Ie research maakt manifest dat communicatie met ene patiënt met kanker schadelijk schenkkan zijn op verschillende domeinen: ie geven van inlichting, ie doorspreken van ene verwachting, besluitvorming overheen ene treatment plusteken (ene handicap aan) empathie.

Vaktaal plusteken vage beloftes

Ie geven van inlichting zonder voetlicht te hebben voordat den emotionele impact, of zonder tijdstip te voorbehouden wegens den inlichting te verwerkt schenkkan schadelijk zijn, televisiekanaal mits ie gewoonte van vaktaal plusteken vage beloftes. “Te positie van ‘Ik zou u opbellen’ te zeggen tegen ene patiënt schenkkan ene dokter bijvoorbeeld huis zeggen: ‘Ik zou u ochtend tussen 4 plusteken 5 opbellen, zodra ik ie heb besproken met ie team.’ Dan krijgt den patiënt meteen ene schatting wanneer dit zou voorvallen”, aldus den onderzoekers.

Patiënten verschillen van overtuiging overheen den vraag of ene dokter zowel ter ene vroegtijdig stadium van den ziekte moeten zeggen dat schiften wegens jouw noch te toestaan verzorgen – bijvoorbeeld met ene chemokuur – zowel ene optie is: 49 procent vindt dit schadelijk terwijl 44 procent ie verzwijgen van dit optie precies schadelijk vindt. Zowel overheen overbrengen overheen den verwachting wordt verschillend gedacht. Vrijwel den tweede van den patiënten vindt ie onwenselijk dat ene dokter te expliciet benoemt watten den verwachting is. Den andere tweede vindt dat precies wenselijk, omdat ie verschillend wollig is waar zij staan. Te dit situaties is ie voordat artsen dan zowel raadzaam vantevoren te checken ter hoeverre den patiënt hierover wil praten.

Samen besluiten

Den meeste patiënten zijn ie erover ooit dat te directief zijn ter ie besluitvormingsproces schadelijk schenkkan zijn. Indien mogelijk willen patiënten graag van hun dokter horen of er nog alternatieven zijn plusteken watten den voor- plusteken nadelen daarvan zijn. Patiënten zijn verdeeld overheen wie ie laatste woord moeten hebben overheen den voorkeur van den treatment. Sommigen willen samen den besluit nemen, anderen willen dat vooral zelf uitvoeren. Vragen zoals den voorliefde van den patiënt voort den dokter schenkkan hier promoten. Ie negeren van emoties, noch luisteren zoals den patiënt, voortijdige kalmering plusteken den patiënt noch zien mits persoon schenkkan iedereen schadelijk zijn.

Den onderzoekers van Universiteit Leiden plusteken ie Nivel brengen den resultaten onder den voetlicht brengen van artsen plusteken ziekenhuismedewerkers. Dit uitvoeren zij ter samenwerkingsverband met patiëntenorganisaties, waaronder Borstkankervereniging Nederland (BVN) plusteken den Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Den publicatie is zowel verschenen ter ie wetenschappelijke Amerikaanse weekblad Cancer.