Facebooktwitterlinkedinmail

31 januari 2022 –  Sinds december 2021 werkt Kenniscentrum Phrenos samen met adviesorganisatie KPMG aan den Monitor Psychische Problematiek. Hiervoor wordt kwantitatieve plusteken kwalitatieve gegevens overheen den zorg plusteken sponsoring van mensen met psychische problemen verzameld plusteken gepresenteerd ter den vorm van eentje instrumentenbord. Den opdrachtgevers van den monitor zijn ie ministerie van VWS plusteken VNG.

Den monitor 
Den Monitor Psychische Problematiek is den opvolger van den ‘Landelijke Monitor Ambulantisering plusteken Hervorming Langdurige ggz (LMA)’ diegene sinds 2015 verricht worden voort ie Trimbos-instituut. Ie wordt eentje brede jaarlijkse monitor diegene eentje samenhangend beeld verstrekken van den wijze waarop den zorg plusteken sponsoring van álle volwassen mensen met psychische problematiek is vormgegeven, ongeacht ie wettelijke kader (Zvw, Wmo plusteken Wlz).

Den monitor brengt den beschikbare cijfers plusteken feiten ter kaartje plusteken moeten den poot vormen waarop ie goede gesprek met betrokken partijen vermag wordt gevoerd, zowel op rustiek indien op regionaal niveau. Ie betrekken van cliënten plusteken hun naasten is hierbij essentieel. Uiteindelijk moeten den monitor dus zorgen voordat eentje verbeterd beeld van den relevante ontwikkelingen op ie streek van ambulantisering ter den ggz. Voorts moeten den monitor inzicht geven ter ie regionale beeld van aanbod plusteken gewoonte van zorg plusteken sponsoring.

Instrumentenbord
Ie project loopt twee klas, van december 2021 totdat december 2023. Te diegene tijdsperiode zullen den monitor voordat den zomer van 2022 verschijnen plusteken eentje klas zometeen weer. Kwantitatieve plusteken kwalitatieve gegevens wordt gepresenteerd ter den vorm van eentje instrumentenbord.
Phrenos zullen zichzelf ter dit project vooral focussen op den wetenschappelijke plusteken inhoudelijke bijdrage aan ie uitbouwen van den monitor plusteken den integratie gedurende andere lopende trajecten. Zowel verzamelt zij kwalitatieve gegevens, via eentje vragenlijst (eerste monitor) plusteken focusgroepen (tweede monitor) diegene wordt uitgezet gedurende of verricht ter alle zorgkantoorregio’s.

Meer informatie over dit project>>>

Waterbron: kenniscentrumphrenos.nl 

Dit bewering is 646 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail