Van Kuilenburg richt zich de komende tijd op de impact van thema’s zoals de implementatie van AI binnen medische processen, organisatie van gestandaardiseerde informatieoverdracht aan netwerkpartners en de persoonlijke (digitale) gezondheidsomgeving van patiënten. Als CMIO streeft zij ernaar de communicatie en gegevensuitwisseling te vergemakkelijken tussen patiënt en professional en tussen professionals onderling. Daardoor kan bijvoorbeeld zorg dichtbij de patiënt worden gegeven en wordt samenwerken in een zorgnetwerk echt mogelijk.

Belang van draagvlak

In de afgelopen zes jaar zijn er volgens voorganger De Visscher met vallen en opstaan veel stappen gezet op het gebied van digitalisering, zoals met de invoering van EPD HiX en digitaal inzicht voor patiënten in hun dossier via MijnJBZ. Hij benadrukt het belang van draagvlak in de hele organisatie voor digitalisering, zowel op het gebied van zorgprocessen als gegevensuitwisseling. “Soms voelt digitalisering als een hele stap, maar het doel is om ons werk makkelijker te maken. Kijk bijvoorbeeld naar het uitschrijven van medicatie op een papiertje, dat gaat nu allemaal digitaal. We weten al bijna niet meer hoe het was.”

De Visscher heeft de afgelopen jaren de rol van CMIO zien groeien en verder vormgegeven, vertelt hij. “Als CMIO moet je verbindingen kunnen maken, weten wat er speelt in de verschillende lagen van de organisatie, samenwerken met organisaties in het netwerk en informatie van buiten naar binnen halen. Je moet dus de connecties kunnen maken. Maar het belangrijkste is om mensen te motiveren gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.”

CMIO als sparringpartner

Van Kuilenburg stelt de rol van CMIO ziet als een sparringpartner tussen de medici, technische mensen, leden van het innovatieteam en anderen die zich bezig houden met technologische ontwikkelingen en innovatie. Ontwikkelingen die belangrijk zijn voor artsen en verpleegkundigen zijn uiteindelijk ook belangrijk voor de patiënten, benadrukt de cardioloog.

“Binnen het JBZ bestaat er een grote groep enthousiaste mensen die het innovatieteam vormen. Daarnaast is er een regionaal e-health-overleg met ketenpartners. Er zijn al hele mooie bestaande initiatieven waar we als ziekenhuis heel trots op kunnen zijn. Het is helaas niet bij iedereen even goed bekend wat we in huis hebben en waar je met een goed idee terecht kan.”

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.