De kennisdossiers bevatten informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie die in april 2020 vernieuwd is. De Zorgstandaard beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning. 

Kennisdossiers

De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose, leven met dementie (ondersteuning en zorg) en de stervensfase en nazorg. Ook komen de 4 randvoorwaarden uitgebreid aan bod: proactieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie. 

Serie animatiefilmpjes

Een serie van 9 animatiefilmpjes (Youtube) brengt de verschillende fasen van zorg en ondersteuning in beeld. Bekijk het eerste filmpje over het herkennen van dementie (de niet-pluis fase).

Dementienetwerken

Verschillende regionale dementienetwerken werken op dit moment mee aan de proefimplementatie van de Zorgstandaard Dementie 2020. Op basis daarvan verschijnt dit najaar nog een stappenplan voor introductie van de Zorgstandaard specifiek voor dementienetwerken. Overzicht van dementienetwerken op website Dementiezorgvoorelkaar.nl

Bronnen

De verzamelde kennis is afkomstig uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel van ZonMw, het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en andere kennisbronnen. Inhoudelijk adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar hebben de kennisdossiers samengesteld en de inhoud daarvan afgestemd met zorg- en welzijnsprofessionals in de praktijk.