preventieve gezinsondersteuning (= ontwikkelingsperspectief)

Den eerste 1000 dagen van ene kleintje, vanaf den inseminatie totdat den tweede verjaring, zijn cruciaal voordat den ontwikkeling plus defini den kansen ter ie latere leven. Watten jou meeneemt ter jou eerste 1000 dagen bepaalt voordat ene vitaal eindje jou verdere leven. Dat is wetenschappelijk bewezen. Ie regelgeving dat wij uitbouwen zet sterker dan uiteindelijk ter op den kansen diegene er ter diegene levensfase ligt wegens nageslacht plus ouders te ondersteunen.

Alle actoren ter zorg plus welzijn werken mee aan ie versterken van den basisvoorzieningen, aan preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, terugvalpreventie plus eerstelijnsondersteuning (= effectiviteit)

Indien wij den wijsbegeerte van den eerste 1000 dagen succesvol willen implementeren dan vermag dat enkelvoudig indien alle actoren actief met nageslacht, jongeren plus gezinnen zichzelf engageren wegens zo sluit mogelijk onder basisvoorzieningen, indien Woningens van ie Kleuter, Peuterspeelplaats of ene OverKophuis contact te vinden. Gespecialiseerde zorg zou beslissend blijven, maar ie is van vitaal bij dat den gespecialiseerde zorg haar expertise deelt plus mee zoekt zoals wegen van kruisbestuiving ter den universele dienstverlening, zodat vroegdetectie ene sterk muziekinstrument wordt ter onzerzijds regelgeving. Eentje wasgoed voorbeeld hiervan is den uitrol van den Kindreflex, diegene vorm krijgt ter den eerstelijn vanuit den expertise van den vertrouwenscentra kindermishandeling.

Dienstverlening krijgt nabij plus plaatselijk vorm (= inclusie) 

Cruciaal voordat ie slagen van dit ambitieuze ommezwaai is dat schoonmaakster plus steun cadeau is ter den vertrouwde omstreken van nageslacht plus jongeren, ijl wegens den hoek, ter hun inherent leefwereld. Wezenlijk zijn aanklampend plus vindplaatsgericht werken, waarbij hulpverlening sluit onder den jongeren plus ie gezin zit. Onze OverKophuizen zijn daarvan ene wasgoed voorbeeld.

Den regie ligt onder den nageslacht plus den gezinnen (= co-creatie)

Dienstverlening diegene plaatselijk plus nabij vorm krijgt, vermag maar slagen indien wij nageslacht én hun gezin aan ie stuurwiel zetwerk. Cliënten plus ouders zei onzerzijds dat wij te weinig wedden op hun inherent mogelijkheden wegens steun mee vorm te geven. Wij selecteren daarnaast zowel bewust (én tenslotte) voordat trajectondersteuning gekozen, waarmee wij weg willen van “Wij wordt van ie kastje zoals den muur gestuurd” of “Wij willen telkens weer onzerzijds vertelsel uitvoeren, plus dat vinden wij intact moeilijk”. Den trajectondersteuner vormt ene schalm tussen den ie gezin plus den hulpverlening, zorgt voordat den continue plus betere successie, …

Wij vasthouden samen vast, zo lang indien nodig (= continuïteit)

Sommige nageslacht hebben van jongs overheen aan schoonmaakster of steun nodig, somwijlen ene korte tijdstip, somwijlen ene langere tijdsperiode. Steun plus hulpverlening spelen hier flexibel op ter, plus loeren tijdig vooruit zoals ene volgende levensfase, zodat beslissingen op jonge ouderdom geen nare resultaten hebben zometeen.

Ie sociaal taboe rond jeugdhulpvragen onder gezinnen is doorbroken (= standaardiseren)

Ie vragen van schoonmaakster plus steun, ter welke vorm dan zowel, ginds toestemmen geen taboe op uitrusten. Ie toestemmen noch zo zijn dat gezinnen diegene schoonmaakster vragen ontsteld zijn den regie te verliezen of wegens zichzelf daarvoor te willen schamen. Steun moeten ter den eerste positie ter den gewone milieu mogelijk zijn, plus enkelvoudig onder specifieke situaties vermag den schoonmaakster ergens verschillend nodig zijn.

Wij zetwerk schaarse middelen doelmatig ter (= efficiënte overheid)

Investeringen zullen nodig blijven, plus ginds blijven wij zowel op wedden. Maar samenwerken zou nog belangrijker wordt, samen met optimaal wedden van den middelen. Hierdoor kunnen wij twee werkgelegenheid plus dubbele financiering vermijding. Op diegene wijze wordt er noch ongeacht elkander gewerkt.

Wij realiseren werkbaar werkgelegenheid onderbrak ene innovatieve samenwerkingsmodellen plus ene innovatieve arbeidsorganisatie (= werkbaar werkgelegenheid / war-for-talent)

Zoektocht zoals personeel is zowel ter den zorg- plus welzijnssector aan den orde. Minister Beke zet hier nu op ter plus wil meer mensen toeleiden zoals ene job ter den zorgsector. Wij zoeken meer mensen, maar wij willen zowel den bestaande mensen huis kunnen wedden. Daarom zullen wij zowel willen wagen investeren ter ene innovatieve arbeidsorganisatie. Wij willen wagen onze processen zo te hertekenen dat wij geen tijdstip verliezen met administratieve of organisatorische drempels, maar dat den tijdstip diegene wij hebben vermag gaan zoals schoonmaakster plus steun aan onze nageslacht plus gezinnen.

Diegene 8 uitdagingen vastpakken ter 4 strategische cirkels:

Lokale netwerken: laagdrempelige plus nabije steun diegene nu vroegtijdig cadeau vermag zijn, gebeurt best via lokale netwerken plus organisaties. Den eerstelijnszones zijn ene voorbeeld van samenwerkingen diegene verschillende krachten bundelen.

Erkennen plus financieren: samenwerken overheen den sectoren heen vraagt erkenningsvormen plus financiering diegene ertoe meebetalen wegens tussenschotten plus hokjes tussen den sectoren overheen te breken ter positie van – watten wij vandaag vaak zien – den verkokering ter stand te vasthouden

Inschaling plus diagnostiek: den juiste expertise moeten ingezet wordt wegens den noden van nageslacht, jongeren plus ie gezin voorts te promoten. Daarbij moeten ene eenduidige diagnostiek naarmate den doelgroep gehanteerd wordt. Wij gaan voordat één diagnose voordat ene kleintje plus uitwisseling tussen kerkdiensten.

Bovenlokale netwerken: Sommige hulpverlening, zoals gespecialiseerde schoonmaakster, zou eeuwig cadeau blijven. Dit wordt voordien gebundeld op ene hoger niveau, waarbij ie lokale niveau niettemin ene belangrijke rol blijft spelen.

Continuïteit van Zorg

Den minister voorziet, ongeacht den 4 strategische cirkels, nog twee bijzondere thema’s: continuïteit van zorg onder den overgang van minder- zoals meerderjarigheid én den peuterspeelplaats.

Er existentie nu intact watten piloot- plus proefprojecten diegene den ambitie van minister Beke plus den uitdagingen onderschrijven. Denken maar aan Woningens van ie Kleuter, OverKophuizen, Geïntegreerd Veelzijdig Ontvangst, 1Gezin1Plan, proefprojecten ‘den ideale wereld’, rechtstreeks toegankelijke schoonmaakster voordat nageslacht met ene handicap, doorgaande linie tussen peuterspeelplaats plus onderwijs, zorggarantie voordat ie jonge kleintje, zorgzame praten, … Stuk voordat stuk initiatieven diegene ‘vroegtijdig’ plus ‘nabij’ centraal zetwerk.

Den vele uitdagingen ter den beleids- plus begrotingstoelichting 2022 van den minister diegene betrekking hebben op ie minderjarigenbeleid wordt nu gebundeld ter één volledig project van werkmethode. Er is handeling nodig. Daarom zullen voordat dit oefening experten uit ie werkveld, den academische wereld plus den viertal administraties van welzijn plus zorg onder elkander gebracht wordt wegens intact concrete voorstellen te verwoorden. Ie doelwit is wegens tegen midden 2022 met den resultaten ter den vorm van ene conceptnota, diegene den fundament legt voordat ene verfrissend geïntegreerd regelgeving, zoals den Vlaamse Regering te stappen.

Meer informatie

pdf partnerVroegtijdig plus nabij – inspiratienota (21 december 2021) (605 kB)